Home > Analys: OMXS30 har stor uppgångspotential

Analys: OMXS30 har stor uppgångspotential

OMXS30 har fått köpsignaler och ligger i uppåtgående trender. Kortsiktigt ligger dock indexet och konsoliderar mellan ett motståndsområde vid ca 1301 och ett stödområde vid ca 1266-1272. Skulle OMXS30 etablera sig över 1301 under en relativt hög handelsaktivitet erhålls nya starka köpsignaler. I så fall siktar vi på uppgångar till i första hand ca 1322, i andra hand till ca 1400.

Få OMXS30-analysen direkt till din e-post

OMXS30 gick förra veckan upp med 1,1 procent till 1295,93. Indexet har därmed i år gått upp med hela 17,3 procent.

Veckan började dock lite oroligt. Det har nämligen förekommit en hel del spekulationer om att amerikanska centralbanken Fed snart skulle börja trappa ner på sina gigantiska penningpolitiska stimulansprogram QE3. Dessa farhågor försvann emellertid när den, av allt att döma, tillträdande Fedchefen Janet Yellen vid en utfrågning under torsdagen kom med lugnande besked. Hon sa då i princip att stimulanspaketen blir kvar den närmaste tiden.

Troligen får också Fed och även Japanska Bank of Japan och europeiska ECB hålla igång sina finansiella stödprogram under ganska lång tid framöver. Den ekonomiska situationen i världen är för närvarande väldigt känslig och de finansiella marknaderna har blivit helt beroende av centralbankernas finansiella stimulanser/doping. Skulle dessa dras ner på riskerar följdeffekterna bli dramatiska på världens aktie-, valuta- och obligationsmarknader.

Denna enormt expansiva penningpolitik där miljarder nytrycka digitala dollar, yen och euros kommer ut i marknaden varje dag är också den enskilt viktigaste faktorn för världens börsklimat just nu. Det är inte särskilt sunt, men tyvärr väldigt sant.

Därför har vi också förväntningar på att de uppåtgående trenderna på börsen ska kunna fortsätta de närmaste månaderna. Både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är för närvarande uppåtriktade.

Säsongsmönstret börjar nu också jobba med oss. Perioden november till maj brukar nämligen generellt sett vara en väldigt stark börsperiod. November månad kan emellertid vara lite slagig, så vi får se om börsen först ska göra en till liten vända ner de närmaste veckorna eller om indexet ska bryta upp redan nu.

På ovansidan har OMXS30 ett motståndsområde vid ca 1301 som tar emot. Skulle indexet etablera sig över det, särskilt om detta skulle ske under en ökad handelsaktivitet, får indexet nya köpsignaler. I så fall siktar vi på en uppgång som först och främst ska kunna testa motståndsområdet från toppen den 13 juli 2007 på 1321,6.

Skulle OMXS30 sedan i ett senare skede även etablera sig över motståndsområdet vid ca 1322 under en relativt hög börsomsättning, över 15 miljarder per dag, så siktar vi på uppgångar till minst ca 1400. Räknar man på diverse olika diagramformationer kommer man fram till att OMXS30 då troligen också har goda möjligheter att komma upp till ca 1460-området.

På nedsidan har OMXS30 ett kortsiktigt intressant stödområden vid ca 1266-1272 och ca 1253. Eventuella nedåtriktade rekyler har goda möjligheter att stanna av redan i dessa områden. Skulle OMXS30 däremot gå under de betydligt viktigare stödnivåerna vid ca 1234 och ca 1205 erhålls istället synnerligen oväntade men relativt starka säljsignaler. Särskilt om detta skulle ske under en ökande handelsaktivitet på börsen.

Handelsvolymmönstret har emellertid varit relativt uppmuntrande under de senaste månaderna. Oftast har börsomsättningarna varit större på uppgångsdagarna än under nedgångsdagarna. Detta förhållande ökar sannolikheten för en fortsatt stark börsutveckling.

Stochastic-indikatorn är för närvarande i ett neutralt område. Börsen är med andra ord varken tydligt översåld eller överköpt.

Som en kortsiktigt strategi fortsätter vi därför att rekommendera att man köper OMXS30 på alla eventuella nedåtriktade rekyler. Sikta sedan på uppgångar till först och främst ca 1300-1320 området, i andra hand minst ca 1400. Det är då mycket viktigt med ett strikt användande av stop losser. Särskilt viktigt är att ha en stop loss om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1234. Flytta sedan upp stop lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För den lite mer långsiktiga placerare fortsätter vi att rekommendera att man använder alla större och lite överdrivna kursuppgångar till att successivt sälja av sina aktieinnehav för att sedan lägga sig mer och mer likvid.

Börsuppgångarna är nämligen till stor del helt likviditetsstyrda av centralbankernas stimulansprogram. Det gör att kursuppgångarna inte har så mycket med företagens långsiktiga vinstförmåga att göra. Detta gör att både värderingarna och risknivån då lätt dras upp till långsiktigt på tok för riskabla nivåer. En förtroendekris för den förda expansiva penningpolitiken skulle till exempel snabbt kunna försämra börsklimatet tämligen radikalt.

OMXS30 har fått köpsignaler och ligger i uppåtgående trender. Kortsiktigt ligger dock indexet och konsoliderar mellan ett motståndsområde vid ca 1301 och ett stödområde vid ca 1266-1272. Skulle OMXS30 etablera sig över 1301 under en relativt hög handelsaktivitet erhålls nya starka köpsignaler. I så fall siktar vi på uppgångar till i första hand ca 1322, i andra hand till ca 1400.
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto