Home > Analys: OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler

Analys: OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler

OMXS30 fick igår på luciadagen en säljsignal då indexet både bröt den uppgående trendlinjestödet vid ca 1100 och en horisontellstödnivå vid ca 1093. OMXS30 ligger i skrivande stund på 1097,34.

Säljsignalen kom också under en relativt stor handelsvolym vilket ökar signalvärdet i signalen betydligt. Handeln i Volvo var givetvis extra intensiv på grund av Renaults försäljning av sin stora post. Men även andra aktier gick ned under stor handelsvolym.

Renaults försäljning av sina Volvo aktier, se vår artikel i ämnet,  riskerar också neutralisera den positiva effekten börsen nyligen fått från extrainsättningen i PPM-systemet.

Analys OMXS30

OMXS30 har stödnivåer vid ca 1085 och ca 1061 som nu kan komma att testas. Risken finns i och för sig att indexet nu också ska ner till stödnivåerna vid ca 1026 eller lägre. Det är mer långsiktiga breddindikatorer och formationer, och ett negativt handelsvolymmönster som indikerar att det finns en stor risk för detta Kortsiktigt är det dock bara att följa de signaler som utvecklas i indexet. Säsongsmönstret talar också för att detta blir en senare historia.

En riskfaktor gällande detta säsongsmönster, som brukar innebära en stark börs under slutet av december och under januari, är emellertid att detta till viss del redan kan vara diskonterat. Om ett sådant säsongsmönster uppmärksammas av media och analytiker i den stora omfattning som detta gjorts i år så brukar nämligen effekten tas ut i förväg.

OMXS30 har nu en kortsiktigt mycket intressant motståndsnivå vid ca 1110. Ovanför det har OMXS30 också långsiktigt viktiga motståndsnivåer vid ca 1119-1128.

För att OMXS30 ska få mer långsiktigt intressanta köpsignaler måste indexet etablera sig över 1128 motståndet under en relativt hög handelsvolym. Som det sett ut hittills så är tyvärr risken betydande att marknaden inte ska klara av detta.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är oregelbunden. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, har dock varit uppåtriktad sedan mitten av november.

Stochastic-indikatorn har givit en säljindikation då den har uppe på höga nivåer och sedan vänt nedåt. Detta är dock inte någon starkare säljsignal, men det förstärker signalvärdet i de säljsignaler vi nu fått i själva indexdiagrammet.

Slutsats

Nu kan man förslagsvis blanka OMXS30, särskilt om detta kan göras på eventuella uppåtriktade rekyler. Sikta på nedgångar till minst 1085 och 1061. Stop loss om indexet skulle stänga över gårdagens högsta nivå på 1110.

Agerar man med mer långsiktiga strategier fortsätter jag emellertid att rekommendera att man använder sig av en stop loss på blankningar först om OMXS30 stänger över motståndet vid ca 1119.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. Citi First LONGOMX BI CIT*
Handla OMXS30 för nedgång med tex. Citi First SHORTOMX AF CIT*
Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)

*CitiFirst samarbetar med Tradingportalen vid marknadsföring av CitiFirsts produkter.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.