Home > Analys: OMXS30 har startat julrallyt

Analys: OMXS30 har startat julrallyt

OMXS30 har fått nya köpsignaler, handelsvolymmönstret är positivt och den långsiktiga trenden är uppåtriktad. Kring julhelgerna och en bit in i januari har dessutom börsen en säsongsmässigt mycket stark period. OMXS30 har sitt närmaste motstånd vid ca 1475 och stödnivåer vid ca 1447 och ca 1424.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen stängde förra veckan till slut uppåt efter en tämligen volatil utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med 1,8 procent till 1452,36. Indexets uppgång i år ligger därmed på 9,0 procent. Lägger man till årets utdelningar på de i indexet ingående aktierna hamnar uppgången istället på 13,0 procent.

Veckan började emellertid med en kraftig nedgång på OMXS30 på grund av internationell oro kring oljans, oljebolagens och ryska rubelns stora nedgångar. Särskilt Ryssland oroade då det globala banksystemet enligt BIS har ca 235 miljarder USD i utlåning till landet, varav ca 70 procent är till ryska företag.

Sedan bidrog även osäkerhet inför Feds räntebesked och EU toppmötet som skulle behandla eventuella nya sanktioner mot Ryssland till börsens osäkerhet. OMXSS30 var därför nere på 1386,6 som lägst under onsdagen, en nedgång med 2,8 procent jämfört med fredagen dessförinnans stängning.

Därefter vände emellertid marknaden tvärt uppåt och avslutade veckan med en kraftig uppgång. Starkt bidragande till det var en minskade finansoro i Ryssland. Det kom nämligen fram uppgifter om att Kina öppnar för Ryssland att utnyttja redan överenskomna swap-avtal på omkring 24 miljarder USD för att stabilisera sin akuta valutasituation, där alltså rubeln varit i fritt fall.

Kina har i princip hur mycket USD som helst i sin valutareserv och har också ett stort egenintresse av att hjälpa Ryssland som förser Kina med gas och olja. Positivt var också Feds räntebesked under onsdagen, som indirekt indikerade en sänkt räntebana för 2015, och att EU toppmötet inte införde några nya sanktioner gentemot Ryssland.

För en minnesgod läsare av våra OMSX30-analyser kanske inte de två senaste veckornas börsnedgång kommit som någon större överraskning. Vi skrev till exempel i analysen den 8 december: ”Säsongsmönstret indikerar också en förhöjd risk för nedåtriktade rekyler de närmaste två veckorna.”

Nu ser dock det kortsiktiga säsongsmönstret klart mer positivt ut. Börsen brukar bottna ur någon gång i vecka 51 för att sedan gör en stark avslutning på året under julhelgerna. Uppgången brukar sedan fortsätta in i den första delen av januari.

Sedan ska man inte förväxla dessa kortsiktiga säsongsmönster med de lite längre mer övergripande säsongsmönster som också finns. Men där är vi nu också inne en starkt positiv period som startade i oktober/november och som håller på till april/maj.

Utvecklingen behöver givetvis inte följa dessa säsongsmönster slaviskt varje år, men det kan vara bra att ha en mental beredskap på att börsen grovt sett kan komma att följa dessa.

I den tekniska analysen har OMXS30 nu också fått en hel del köpsignaler. När indexet var nere som lägst i veckan på 1386,6 stängde sedan indexet på 1413,6 alldeles strax under den dagens högsta nivå. I diagrammet skapades då en så kallad bullish hammer eller spikformation vilket är en intressant köpsignal.

Särskilt spännande blev köpsignalen då den skapades under en dag med lite extra stor handelsvolym och då den därefter också bekräftades genom att indexet dagen efter stängde på plus. Sedan erhölls även nya köpsignaler då motstånden vid 1424 och 1447 passerades. Detta också under en relativt stor handelsvolym.

Nästa intressanta köpsignal erhålls om OMXS30 skulle etablera sig över motståndet vid ca 1475. Det ser ut som att indexet med tiden har mycket goda möjligheter att göra detta. Tidigare i år har nämligen OMXS30 fått lite mer långsiktiga köpsignaler som indikerar en uppgångspotential till minst ca 1500-1550 de närmaste månaderna. Det positiva handelsvolymmönstret som den senaste tiden skapats förstärker också detta långsiktigt positiva scenario.

Den långa trenden på OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är också uppåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, har dock ännu inte orkat vända uppåt. Men håller sig indexet kvar på dessa nivåer en kort tid till så vänder även den korta medeltalskurvan uppåt.

Stochastic-indikatorn har också givit ifrån sig en köpindikation genom att vända uppåt ifrån översålda nivåer.

Vi siktar därför på att OMXS30 nu den närmaste tiden först och främst ska upp och testa motståndsnivån vid ca 1475. Sedan får vi se om indexet också har kortsiktig kraft kvar att redan nu etablera sig över detta motstånd. Kanske måste först indexet ta igen sig lite, konsolidera ett tag, innan ett sådant utbrott kan ske?

Men man ska inte heller underskatta kraften i jul- och januarirallyn. De kan gå längre än man först kan ana. Men skulle indexet i alla fall göra en kraftsamlande rekyl innan ett eventuellt utbrott över 1475 så finns de närmaste stödnivåerna vid ca 1447 och ca 1424.

Vad vi nu inte vill se är genombrott av någon stödnivå under en relativt hög handelsaktivitet, exempelvis med börsomsättningar på klart över 15 miljarder per dag. Sådana säljsignaler skulle skapa en betydande osäkerhet kring möjligheten att nå vårt målområde 1500-1550 inom rimlig tid. Särskilt viktigt är det att stödet vid ca 1380-1386 håller. Men så länge detta inte har skett så ser uppgångsscenariot absolut troligast ut.

Så att så länge nedgångarna sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi dessa framför allt som potentiella köptillfällen. Sedan som vi skrev i förra veckans OMXS30 analys: ”Helst bör man dock avvakta att Stochastic-indikatorn blir ordentligt översåld och att någon form av köpsignal erhålls först innan köp görs för uppgång.” Som alltså blev fallet i onsdag-torsdags förra veckan.

För den kortsiktigt inriktade aktören rekommenderar vi nu att framför allt att agera för uppgång. Potentialen ser ut att vara klart störst på uppsidan och risken är också mindre om man handlar i den långsiktiga trendens riktning. Viktigt är dock att vara nogrann med sin riskhantering och stopp bevakning.

Om inte förr så ha särskilt en stopp om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1380. Flytta sedan också stoppen i vinstens riktning allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga positioner rekommenderas, särskilt om man vill vara försiktig, att passa på att sälja av dessa på eventuella större uppgångar de närmaste månaderna. Speciellt om OMXS30 då hunnit komma upp till 1500-1550-nivåerna. På lite längre sikt är nämligen läget väldigt riskabelt då det byggts upp enorma finansiella obalanser världen över. Börsuppgångarna är också helt beroende av centralbankernas agerande.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Tags:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.