Home > Analys: OMXS30 i fortsatt bear market rally

Analys: OMXS30 i fortsatt bear market rally

OMXS30 ligger fortfarande kvar i sin kortsiktiga uppåtgående trend. Passeras motståndet vid ca 1432 erhålls nya köpsignaler. OMXS30 ser också fortfarande ut att ha goda förutsättningar att nå upp till vårt målområde vid ca 1460-1550 den närmaste månaden. Indexet har ett kluster av kortsiktiga stödnivåer vid ca 1362-1385. Långsiktigt sett är dock stödområdet vid ca 1247 betydligt viktigare att bevaka.


Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har den senaste veckan haft en svagt negativ utveckling efter att tidigare gått upp fyra veckor i rad. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ned med 1,9 procent och slutade veckan på 1391,38. Nedgången i år har därmed ökats på till -3,8 procent. Med hänsyn till förfallna utdelningar var dock veckans nedgång endast 0,9 procent och årets utveckling ligger då på -2,9 procent.

Under veckan kom besked att den amerikanska centralbanken Federal Reserve som förväntat ska hålla sin styrräntan kvar oförändrad på nuvarande nivå. Nytt var dock att Fed sänkte prognosen för antalet höjningar under året från fyra till två. Oljepriset, som förnärvarande är så viktigt för det internationella börsläget, var också relativt stilla under veckan.

I veckan erhöll emellertid aktieägarna i Handelsbanken och Nordea sina aktieutdelningar. I och med att det i OMXS30-beräkningen inte tas hänsyn till förfallna utdelningar så drog dessa bankers utdelningar ned indexet med ca 14 indexpunkter eller ca 1,0 procent.

Under resten av året kommer OMXS30 gå ner med ca 42,6 punkter på grund av utdelningar. Nästa vecka är det utdelningen i SEB som påverkar med ca 4,6 indexpunkter eller 0,3 procent. I april försvinner ca 27,7 indexpunkter eller ca 2,0 procent. I maj ca 10,0 indexpunkter eller 0,7 procent. Och juni är det bara Nokia som påverkar med blygsamma 0,07 indexpunkter.

Hur ska man då ta hänsyn till denna utdelningseffekt i den tekniska analysen? Jag brukar göra så jag helt enkelt inte bryr mig om en säljsignal som bara orsakas av en utdelningseffekt. I alla fall inte kortsiktigt. Dessutom kompletterar jag mig min OMXS30-analys med studier av hur andra index som tar hänsyn till utdelningar utvecklas. Till exempel SIX30 Return Index och SIX Return Index.

Men nivåerna i OMXS30 är i alla fall mycket intressanta på lite längre sikt i och med att detta index är det som så många andra tittar på och fattar beslut utifrån. Efter någon vecka eller några veckor så verkar börsaktörerna glömt bort att indexet påverkats av utdelningar. Och nivåerna blir då på nytt lika viktiga som de var innan utdelningarna påverkade indexet.

Så under våren studerar jag helt enkelt både OMXS30 och andra utdelningsjusterade index i kombination för att få en mer komplett bild av vad den tekniska analysen säger om börsläget.

I den tekniska analysen kan man nu också konstatera att den riktigt långa trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, fortfarande är nedåtriktad. Det långsiktiga mönstret med successivt allt lägre och lägre toppar och bottnar är tyvärr också obrutet.

Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är emellertid uppåtriktad. OMXS30 har också fått ett antal kortsiktiga köpsignaler den senaste månaden så kortsiktigt ser läget relativt ljust ut för indexet.

Däremot så har tyvärr uppgångarna fortsatt att ske med ett negativt handelsvolymsamband. Vilket sätter ett stort frågetecken kring huruvida dessa uppgångar är långsiktigt hållbara. I och med att det långsiktiga trendmönstret dessutom är negativt så ser det fortfarande ut som att denna uppgångsfas bara är ett bear market rally. Alltså en tillfällig uppåtriktad rekyl inom en större och mer långsiktig nedåtgående trend.

Så att så länge som det oftast är en lägre handelsaktivitet under uppgångsdagarna än under nedgångsdagarna så är vi väldigt skeptiska till den långsiktiga hållbarheten i denna uppgång.

OMXS30 har starka motståndsområden vid ca 1460 och vid ca 1547. Nivån för 200 dagarsmedeltalskurvan, som i skrivande stund ligger vid ca 1472, är också intressanta att bevaka som ett viktigt motståndsområde.

Under denna säsongsmässigt så starka börsperioden fram till april så bedömer vi dock det som ganska realistiskt att OMXS30 ska kunna orka komma upp i intervallet mellan ca 1460 och ca 1550. Vilket som bekant också är vårt kortsiktiga målområde.

Skulle sedan OMXS30 senare i år få reversal- eller andra typer av säljsignaler när det varit uppe i intervallet 1460-1550 och sedan börja gå ner under en relativt hög handelsaktivitet rekommenderar vi mycket stor försiktighet med positioner för uppgång. Risken är då nämligen överhängande för att indexet ska ned och testa den långsiktigt mycket viktiga stödnivån vid ca 1247. Men den dagen den sorgen. Kortsiktigt ser det fortfarande bra ut.

Kortsiktigt har OMXS30 också stödnivåer vid ca 1378-1385 men även vid ca 1362-1373 som ser ut kunna hålla emot bra vid eventuella kortsiktiga nedgångar. Skulle dock OMXS30 etablera sig under 1362 erhålls säljsignaler. I så fall siktar vi dock först och främst bara på nedgångar till stödnivåerna vid ca 1348 eller vid ca 1323. Riktigt starka och allvarliga säljsignaler skulle dock erhållas om det viktiga stödet vid ca 1247 skulle brytas.

Men kortsiktigt ser det emellertid troligast ut att bli nya uppgångar för indexet. De senaste signalerna är köpsignaler och utdelningsjusterade index ser också stabilare ut än OMXS30. En ny kortsiktig köpsignal erhålls om OMXS30 skulle stänga över motståndet vid ca 1432. Efter det ligger närmaste riktigt starka motståndsområde vid ca 1460.

Stochastic-indikatorn har dock indikerat svaghet genom en säljindikation ifrån det tidigare så överköpta läget. Men så länge som stödnivåerna vid ca 1362-1385 håller så ser det inte ut att behöva bli så allvarligt. Snarare kan det bli så att om indikatorn snart kommer ned till mer översålda nivåer att det kan bilda en bra grund för en uppgångsfas till 1460-1550-området för OMXS30.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För kortsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi att man framför allt agera för uppgång så länge som den korta trenden pekat uppåt. Ett bear market rally kan vara kraftfullare och leda längre upp än man först vågar tro. Risknivån är dock hög så ta gärna mindre positionsstorlekar än vanligt. Var noggrann med stoppbevakningen.

Sikta på uppgångar till i första hand ca 1460-1470. I andra hand till ca 1550. Men var uppmärksam på trendbrott, reversal- och andra typer av säljsignaler. Var också beredd på att volatiliteten helt plötsligt öka drastiskt. Särskilt när vi kommer in i månaden maj.

För mer långsiktiga placeringsstrategier rekommenderar vi fortsatt stor försiktighet. Risken är betydande att detta bara är en tillfällig uppgång som endast håller i sig någon eller några månader.

Skulle OMXS30 komma upp till ca 1460-1550 området den närmaste tiden rekommenderar vi att man av försiktighetsskäl successivt ska börja sälja av eventuella uppgångspositioner. Alternativt kan man då istället börja använda sig av tajta stopp losser även för sådana mer långsiktiga innehav.

Tips: Vill du lära dig mer om trading? Gå kursen: Lär Dig försörja Dig på Din Trading. Göteborg 28-30 oktober.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)

 

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto