Home > Analys: OMXS30 har fått starka köpsignaler

Analys: OMXS30 har fått starka köpsignaler

OMXS30 har fått en stark köpsignal när indexet etablerade sig över motståndet vid ca 1510. Börsens säsongsmönster är nu mycket gynnsamt och handelsvolymmönstret är svagt positivt. Vilket gör att uppgångspotentialen för OMXS30 ser ut att vara till minst ca 1640 de närmaste månaderna. Kortsiktiga motståndsnivåer på vägen uppåt finns vid ca 1550, ca 1570-1580 och ca 1600. Stöd finns vid ca 1510-1515, ca 1480, ca 1460 och ca 1441. 

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen gick förra veckan upp främst tack vare ett ryck under onsdagen. Storbolagsindexet OMXS30 avancerade därmed till 1526,49, vilket innebar en uppgång på 1,8 procent. I år är har därmed OMXS30 gått upp med 4,2 procent. Räknar man också med aktieutdelningar så är indexet upp med 7,9 procent.

De finansiella marknaderna präglas nu av en försiktig optimism. Rapportperioden har på det stora hela bekräftat att den internationella avmattningsoron är något överdriven. Aktiemarknaderna behöver dock kontinuerligt stöd ifrån centralbankerna för att få energi till fortsatta kursuppgångar.

Det stora som hände förra veckan, i alla fall om man studerar börsdiagram, var att OMXS30 äntligen gick över den viktiga motståndsnivån vid ca 1510-1515. OMXS30 fick därmed en stark köpsignal.

Börsomsättningen var dock inte extremt hög vid utbrottet. Det hade varit enklare att bli väldigt positiv till de kommande månadernas indexutveckling om så hade varit fallet. Men det finns i alla fall en tydlig tendens att handelsaktiviteten är större under uppgångsdagarna än under nedgångsdagarna. Vilket är klart positivt. Många enskilda aktier som ingår i OMXS30 har också fått starka köpsignaler och ser också ut att mycket god uppgångspotential.

Så det ser trots allt ut som att OMXS30 nu har mycket goda möjligheter att de närmaste månaderna gå upp till minst köpsignalens uppgångspotential 1640 på OMXS30.

På vägen dit finns det motståndsnivåer vid ca 1550, ca 1570-1580 och ca 1600 som indexet tillfälligt skulle kunna stanna till vid. Sedan finns det också motståndsnivåer vid ca 1640, ca 1660-1670 och ca 1720.

Skulle OMXS30 vid ett senare tillfälle under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över motståndet vid ca 1720 erhålls långsiktigt mycket starka köpsignaler. I så fall siktar vi sedan på uppgångar till en bit över 2000 på OMXS30. Vi hoppas att vi får anledning att återkomma till detta senare. Men just nu tar vi ett steg i taget. Och siktar först och främst på en uppgång till ca 1640.

Det som också gör att det ser ljust ut för fortsätta kursuppgångar är att säsongsmönstret är klart mer positivt för börsen de närmaste månaderna. Statistiskt sett så är nämligen perioden november till april väldigt gynnsamt för aktieinvesteringar.

Intressanta stödnivåer på OMXS30 finns nu vid ca 1510-1515, ca 1480, ca 1460 och ca 1441. Skulle någon av dessa mot förmodan brytas under en relativt hög handelsaktivitet erhålls säljsignaler som gör uppgångsscenariot till ca 1640 betydligt mer osäkert. Nedgångar som eventuellt sker ned till någon av dessa stödnivåer under låg börsomsättning ser vi emellertid främst som intressanta köplägen för en långsiktig investerare. Förslagsvis sätter man dock då en stopp strax under respektive stödnivå.

Den korta trenden på OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är sedan i mitten av oktober uppåtriktad. Den riktigt långa trenden, lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är däremot oregelbunden. Troligtvis börjar den inte börja luta uppåt i någon större utsträckning förrän OMXS30 börjar etablera sig över 1600.

Stochastic-indikatorn är uppe på höga höjder och visar därmed på att OMXS30 är överköpt. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig självt. Indexet kan också stanna kvar i ett överköpt läge en längre tid om det kommit in i en stark trend.

Extremt höga värden på Stochastic kan till och med tolkas väldigt positivt för den mer långsiktiga utvecklingen. Däremot kan man dock då vara beredd att indexet lättare kan göra korsiktiga rekyler inom den mer långsiktiga trenden. Rekyler som då med fördel kan utnyttjas till fina köplägen för den långsiktige placeraren.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Arbetar man främst med kortsiktiga placeringar så rekommenderar vi att man främst agerar på eventuella köpsignaler. Var försiktig med att agera på tveksamma säljsignaler. Uppgångspotentialen ser nämligen ut att kunna vara betydande på både OMXS30 och många enskilda aktier.

Sikta först och främst på uppgångar till ca 1550 och ca 1570-1580 på OMXS30. I andra hand till ca 1640-1660. Var dock noggrann med stopp bevakning. Sätt förslagsvis en stopp om indexet stänger under dagen innans lägsta indexnivå. Eller under närmaste lite viktigare stödnivå. Som i skrivande stund stödet vid ca 1515.

För mer långsiktigt inriktade aktörer rekommenderar vi sedan en tid tillbaka en relativt hög index-och aktieexponering. Köp om möjligt mer index- och aktiepositioner vid eventuella nedåtriktade rekyler. Särskilt om dessa skulle ske under en relativt låg handelsaktivitet. Stopp loss emellertid även på mer långsiktiga positioner om viktiga stödnivåer bryts under en oväntat hög börshandelsaktivitet.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto