Home > Analys: OMXS30 har full fart uppåt

Analys: OMXS30 har full fart uppåt

OMXS30 har fått köpsignaler och ligger i uppåtgående trender. Handelsvolymen har varit hög under uppgången vilket stärker signalvärdet i köpsignalerna. Skulle dessutom OMXS30 etablera sig över motståndsområdet vid ca 1316-1322 erhålls nya starka köpsignaler.

Få OMXS30-analysen direkt till din e-post

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick förra veckan upp hela 4,3 procent till 1309,82. Ska indexet orka bryta över årshögstanivån på 1316,6 från den 28 november under årets sista handelsdagar? Vi får se, men förutsättningarna för det ser tämligen goda ut. Hittills i år har i alla fall OMXS30 gått upp 18,6 procent.

Under veckan fick OMXS30 också kortsiktiga köpsignaler när indexet gick över motståndsnivåerna vid ca 1263 och ca 1285. Det gör att vi nu siktar på uppgångar till först och främst motståndsområdet vid ca 1316-1322. Motståndet vid 1322 härstammar för övrigt från toppen den 13 juli 2007 på 1321,6.

Vad som emellertid är mycket intressant för den lite mer långsiktiga utvecklingen är att veckans köpsignaler kom under en relativt hög handelsaktivitet. Det är mycket bra! Det ökar nämligen sannolikheten betydligt för att OMXS30 senare också ska orka bryta över motståndet vid ca 1322.

För skulle OMXS30 etablera sig över motståndsområdet vid ca 1322, gärna då med omsättningar på minst 15 miljarder under uppgångsdagarna, får indexet mycket starka köpsignaler. I så fall siktar vi på uppgångar till minst ca 1400. Men indexet har då också goda möjligheter att kunna nå upp till ca 1460-1470 under de kommande månaderna. Säsongsmönstret är också klart gynnsamt för uppgångar fram till ca april-maj.

Uppgångarna förra veckan kom sedan den amerikanska centralbanken Fed meddelat att de skulle hålla räntenivån mycket låg även om arbetslösheten skulle komma att sjunka under 6,5 procent. Samtidigt offentliggjorde de att att de skulle skära ner på sitt extremt expansiva penningpolitiska stimulansprogram QE3 från 85 till 75 miljarder nytrycka digitala dollar i månaden. Marknaden hade emellertid redan sedan tidigare ställt in sig på en sådan typ av nedskärning. Även denna nya och något lägre nivå innebär också en påtaglig stimulans för världens alla finansmarknader. Detta kommer av allt att döma fortsätta att trycka upp aktiekurserna världen över.

Risken finns dock nu att råvarupriserna, exempelvis koppar, också börjar dra iväg uppåt under vårkanten vilket i sin tur kan göra att Fed kommer att dra ner på QE3 betydligt mer och tidigare än förväntat under 2014. I så fall riskerar börsboomen att spricka. Men det blir ett senare bekymmer. De närmaste månaderna ser förutsättningarna mycket goda ut för fortsatt kraftigt stigande aktiemarknader.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är också fortsatt uppåtriktad liksom den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan.

Stochastic-indikatorn var tidigare nere på översålda nivåer men har nu vänt upp och gav under veckan köpindikationer. Indikatorn har än så länge inte heller kommit upp i överköpta regioner. Skulle så ske så är det dock ingen säljsignal i sig självt. Indikatorn kan nämligen ligga kvar på överköpta nivåer länge om indexet kommit in i en stark trend.

På nedsidan har OMXS30 ett stödområde vid ca 1285 och ca 1263. Rekyler ned till dessa nivåer, särskilt om de skulle ske under en lägre handelsaktivitet på nedgångsdagarna än under uppgångsdagarna, ser vi som utmärka köptillfällen på OMXS30.

Skulle dock indexet mot förmodan stänga under de betydligt viktigare stödnivåerna vid ca 1253 och ca 1234 erhålls säljsignaler som skulle göra att läget blir betydligt mer osäkert. Men det ser just nu inte ut som det troligaste scenariot. Snarare tvärtom. OMXS30 har fått köpsignaler under höga handelsvolymer, trenderna pekar uppåt och säsongsmässigt är vi nu inne i en mycket stark period.

Vi fortsätter därför att rekommendera köp på alla rekyler för den kortsiktigt inriktade placeraren. Sikta på uppgångar i första hand ca 1316-1322. I andra hand upp till ca 1400. För att hålla riskerna under kontroll är det då dock mycket viktigt med ett disciplinerat användande av stop losser. Ha särskilt en stop loss om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1253.

För den långsiktige placeraren fortsätter vi också att rekommendera att använda alla större och kanske lite överdrivna uppgångar de närmaste månaderna till att successivt sälja av sina aktieinnehav och lägga sig mer likvid. Börsuppgångarna framförallt drivna av centralbankernas mycket expansiva finanspolitik och inte av mer långsiktigt hållbara och fundamentalt viktiga faktorer vilket gör att risknivån på lite längre sikt är hög. Förr eller senare riskerar nämligen en ytterst kännbar baksmälla komma på centralbankernas finansiella doping.

Handla OMXS30
Handla OMXS30 för uppgång med Societe Generale Mini Long
Handla OMXS30 för nedgång med Societe Generale Mini Short
Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto