Home > Analys: OMXS30 har gett säljsignaler

Analys: OMXS30 har gett säljsignaler

OMXS30 gick under förra veckan ned med 2,2 procent vilket har reducerat årets uppgång till 10,2 procent. Det är i och för sig inte så dåligt det heller. Det var den stora nedgången på Tokyobörsen under torsdagen på ca 7 procent som gjorde att den svenska börsens uppgångssvit bröts.

Japanbörsens stora nedgång under stor handelsvolym är illavarslande då det är denna börs som lett den globala börsboomen de senaste månaderna. Nikkei 225 har i år gått upp med hissnande 40,6 procent. Så det finns också fortfarande en hel del vinster kvar att ta hem där.

Vårt svenska OMXS30 nådde under veckan upp till som högst 1257,6. Detta var  i den övre delen av intervallet 1240-1260 som varit mitt primära målområde för denna börsuppgång. Nu ser det också väldigt tveksamt ut om indexet ska orka komma så mycket högre den närmaste tiden.

OMXS30 har nu istället fått säljsignaler då både stödnivån vid ca 1233 och ca 1223 brutits. Säljsignalen kom också under den största handelsvolymen under maj månad vilket stärker dess signalvärde.

Stochastic-indikatorn har dessutom givit en säljindikation. Indikatorn har legat på höga nivåer i flera veckor men har nu istället vänt nedåt.

Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20 dagarsmedeltalskurvan, har också vänt nedåt. Däremot är den långa trenden, lutningen på 200 dagarsmedeltalskurvan, fortfarande uppåtriktad.

Så detta skulle kunna vara en mer kortsiktig rekylfas som då kan komma att hejdas vid de lite starkare stödnivåerna indexet har vid ca 1178-1186. Dessförinnan finns det i och för sig också stödnivåer vid ca 1212, ca 1197-1200 men det är högst osäkert om indexet ska lyckas bottna ur redan där. På lite längre sikt så är också stödnivåerna vid ca 1137-1140 och ca 1119 synnerligen viktiga att bevaka.

För att OMXS30 i detta läget ska få några starkare köpsignaler måste indexet etablera sig över motståndet vid ca 1258. Skulle detta ske under en relativt stor handelsvolym erhålls en stark köpsignal. Då kan man börja sikta på uppgångar till ca 1300-1320. För tillfället ser dock detta tyvärr inte ut som det mest sannolika scenariot.

Som lök på laxen har vi nu dessutom säsongsmönstret som inte ser så gynnsamt ut.

”Sell in may and stay away” är nämligen ett gammalt börsordspråk. Faktum är att det finns en mängd undersökningar som visar att i genomsnitt lönar det sig att sälja i slutet av april eller i maj och vara utanför börsen till i slutet av oktober eller till i början av november.

Den längsta studien jag sett på detta är en över 100-årig studie på USA-börsen. Den studien visade en fantastisk överavkastning på en sådan strategi. I Sverige har det också publicerats liknande undersökningar som sträcker sig något tiotals år tillbaka med snarlika resultat.

Problemet är väl bara att det är genomsnittsavkastningar vi pratar om. Det är inte säkert det lönar sig varje år. Statistiken säger också att perioden maj till oktober har i snitt en relativt sämre börsutveckling än den mellan oktober till maj. Detta innebär inte nödvändigtvis att börsutvecklingen måste vara negativ i absoluta tal mellan maj och oktober.

Sedan har vi också säsongsmönstret med en sommaruppgång mellan ungefär midsommar och augusti, ”köp till sillen och sälj till kräftorna”. Dessa två olika säsongsmönster kan tyckas motsäga varandra, men de går att kombinera. Inom en större nedåtgående rörelse mellan maj och oktober, så kan man nämligen tillfälligtvis ha en uppåtrekyl under juni-augusti.

Så kombinerar vi dessa säsongsmönster kan vi tänkas oss att börsen nu har en lite sämre period som tar slut ungefär vid midsommar. Sedan går börsen upp till och med augusti. Under september-oktober får vi en sämre börs igen som eventuellt blir lite extra volatil under oktober. Under oktober-november får vi då fina köptillfällen inför en bättre börsperiod som tar slut i maj 2014. Tänk att det ska vara så lätt det här med aktieaffärer..

En annan femma är väl om man, med sina egna pengar på spel, blint vågar lita på dylika säsongsmönster..

Däremot kan det tänkas vara värt att beakta dessa säsongsmönster i sin marknadsanalys och även öka beredskapen på att börsutvecklingen faktiskt kan bli något åt detta hållet.

I förra veckans OMXS30 analys satte jag ut 1233 och 1223 som stop loss nivåer för uppgångspositioner. Har man följt den strategin bör därför dessa positioner vara avvecklade. Eventuellt har en försiktig läsare även gått ur sina positioner i området 1250-1257 i och med att OMXS30 då var uppe i den övre delen av mitt målområde 1240-1260.

Nu är läget att man nog med fördel bör avvakta tydliga signaler på att marknaden bottnat ur innan man tar några nya positioner för uppgång. Sådana signaler skulle vara extra intressanta om indexet dessförinnan kommit ner till stödområdet vid ca 1178-1186.

Är man istället inne på att ta positioner för nedgång, OMXS30 har ju faktiskt fått säljsignaler, så rekommenderar jag att man först avvaktar eventuella uppåtriktade rekyler. Gärna då upp mot motståndsområdena vid ca 1223 och ca 1233. Kanske kan man till och med få en uppåtrekyl ända upp emot närheten motståndet vid ca 1257? Sätt en stop loss om OMXS30 stänger över respektive motståndsnivå. Sikta sedan på nedgångar till ca 1178-1186 i första hand och till ca 1137-1140 i andra hand.

Viktigt dock att ta mindre positioner än vanligt om man blankar indexet. Detta då den långa trenden fortfarande är uppåtriktad.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG OMX BP16
Handla OMXS30 för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT OMX BNP18
Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto