Home > Analys: OMXS30 i fortsatt fall

Analys: OMXS30 i fortsatt fall

OMXS30 befinner i nedåtgående trender och har den senaste veckan dessutom fått nya säljsignaler. Så länge som inga tydliga reversal- eller andra köpsignaler uppkommit siktar vi därför på nya nedgångar. Närmaste viktiga stödnivå ligger kring ca 1250 på OMXS30. Börsen är dock så översåld så att när väl vändningen kommer borde uppåtrekylen kunna bli betydande. Närmaste lite viktigare motståndsnivåer finns vid ca 1326, 1349, 1380-89 och ca 1410.


Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har den senaste veckan haft en fortsatt mycket svag utveckling. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ned 3,2 procent och slutade veckan på 1305,24. Hittills i år har därmed indexet gått ner med hela 9,8 procent. Troligen den sämsta starten på ett börsår någonsin.

Under veckan har det varit fortsatt tillväxt- och oljeprisoro. Förloraraktierna har främst varit inom gruv-, energi- och verkstadssektorerna. Egentligen är ett lågt oljepris väldigt positivt för OECD-ländernas långsiktiga tillväxtpotential. Men i det kortsiktiga perspektivet blir oljeprisnedgången ett tecken på ett allt sämre konjunkturläge, lägre investeringsaktivitet i energisektorn och en ökad risk för kreditsmällar.

I diagrammen ser det ut som att sker panikartade utförsäljningar av aktier. Enligt uppgift så domineras också aktiehandeln av säljprogram där det finns mycket stora aktieposter till salu.

När rädslan dominerar så kan det ske många överdrivna kursrörelser. När sedan det hela lugnat ned sig så kan det istället komma en kraftig rekyl uppåt. Särskilt nu när vi snart kommer in i bolagsrapport- och utdelningssäsongen. Men ännu har vi tyvärr inte sett skymten av någon stabilisering. Trots att aktievärderingarna borde börja se väldigt attraktiva ut för fundamentalt inriktade placerare.

Nej, ännu så länge så dominerar säljsidan på världens aktiebörser. Och säljsignalerna kommer slag i slag.

För OMXS30 så är också både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, fortsatt envist nedåtriktade.

Stochastic-indikatorn visar på att OMXS30 är tydligt översålt. Detta är dock ingen köpsignal i sig självt. Det behöver kompletteras med köpsignaler i själva OMXS30-diagrammet. Men kombinationen köpsignal och översålt läge skulle emellertid göra en eventuell köpsignal extra intressant. När den nu kommer.

En intressant kortsiktig köpsignal skulle till exempel erhållas om OMXS30 skulle gå ner kraftigt under en handelsdag men stänga nära sitt dagshögsta. Och sedan bekräfta vändningssignalen genom att dagen efter stänga på en ännu högre nivå under en relativt hög handelsaktivitet.

En annan typ av köpsignal vi håller utkik efter är om OMXS30 skulle stänga över ett motstånd samtidigt som handelsvolymen den dagen är relativt hög jämfört med nedgångsdagarnas volym.

OMXS30 har kortsiktigt viktiga motståndsnivåer vid ca 1326, ca 1349, ca 1380, ca 1389 och ca 1410. Men för att få en långsiktigt riktigt stark köpsignal behöver helst motståndet vid ca 1460 brytas under en hög handelsaktivitet.

Men innan någon mer tillförlitlig köpsignal erhållits så navigerar vi efter fortsatt nedgång.

OMXS30 fick under veckan också nya säljsignaler när stöden vid ca 1360 och ca 1326 bröts. Även det viktiga stödområdet ifrån år 2014 kring 1310-1320 passerades utan vidare. Dessutom är handelsvolymmönstret fortsatt negativt. Som lök på laxen så har börsen också gått ner kraftigt under en annars säsongsmässigt stark period. Allt detta förstärker det negativa intrycket i den tekniska analysen.

Nu siktar vi därför främst på ett test av stödområdet kring ca 1250 på OMXS30. Indexet var nere och vände på 1246,6 som lägst under år 2014. Om OMXS30 skulle gå dit ner är det emellertid tyvärr ingen köpsignal i sig självt. Men det borde vara en viktig beslutspunkt för många aktörer i och med att nivån är så lätt att hitta i diagrammen. Så däromkring borde det därför kunna bli en ökad fyndköpsaktivitet samt ske en hel del vinsthemtagningar på nedgångspositioner.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den kortsiktigt inriktade aktören rekommenderar vi framförallt agera för nedgång tills någon typ av köpsignal erhållits. Sikta på nedgångar till i första hand stödområdet vid ca 1250. Sätt dock tajta stoppar då marknaden är väldigt volatil. Skulle OMXS30 vända upp ifrån detta översålda läge kan rörelsen lätt bli oväntad snabb och kraftfull.

Sätt till exempel en stopp loss utifall att OMXS30 skulle stänga över dagens dessförinnans högsta nivå. Andra stoppnivåer kan vara om indexet stänger över motstånden vid ca 1326 eller över 1349. Allt efter var och ens riskpreferens. Flytta dock ner stopparna allt eftersom positionerna visar mer och mer vinst.

För långsiktiga placeringar rekommenderar vi fortsatt stor försiktighet. Avvakta helst tydliga köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet innan köp görs. Skulle OMXS30 komma ned till stödområdet vid ca 1250 kan emellertid den riskbenägne börja göra mindre köp. Sätt då stoppar strax under den senaste lägsta nivån. Öka sedan på köpen om uppgångarna börjar ske under en relativt hög handelsaktivet.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto