Home > Analys: OMXS30 har uppgångspotential

Analys: OMXS30 har uppgångspotential

OMXS30 ligger nära att få starka köpsignaler ur en stor bottenformation. Detta sker om indexet etablerar sig över motståndet vid ca 1510 under en relativt hög handelsaktivitet. Uppgångspotentialen de närmaste månaderna ser då att vara till minst ca 1640. Handelsvolymmönstret och börsens säsongsmönster är nu också betydligt mer positivt än tidigare. Dessutom har andra börsindex och många enskilda OMXS30-aktier har redan fått starka köpsignaler. Stödnivåer på OMXS30 finns vid ca 1483, ca 1460 och ca 1441.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har under oktober månad haft en klart positiv utveckling under relativt lugna former trots rapportperiod och internationell oro kring Kinas utveckling, läget i Syrien med mera. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick under oktober upp med 5,8 procent och slutade månaden på 1499,23. Årets utveckling för OMXS30 är därmed återigen vänt till positiv. Uppgången är 2,4 procent och korrigerat för utdelningar 5,9 procent.

Detta att OMXS30 under oktober har gått upp under relativt ordnade former är ganska anmärkningsvärt med tanke på att just denna månad vanligtvis annars bjuder på en betydligt större dramatik. Kasten upp och ner har genom historien varit stora just i oktober. Många större börsnedgångar har också haft sin dramatiska slutfas just i denna månad. Att den stora dramatiken utblivit ser vi som ett klart positivt tecken.

Många frågetecken har också rätats ut under månaden. Börsbolagens delårsrapporter har lagts fram, amerikanska Fed har inte höjt sin ränta och både europeiska ECB och Kinas centralbank har flaggat för nya penningpolitiska stimulanser. Fed har i och för sig öppnat upp för en räntehöjning i december. Men det tolkas snarast positivt då det betyder att Fed tycker att ekonomin är tillräckligt stark för att tåla en räntehöjning.

Dessutom har inga ”svarta svan”-liknande händelser eller börskatastrofer inträffat i den vanligtvis för börsen så volatila oktobermånaden. Enligt undersökningar så har tydligen många stora placerare världen över de senaste månaderna gått och oroat sig för att någon helt ny och väldigt överraskande negativ händelse eller fenomen helt plötsligt skulle dyka upp. En så kallad svart svan.

Detta att ”alla” ligger relativt likvida och är förberreda på negativa överraskningar är emellertid något i längden väldigt positivt för den kommande börsutvecklingen. För kommer det en större negativ överraskning av något slag så har ju många dessförinnan redan sålt. Och har då inget större behov att ytteliggare sälja så mycket mer aktier. Däremot så kan då positiva överraskningar få desto större effekt. Det finns nämligen då stora likvida tillgångar som potentiellt kan flyttas över till aktiemarknaden.

Dessutom blir placerarna då lätt stressade om börsen skulle gå upp kraftigt. Så skulle börsen de närmaste månaderna gå upp till exempel med 10-20 procent så kan det finnas många aktörer kvar som inte alls hunnit köpa in så mycket aktier. Men som då, trots de stora uppgångarna, känner sig pressade att gå in i aktiemarknaden. Och det är ju bra för vi som köpt aktier tidigare. För vi vill ju ha någon att sälja våra aktier till.

Börspsykologiskt är det också betydelsefullt att man nu snart kan lägga börsåret 2015 bakom sig. Och istället börja blicka fram emot år 2016. Rent psykologiskt är det då lättare att bli optimistisk. Ett nytt år med nya möjligheter. Dessutom börjar utdelningssäsongen snart närma sig.

Den riktigt långa trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är dock fortfarande flack. Eller bara ytterst marginellt uppåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är emellertid tydligt uppåtriktad.

Stochastic-indikatorn visar att OMXS30 är nära ett överköpt läge. Det är dock ingen stark säljsignal i sig självt då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

OMXS30 har de senaste veckorna fått kortsiktiga köp- och säljsignaler lite om vartannat. Nu ligger emellertid indexet kortsiktigt och konsoliderar, tar igen sig, mellan ett stöd kring ca 1483 och ett motståndsområde kring ca 1510-1515.

Dessa kortsiktiga rörelser är emellertid kanske av lite mindre vikt för den mer långsiktige investeraren. Ser man OMXS30 på något längre sikt kan man dock även där konstatera att indexet fastnat i en konsolideringsområde. Mellan ett viktigt stöd kring ca 1369-1380 och ett motstånd vid ca 1510.

Men man kan också se det som att OMXS30 nu har bildat en mycket intressant bottenformation, en så kallad upp och nedvänd huvudskuldra formation. Sådana ser man ofta vid större vändpunkter för både aktier och index.

En stark köpsignal erhålls ur denna formation om OMXS30 under en, relativt nedgångsdagarna, hög handelsaktivitet skulle etablera sig över motståndet vid ca 1510. Gärna med börsomsättningar på minst 25 miljarder. En sådan köpsignal indikerar en uppgångspotential till minst ca 1640 på några månaders sikt.

En stark lika säljsignal skulle däremot fås om indexet mot förmodan istället skulle etablera sig under stödet vid 1369-1380 under en hög handelsaktivitet.

Ett utbrott åt endera hållet under hög handel indikerar alltså en betydande kurspotential i signalens riktning. Ett utbrott under relativt låg handel behöver dock inte innebära att indexet kommer att röra sig särskilt mycket. Dessutom kommer indexet då troligen snabbt gå tillbaka in igen i konsolideringsområdet mellan 1369 och 1510.

För att prata i deckartermer så finns det nu ett stort antal indicier som pekar på att OMXS30 ska gå upp relativt kraftigt de närmaste månaderna. Börsen bredare index som SIX Return Index har redan fått köpsignaler som den OMXS30 får över 1510. Många viktiga aktier ser i den tekniska analysen snarast ut att vilja explodera på uppsidan. Börsuppgångarna börjar ske under en ökande handelsaktivitet. Och börsens säsongmönster är nu dessutom mycket gynnsamt för uppgångar det närmaste halvåret.

Men den rykande revolveren saknas. Och det är att OMXS30 får en stark köpsignal genom att under en relativt hög börsomsättning etablerar sig över motståndet vid ca 1510. Sannolikheten för att detta ska ske under de närmaste veckorna betraktar vi dock som hög.

Skulle OMXS30 bryta upp finns det sedan motståndsnivåer vid ca 1550, ca 1570-1580, ca 1640, ca 1660-1670 och ca 1720 där indexet, i alla fall tillfälligt, kan stanna till vid. Innan detta sker finns det dock på nedsidan stödnivåer vid ca 1483, ca 1460, ca 1441, ca 1400 och ca 1369-1380 att ta hänsyn till.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För den kortsiktigt inriktade placeraren är viktigt att betona att marknaden de närmaste veckorna lätt skulle kunna göra en större rörelse uppåt. Bevaka eventuella köpsignaler noggrant och var försiktig med att ta negativa positioner på tveksamma signaler.

Stänger OMXS30 över 1510 under stor handel så sikta på uppgångar till i första hand minst ca 1550 och ca 1570-1580. I andra hand till ca 1640-1660. Sätt dock tajta stoppar. Vill man vara försiktig sätter man dom förslagsvis strax under dagen innans lägsta kursnivå. Alternativt om OMXS30 stänger under närmast liggande tydliga stödnivå. I dagsläget då till exempel stödet vid ca 1483.

För mer långsiktiga placeringsstrategier rekommenderar vi att man nu ökar aktieandelen betydligt. Om man nu inte redan gjort det. Vi har nämligen de senaste månaderna i våra analyser ofta betonat både 1380-1420-området på OMXS30 och även tidsperioden andra halvan av oktober som väldigt gynnsamma köplägen för långsiktiga aktie- och indexplaceringar.

Särskilt om OMXS30 skulle etablera sig över motståndet vid ca 1510 gäller det även för mer långsiktigt inriktade aktörer att hänga på. Uppgångarna skulle då nämligen kunna bli betydande det närmaste halvåret.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto