Home > Analys: OMXS30 har god uppgångspotential

Analys: OMXS30 har god uppgångspotential

OMXS30 ligger i uppåtriktade trender och har fått starka köpsignaler. Uppgångspotentialen bedömer vi till minst ca 1390. Kortsiktigt kan dock det något överköpta indexet komma att göra en mindre rekyl som vi i så fall ser som ett utmärkt köptillfälle. Det är först om OMXS30 mot förmodan skulle komma att etablera sig under stödnivån vid ca 1253 som någon allvarligare säljsignal erhålls.

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick under förra veckan ned med 0,3 procent och stängde på 1329,16. De senaste veckorna har emellertid indexet gått starkt. Från botten i mitten av december på 1252,3 har uppgången varit 6,1 procent. Denna spurt gjorde också att 2013 års uppgång för OMXS30 blev hela 20,7 procent.

OMXS30 har sedan tidigare fått ett flertal köpsignaler. Särskilt då den gamla motståndsnivån från år 2007 på 1322 bröts. Dessutom har volymsambandet varit positivt de senaste veckorna då handelsvolymen under uppgångsdagarna har oftast varit betydligt större än den under nedgångsdagarna. Detta är något som avsevärt stärker signalvärdet i de nu erhållna köpsignalerna.

Uppgångspotentialen på dessa köpsignaler som nu erhållits i OMXS30 är upp till ca 1460. På vägen dit har indexet ett litet kortsiktigt motståndsområde kring ca 1338 men sedan finns det motstånd först vid ca 1392. Över det finns det motståndsnivåer vid ca 1445, ca 1455, ca 1475, ca 1510-1517 och ca 1548.  Den senare kommer från alla tiders högsta nivå på OMXS30 1547,9 från den 7 mars år 2000. Alltså snart 14 år sedan… Kan det vara dags att testa den nivån under år 2014? Vi får se.

Vi tar dock ett steg i taget. I första hand siktar vi på uppgångar i OMXS30 till ca 1390. Dit är det ca 4,6 procent. Skulle vi passera denna nivå blir sedan vårt nästa målområde ca 1460. Vilket skulle motsvara en uppgång på ca 9,8 procent från dagens nivå.

Drivkraften i denna uppgång är dock främst den oerhört expansiva penningpolitiken från de amerikanska och japanska centralbankerna. Börsen kommer därför i ett mycket känsligt läge om dessa senare under 2014 skulle komma att lite mer markant dra ner på denna finansiella dopningen av finansmarknaderna. Detta skulle till exempel kunna ske om råvarupriserna skulle komma att gå upp oväntat mycket. Just nu ser det särskilt ut som om koppar och zink har förutsättningar att gå upp kraftigt. Vilket för övrigt borde gynna aktiekurserna i Boliden och Lundin Mining.

För utvecklingen de närmaste månaderna ser det emellertid relativt ljust ut: OMXS30 fått starka köpsignaler, trenderna är uppåtriktade både kortsiktigt och långsiktigt och säsongsmönstret de närmaste månaderna är mycket gynnsamt för fortsatta uppgångar.

Riktigt kortsiktigt kan man dock konstatera att OMXS30 är överköpt då Stochastic-indikatorn ligger på höga nivåer. Det är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

På nedsidan har OMXS30 stödnivåer redan vid ca 1320-1322 och ca 1316 som håller emot. Därefter finns det också stödnivåer vid ca 1300-1305 och ca 1285. Nedgångar till dessa nivåer, särskilt om de skulle ske under en relativt låg handelsvolym, ser vi som utmärkta köptillfällen på OMXS30.

För att få en lite allvarligare säljsignal i detta läget måste OMXS30 etablera sig under det lite viktigare stödet vid ca 1253, särskilt om detta skulle ske under en hög handelsaktivitet på börsen.  I så fall siktar vi på att indexet också ska gå ner och testa stöden vid ca 1234 och ca 1205. Detta är dock inte det troligaste scenariot den närmaste tiden. Snarare tvärtom.

För den kortsiktigt inriktade aktören fortsätter vi därför att rekommendera att konsekvent agera i den långsiktiga trendens riktning, köp framförallt på nedåtriktade rekyler och sist men inte minst använd stop losser! Sikta på uppgångar till i första hand ca 1390-1400. I andra hand till ca 1460-1470. Sätt en stop loss om OMXS30 skulle etablera sig under närmast liggande lite viktigare stödnivå. Ha särskilt en stop loss om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1253. Flytta också upp stop lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För den långsiktige placeraren fortsätter vi att rekommendera att sälja aktier på större och eventuellt lite överdrivna uppgångar de närmaste månaderna för att sedan lägga sig mer likvid. Börsuppgångarna är framförallt drivna av centralbankernas extremt expansiva finanspolitik och inte av mer långsiktigt hållbara och fundamentalt viktiga faktorer. Detta gör att risknivån på lite längre sikt är hög. Förr eller senare riskerar nämligen en ytterst kännbar baksmälla komma på centralbankernas finansiella doping.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto