Home > Analys: OMXS30 i konsolidering inför bolagsrapporterna

Analys: OMXS30 i konsolidering inför bolagsrapporterna

OMXS30 befinner kortsiktigt i ett vänteläge inför sommarens rapportsäsong. Konsolideringsfasen är dock på grund av Brexit ytterst volatil där kortsiktiga köp- och säljsignaler avlöser varandra. Börsens säsongsmönster är positivt under andra halvan av juli. Men så länge som den långa trenden är nedåtriktad, motstånden vid ca 1350-1383 håller och handelsvolymmönstret är negativt ser vi dock eventuella uppgångar främst som potentiella säljtillfällen. Viktiga stödnivåer finns vid ca 1240-1247.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en svag utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 gick ned 1,1 procent och slutade veckan på 1326,21. I år ligger därmed indexet på -8,3 procent och justerat för utdelningar på -4,8 procent.

Veckan började dock ännu svagare då särskilt de svenska storbankerna drogs ned som en följd av ökad oro för den italienska banksektorn. Efter att OMXS30 i mitten av veckan var nere på 1275,2 som lägst rekylerade sedan börsen uppåt. Särskilt efter fredagens starka amerikanska jobbrapport fick börsen extra bra fart.

Börserna är emellertid i ett vänteläge inför delårsrapporterna som snart börjar strömma in. I USA börjar det idag måndag med Alcoa efter börsens stängning. I Sverige dröjer det några dagar till innan rapportfloden börjar på allvar.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

OMXS30 höll sig under veckan väl inom det stora tradingintervallet som vi skrev om i förra veckans OMXS30-analys. Det ligger mellan det viktiga stödområdet vid ca 1240-1247 och det starka motståndsområdet vid ca 1350-1383. Inom detta konsolideringsområde skulle börsen också kunna hålla på och slå fram och tillbaka under en längre tid.

Analys OMXS30

Starka köpsignaler skulle emellertid erhållas om OMXS30 etablerade sig över motstånden vid ca 1350, ca 1367 och ca 1383 under en relativt hög handelsaktivitet. Gärna då med en handelsvolym på väl över 20-25 miljarder per dag under uppgångsdagarna.

Det skulle också innebära att OMXS30 skulle ha goda möjligheter att etablera sig över sin 200 dagarsmedeltalskurva som nu befinner sig vid ca 1392. Och på så sätt också signalera att den mer långsiktiga trenden äntligen vänt uppåt.

Men där är vi tyvärr inte ännu. Snarare så är den långa trenden fortfarande envist nedåtriktad. Indexet befinner sig nämligen under sin 200 dagars medeltalskurva, som dessutom är nedåtriktad. OMXS30 har också ett långsiktigt mönster av successivt allt lägre och lägre både toppar och bottnar. Och handelsvolymmönstret är negativt sedan våren 2015. Även den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är tydligt nedåtriktad.

Så risken är minst lika stor att ett utbrott sker nedåt ur detta konsolideringsområde.

Dessutom ser guldet starkt ut i den tekniska analysen. Man kan betrakta det som en följd av Brexit. Men också som ett missförtroendevotum för centralbankernas penningpolitik och en varningssignal för kommande finansiell instabilitet. Och oljediagrammen börjar nu se betydligt svagare ut än tidigare. Ett kraftigt fallande oljepris skulle riskera framkalla förnyad kreditoro hos banker och hedgefonder.

Skulle OMXS30 etablera sig under stödområdet vid ca 1240-1247, särskilt om det sker under stor handel, erhålls en stark säljsignal. Nedgångspotentialen ser då betydande ut. Lite viktigare stödnivåer finns sedan först vid ca 1100-1130 och vid ca 1030-1040.

Stochastic-indikatorn ligger i ett neutralt läge och ger för närvarande inte mycket vägledning. Men vid översålda respektive överköpta lägen är denna indikatorn nu mycket intressant att bevaka. För en stark reaktion åt det andra hållet kan i denna volatila marknad komma snabbt.

Säsongsmönstret ser dock kortsiktigt något hoppfullt ut. Slutet av juli brukar kunna vara en stark period. Därefter nås emellertid ofta en topp i augusti. Och september och oktober brukar sedan vara mycket besvärliga börsmånader.

Så huvudscenariot är att börsen fortsätter sin volatila resa i den långsiktiga trendens riktning nedåt ett bra tag till. Utvecklingen med stora slag fram och tillbaka som skapar ett mönster med successivt allt lägre toppar och bottnar riskerar att fortsätta till någon gång i oktober. Efter det blir säsongmönstret generellt sett mer positivt. Många börsnedgångar har genom historiens lopp också bottnat ut, ofta under dramatiska former, just i oktober månad.

Men vi sätter en stopp loss för denna baissade huvudhypotes om OMXS30 under stor handel bryter över motståndsområdet vid ca 1350-1383.

I ett betydligt mer kortsiktigt perspektiv ser vi i timdiagrammet att OMXS30 ligger strax under ett motstånd vid ca 1331.

Analys OMXS30

Bryter indexet över 1331 erhålls en kortsiktig köpsignal. Detsamma om motstånden vid ca 1346 och ca 1367 bryts.

Går istället OMXS30 under trendstödet vid ca 1320 och under stöden vid ca 1300, ca 1275 och 1240 erhålls säljsignaler.

Vill du lära dig mer om trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

För den kortsiktigt inriktade aktören rekommenderar vi, så länge som vårt huvudscenario ser ut att hålla, att betrakta varje uppgång som ett potentiellt sälj-och blankningstillfälle. Vänta bara på att OMXS30 blir överköpt och ger ifrån sig någon typ av reversal- eller annan säljsignal innan man agerar.

Sätt en stopp om OMXS30 stänger över de senaste dagarnas högsta nivå. Flytta sedan ned stoppen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Ta också hemvinsten på nedgångspositionen om OMXS30 blivit översålt och ger ifrån sig någon typ av styrketecken. För kasten uppåt kan bli överaskande snabba och stora även i en nedåtriktad trend.

För mer långsiktigt inriktade placeringar rekommenderar vi fortsatt mycket stor försiktighet. Uppgångar, särskilt om de sker under en relativt låg handelsaktivitet, kan användas till att sälja eventuella kvarvarande index- och aktieinnehav.

Innan nya köp görs, invänta helst att tydliga och långsiktigt starka köpsignaler, under en relativt hög handelsaktivitet, först erhållits. Börsens allmänna säsongsmönster är svagt till och med oktober. Så en ide kan vara att vänta med långsiktiga köp tills dess.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto