Home > Analys: OMXS30 – höststormar närmar sig?

Analys: OMXS30 – höststormar närmar sig?

OMXS30 ligger i ett konsolideringsområde mellan ca 1405 och ca 1510. Säsongsmönstret indikerar dock att september och oktober lätt skulle kunna erbjuda höststormar även på börsen. OMXS30 visar också upp ett antal tekniska svaghetssignaler. Risken är därför stor att indexet de närmaste veckorna ska gå ner och testa det viktiga stödområdet vid ca 1380-1420. Starka köpsignaler erhålls dock om OMXS30 mot förmodan under hög handelsaktivitet etablerar sig över motståndet vid ca 1510.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen hade förra veckan en positiv utveckling. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp med 1,8 procent till 1488,41. Som högst var dock indexet uppe på 1524,2 men föll sedan tillbaka relativt snabbt. Årets utveckling för OMXS30 ligger dock därmed åter på plus med 1,6 procent. Korrigerat för utdelningar är uppgången 5,1 procent.

Veckans utveckling följer den senaste tidens varannandags börs med omväxlande upp- och nedgångar. Även om slagen har varit stora så har netto OMXS30 i stort sett stått stilla sedan den 21 augusti.

Börsen har nu också kommit in i lite av väntans tider. På torsdag avslutas amerikanska centralbanken Federal Reserves (Fed) räntemöte. Kommer Fed höja räntan som en hel del tror? Då väntas i så fall också dollarn att stärkas. Kommer då Kina med sina nya växelkurspolitik låta sin valuta renminbi försvagas? Och hur kommer omvärlden och särskilt då världens börser reagera på allt detta?

Sedan står vi snart inför en ny rapportperiod. Kommer bolagen nå upp till analytikernas förväntningar? Många placerare vill nog avvakta dessa besked innan nya större placeringar görs.

Dessutom så försvagas snart börsklimatet på grund av regeln att de amerikanska börsbolagen inte får köpa tillbaka sina egna aktier 30 dagar innan de lägger fram sin delårsrapport.

En köpkraft på ca 2-3 miljarder dollar per dag försvinner nu därför successivt från USA-börserna. I och med att de internationella aktiemarknaderna är kommunicerande kärl så påverkar detta också vår svenska börs. Först i mitten/slutet av oktober när rapporterna lagts fram kommer denna köpkraft tillbaka med full effekt.

Så det är ju helt naturligt att det amerikanska, och även det internationella, börsläget är svagt från och med mitten av september till mitten av oktober. En stor nettoköpare försvinner ju. (Lite svårförklarat är dock att ingen annan i Sverige än vi på Tradingportalen tagit upp detta faktum…)

De senaste åren har de amerikanska börsbolagens aktieåterköp även blivit större och större och därmed en alltmer betydelsefull faktor för det internationella börsklimatet.

Säsongsmässigt är börsen nu dessutom inne i en besvärlig period. Förra veckan var emellertid rent statiskt sett en stark vecka. Den slutade också på plus. Nu har vi dock ett antal knepiga veckor framför oss.

September brukar vara en månad med nedgångar och oktober är till och med känt för att vara en börskraschmånad. Netto brukar dock oktober ofta sluta på plus. Mycket intressant är sedan att börshalvåret november till maj ofta är en mycket stark börsperiod.

Så för den långsiktige placeraren med goda nerver skulle det därför kunna dyka upp många fina köptillfällen under oktober.

Man kan också finna stöd för långsiktiga aktieköp genom att konstatera att aldrig har väl skillnaden mellan aktiers direktavkastning och den 10-åriga statsobligationsräntan varit så stor som nu?

Man kan faktiskt på goda grunder argumentera för aktier är relativt billiga nu. Och skulle de bli ännu billigare under en eventuell oktober-rea så borde det kunna bli mycket intressanta köplägen för en långsiktig placerare.

Dessutom lär de låga oljepriserna med tiden ge en enorm boost för både industrins kostnadsläge och konsumenternas köpkraft i OECD-länderna. Kortsiktigt kan det dock ställa till besvär för börserna genom att oljebolagens aktiekurser går ner och risken för stora oljerelaterade kreditsmällar ökar kraftigt. Brasilianska statsobligationer eller obligationer i amerikanska frackingbolag är nog inte så bra investering för den nervöse just nu.

I den tekniska analysen så fick OMSX30 förra veckan den 9 september ett falskt utbrott över motståndsnivån vid ca 1507-1510. Indexet gick då upp till 1524,2 som högst. Men handelsaktiviten var låg. Börsomsättningen var bara 16,7 miljarder. Dessutom stängde indexet denna dag på 1507,1. Vilket också var en svaghetssignal då stängningen inte var över 1510. En falsk köpsignal alltså. Inte bra. Så varningssignalerna blinkar nu mycket bestämt.

Tidigare under augusti har OMXS30 också fått kraftiga säljsignaler då stödnivån vid ca 1507 bröts under en relativt hög börsaktivitet. Indexet gick emellertid snabbt ner till 1405 vilket var ungefär så långt som säljsignalen indikerade att indexet minst skulle gå ner till. Så man kan i och för sig se det som att den säljsignalen redan har värkt ut.

Men kvar står vi då i ett läge där både handelsvolymmönstret och säsongsmönstret är negativt, den senaste lite kraftigare signalen dock faktiskt är en säljsignal och där dessutom en falsk köpsignal nyligen har erhållits. Hmm.

En långsiktig uppmuntrande faktor är emellertid att den riktigt långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, fortfarande är uppåtriktad. Men den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, däremot är nedåtriktad.

Man kan också, trots dysterheten ovan, se det som att OMXS30 är i en konsolideringsfas och mest ligger och laddar för en större rörelse.

För skulle OMXS30 etablera sig över motståndsnivån vid ca 1507-1510 under en relativt hög aktivitetsnivå, gärna med en börsomsättning på 25+ miljarder per dag, erhålls en stark köpsignal. I så fall siktar vi på en uppgång till minst ca 1550-1580.

Skulle däremot OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet istället bryta under stödområdet vid ca 1380-1420 erhålls en stark säljsignal. I så fall är risken stor att indexet fortsätter ner och testar av stödnivåerna vid ca 1320 eller kanske till och med det vid ca 1247.

Om utbrotten istället sker under en relativt låg handelsaktivitet, som uppgångsförsöket vi hade förra veckan, så är ”risken” stor att rörelsen i utbrottsriktningen blir tämligen begränsad. Då kanske det bara blir 20-40 punkters rörelse innan indexet går tillbaka igen in i konsolideringsintervallet mellan ca 1405 och ca 1510.

Stochastic-indikatorn har nu börjat komma upp i höga och överköpta nivåer. Detta ökar risken för nedåtriktade rörelser.

Kortsiktigt har OMXS30 stödnivåer redan vid ca 1485, ca 1460 och ca 1447. Kortsiktigt viktiga motståndsnivåer finns vid ca 1507, ca 1510, ca 1524, ca 1530 och ca 1550.

Den sammantagna bilden ser dock inte särskilt lysande ut. Risken är stor att OMXS30 de närmaste veckorna gör nya försök på nedåtsidan. Indexet behöver dock inte nödvändigtvis bryta under stödområdet vid ca 1380-1420. Men osvuret är bäst. Börsen ser nämligen ut att vara väldigt känslig för negativa nyheter de närmaste veckorna.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Agerar man med kortsiktiga strategier så gäller det nu att bevaka marknaderna noggrant. De snabba kasten fram och tillbaka på börsen ser ut kunna fortsätta. Risken är också stor för en större rörelse på nedsidan. Ta därför gärna lite mindre positioner än vanligt och sätt tajta stoppar.

Detta särskilt om man vid eventuella köpsignaler köper för uppgång. Sätt då till exempel en stopp om OMXS30 skulle stänga under dagen innans lägsta indexnivå.

Skulle OMXS30 bli ordentligt överköpt så kan det dock bli mycket intressant att agera för nedgång på första bästa säljsignal. Sätt även då gärna en tajt stopp. Till exempel strax över dagen innans högsta indexnivå.

För placerare som agerar med lite mer långsiktiga placeringsstrategier rekommenderar vi att man avvaktar tills mycket tydliga köpsignaler, under stor handelsaktivitet, först erhållits innan större köp görs.

När vi sedan om några veckor kommit in i oktober kan det emellertid vara läge för att bli lite mer aggressiv på köpsidan. Särskilt då vid eventuella lite större nedgångar. Vänta bara på att OMXS30 blir ordentligt översålt och någon typ av vändningsindikation eller köpsignal först erhållits.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto