Home > Analys: OMXS30 har goda möjligheter att vända uppåt

Analys: OMXS30 har goda möjligheter att vända uppåt

OMXS30 ligger långsiktigt i en uppåtgående trend. Kortsiktigt har dock indexet visat på svaghet och då även fått en del kortsiktiga säljsignaler. OMXS30 har dock varit nere och vänt vid en intressant stödnivå vid ca 1372, börsen är översåld och kommer nu dessutom in i en säsongsmässigt relativt stark börsperiod. Så det finns goda förutsättningar för indexet snart ska kunna få nya köpsignaler genom att bryta över motstånden vid ca 1401 och ca 1410. I så fall siktar vi på uppgångar till minst ca 1420-1450.  

Den svenska aktiemarknaden började juni med en uppgång för att under den senare delen av månaden gå betydligt sämre. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 som i skrivande stund står i 1378,95 har hittills i juni gått ner med 1,7 procent. Årets uppgång har därmed reducerats till ca 3,5 procent.

Stockholmsbörsen har emellertid då klarat av en säsongsmässigt svag period utan någon större börsnedgång och även utan att den långa trenden bytt riktning. Däremot har vi fått se en hel del kortsiktig svaghet och ett antal kortsiktiga stödnivåer som brutits. Detta bör kanske inte ha kommit som någon större överraskning för den minnesgode läsaren av OMXS30-analysen för en månad sedan. Vi skrev då att ”Börsen kommer dock säsongsmässigt snart in i en svagare period. Mitten och slutet av juni brukar kunna vara en period med vinsthemtagningar inför sommaren.”

Det positiva med det är att vi nu snart kommer in i säsongsmässigt lite starkare börsperioder. Nu och framtill någon gång i augusti brukar nämligen oftast bjuda på en i stort sett uppåtgående börs. Vinsthemtagningar inför sommaruppehållet och större institutionella förvaltares portföljkorrigeringar inför halvårsbokslutet bör nu vara avklarade och snart står vi inför en förhoppningsvis börsstimulerande rapportperiod under andra delen av juli.

Som högst var OMXS30 på 1 410,1 den 11 juni. Efter det har alltså indexet gått ner och då gått under stödet vid ca 1382 och nu även testat stödnivån vid ca 1372. Skulle OMXS30 stänga under 1372 erhålls nya kortsiktiga säljsignaler och då ligger nästa intressanta stödnivå vid ca 1342. Börsen börjar emellertid nu bli relativt översåld. Stochastic-indikatorn ligger nämligen på låga nivåer. Dessutom har börsnedgångarna har också skett under relativt låga handelsvolymer och säsongsmässigt börjar vi alltså komma in i ljusare tider.

Så därför ser vi dessa nedgångar främst som potentiellt intressanta köptillfällen. Det är först om OMXS30 mot förmodan skulle etablera sig under den långsiktigt viktiga stödnivån vid ca 1318 som en långsiktigt riktigt viktig säljsignal skulle erhållas. Särskilt om detta skulle ske under en hög handelsaktivitet.

Men än så länge så har vi en långsiktig uppåtgående trend, som vi definierar efter lutningen på 200 dagarsmedeltalet, och dessutom ett tydligt mönster med successivt stigande bottnar och stigande toppar på OMXS30.

Vad vi nu snarast håller utkik efter är köpsignaler och andra tecken på att börsen har bottnat ur. Skulle OMXS30 orka etablera sig över 1382-nivån igen och särskilt om indexet kan stänga över motstånden vid ca 1401 och ca 1410 erhålls nya köpsignaler. Köpsignalerna skulle också bli extra intressanta om de skulle ske med handelsvolymer som är större än de som varit under den senaste tidens nedgångar.  I så fall siktar vi på fortsatta uppgångar och då först och främst till ca 1420-1450. Lite mer långsiktigt har vi dock ett målområde kring ca 1460-1470 som indexet borde ha goda möjligheter att komma upp till. Eller till och med kanske överträffa?

Så vår grundstrategi är alltså fortsatt att ”häng med på den långa trenden uppåt”. Köp för uppgång och då framförallt på de så rikligt förekommande nedåtriktade rekylerna. Detta måste dock kombineras med ett disciplinerat användande av stop losser så att risknivån kan hållas på en kontrollerbar nivå.

Börsens ihållande stryka kommer nämligen från ett stigande överskott av riskvilligt kapital som skapats av en extremt expansiv penningpolitik från framförallt centralbankerna i USA och Japan. Uppgången kommer alltså inte ifrån stora vinstuppgångar i företagen eller på en förväntan om en kommande stark högkonjunktur.

Nej, det är istället centralbankerna som stimulerar, eller lite mer elakt uttryckt snarast manipulerar, finansmarknaderna genom att hålla nere räntenivån till nära noll och genom att trycka enorma mängder nya digitala pengar. Detta har tyvärr inte fått fart på den reala ekonomin i någon större omfattning. Men det har dock dopat de finansiella marknaderna enormt de senaste åren till fram för allt alla aktieägares stora glädje.

För var ska man annars placera detta stigande överskott av riskvilligt kapital för att få någon rimlig avkastning? Strategiskt kan det också förefalla vara fullt rationellt att hänga med på en sådan här växande finansiell bubbla som vi nu troligtvis har på aktiemarknaden. Bara man har någon typ av teknik som gör att man hinner kliva av i tid…

Det är därför som vi gärna trycker så hårt på vikten av riskhantering och strikt stop loss agerande om man agerar på dagens finansmarknader. Skulle marknaden tappa förtroendet för centralbankernas penningpolitik kan nämligen börsklimatet snabbt bli betydligt sämre. Än så länge ser det dock relativt lugnt ut. Och så kan det förbli flera veckor, månader eller kanske till och med flera år till. Vem vet?

Lite ledtrådar finns det dock. Förutom att följa med i den tekniska analysen på till exempel OMXS30 så finns det som vi ser det framförallt två viktiga faktorer att bevaka. Det är volatiliten på börsen och de amerikanska långräntorna. Dessa är fortfarande stabila och kvar på låga nivåer. Det är bra. Skulle något av dessa två förhållandena ändras radikalt finns det dock en uppenbar risk att börsen långsiktigt håller på att toppa av. Då gäller det att bli extremt vaksam på alla eventuella svaghetssignaler i börsdiagrammen. Men innan det sker kan alltså börsen fortsätta upp ett bra tag till.

Så för den kortsiktige aktören rekommenderar vi att köpa indexet framförallt på nedåtriktade rekyler. Viktigt då med en aktiv stop loss bevakning. Ha till exempel en stop loss om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1372. För då finns det en risk att indexet ska ner och testa stödnivån vid ca 1342. Flytta sedan upp stop lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst. Sikta på uppgångar till först och främst ca 1420-1450.

För mer långsiktiga placeringar rekommenderar vi att man man är beredd att sälja av sina aktie- och indexpositioner på större uppgångar och i synnerhet om dessa uppgångar förefaller vara helt omotiverade ur fundamental synvinkel. Extra säljbenägen bör man nog också vara om långräntorna börjat gå upp kraftigt eller om OMXS30 hunnit komma upp till ca 1450-1500 området.

Aktievärderingarna är nämligen redan relativt höga, de finansiella obalanserna är stora och centralbankerna för en långsiktigt väldigt riskabel penningpolitik. Allt detta medför att de långsiktiga risk-möjlighetsförhållandena är klart ansträngda.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)

 

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.