Home > Analys: OMXS30 har fått säljsignaler

Analys: OMXS30 har fått säljsignaler

OMXS30 har fått säljsignaler då stöden vid ca 1480, ca 1460 och ca 1441 brutits. Indexet är kraftigt översålt och indexet befinner sig strax över stödnivåerna vid ca 1400, ca 1380 och ca 1369. Men risken är betydande att även dessa stöd kortsiktigt ska brytas. Säsongsmässigt så kommer dock börsen om drygt en vecka in en betydligt starkare fas. Men med den nuvarande nedgångstakten hinner börsen gå långt ner på en vecka. Köpsignal erhålls emellertid om OMXS30 skulle orka etablera sig över motståndet vid ca 1441 under en relativt hög handelsaktivitet.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen föll förra veckan kraftigt efter att en förnyad tillväxtoro påverkat det internationella börsklimatet. Storbolagsindexet OMXS30 slutade veckan på 1401,14, vilket innebar en nedgång på hela 5,7 procent. Hittills i år är därmed utvecklingen för OMXS30 återigen negativ, nu med -4,3 procent. Även om man räknar med aktieutdelningar så är indexet på minus, med -1,0 procent.

Tillväxtoron och börsnedgångarna tog fart efter att oväntat svag kinesisk handelsstatistik publicerats och då internationella gruvbolagsjättar agerat lök på laxen med slopade aktieutdelningar och sänkta investeringsprognoser. Oljepriserna fortsatte också att falla vilket ytterligare förstärkte konjunkturpessimismen. Sedan tror de flesta bedömare att amerikanska centralbanken Federal Reserv nu på onsdag kommer att höja sin styrränta för första gången sedan 2006, vilket också ökat nervositeten.

Allt detta kan man i och för sig vända på till något positivt för börsen. Svag konjunktur ökar nämligen incitamenten för centralbankerna att öka på de kvantitativa lättnaderna, sjunkande oljepriser gör att företagen får lägre kostnader och att konsumenterna får mer pengar över till annan konsumtion och så vidare. Men just nu har aktiemarknaden bestämt sig för att glaset är halvtomt.

Säsongmässigt har börsen också ofta en svag period i mitten av december. Denna rekylfas brukar sedan ta slut strax innan julhelgen och förbytas i ett julrally som håller på en bit i januari. Så någon gång de närmaste sju börsdagarna finns det rent statistiskt sett goda möjligheter att börsen bottnar ut och sedan vänder upp med full kraft. Vi får se om det blir så i år också. Men än så länge har vi inte sett någon vändningstendens i nedgången. Och med denna takt kan börsen gå ganska långt ner på sju börsdagar.

I den tekniska analysen fick OMXS30 under veckan ett antal tydliga säljsignaler. Detta då stöden vid ca 1480, ca 1460 och ca 1441 bröts.

Har man följt våra rekommendationer om stopp losser så har dessa utlösts både för kortsiktiga och för mer långsiktiga positioner.

Handelsaktiviten under nedgången har inte varit extremt stor. Men tillräckligt stor för att man ska ta dessa säljsignaler på allvar.

OMXS30 ligger nu vid en kortsiktig stödnivå vid ca 1400. Strax under finns sedan stödnivåer vid ca 1380 och ca 1369. Det senare är också årslägstanivån från den 29 september. Skulle OMXS30 etablera sig under 1369 under en fortsatt hög handelsaktivitet får indexet nya kraftiga säljsignaler.

Hur långt ner kan OMXS30 i så fall komma att gå? Svårt att säga. Under år 2014 kämpade indexet många gånger med 1320-nivån och sedan har vi en stödnivå vid ca 1247 som var det årets lägsta nivå. Så skulle stödet vid ca 1369 brytas under hög börsomsättning är därför dessa nivåer våra främsta riktmärken.

Men, samtidigt visar Stochastic-indikatorn att OMXS30 redan är kraftigt översålt. Och om drygt en vecka så blir säsongmönstret betydligt bättre än nu.

Så samtidigt som nedsidan för OMXS30 skulle kunna vara betydande så gäller det att vara observant på eventuella vändningssignaler för uppgång. Särskilt om man tagit positioner för nedgång gäller det att vara alert med sina stopp losser.

En vändningssignal för uppgång skulle till exempel kunna vara att OMXS30 går ner kraftigt under en handelsdag men slutar dagen nära sin dagshögstanivå. Skulle sedan indexet dagen därpå stänga på plus, särskilt om handelsaktiviteten då skulle öka, så får indexet en tydlig köpsignal. I så fall kan man agera för uppgång. Men använd då tajta stopp losser.

För att OMXS30 i dagsläget ska få en köpsignal behöver indexet etablera sig över de nedåtgående trendlinjerna i timdiagrammet. Och gärna också över motståndet vid ca 1441. På önskelistan står då också en relativt hög handelsaktivitet, gärna börsomsättningar på över 25 miljarder per dag, under uppgångsdagarna. OMXS30 har sedan också viktiga motståndsnivåer vid ca 1460 och ca 1480.

Både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är liksom förra veckan nedåtriktade.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Använder man sig av kortsiktiga strategier kan det vara mycket intressant att hänga med på nedgången. Sätt då dock tajta stoppar. Till exempel om OMXS30 skulle gå över det kortsiktiga motståndet vid ca 1418. Eller om det skulle stänga över dagen dessförinnans högsta nivå.

Var också väldigt försiktig med positioner för nedgång efter den 21 december. Då börjar nämligen säsongsmönstret bli betydligt mer positivt.

Skulle OMXS30 få en reversal eller någon annan typ av köpsignal skapas det dock ett bra läge att köpa för uppgång. Indexet är nämligen nu mycket översålt. Särskilt om uppåtrörelserna skulle börja ske under en ökad handelsaktivitet blir detta extra intressant. Sätt dock även då tajta stoppar. Till exempel om indexet skulle stänga under dagen dessförinnans lägsta nivå.

För mer långsiktiga placeringar rekommenderar vi betydligt mer försiktighet. Har man följt våra rekommendationer om stopp losser bör dessa positioner dessutom vara avvecklade i och med att stödet vid ca 1460 brutits. Avvakta helst mycket tydliga köpsignaler innan nya köp görs. Dessutom ska helst de påföljande uppgångarna sedan ske med en ökad handelsaktivitet relativt den under nedgångarna för att det hela ska se riktigt stabilt ut.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto