Home > Analys: OMXS30 i kortsiktig uppåtriktad trend

Analys: OMXS30 i kortsiktig uppåtriktad trend

OMXS30 har fått köpsignaler och ligger kortsiktigt sett i en uppåtgående trend. Nya köpsignaler erhålls om indexet stänger över motstånden vid ca 1423 och ca 1432. De närmaste stödnivåerna finns vid ca 1393 och ca 1383. Den långsiktiga tekniska bilden för OMXS30 ser dock utmanande ut. Men så länge som den viktiga stödnivån vid ca 1323 håller siktar vi på fortsatta uppgångar upp till vårt målområde i intervallet ca 1460-1550. 


Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen gick förra veckan upp under en något ökad handelsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 steg 1,1 procent till 1396,37. Utvecklingen i år ligger därmed på -3,5 procent. Tar man hänsyn till förfallna utdelningar reduceras dock årets nedgång till -0,8 procent.

Under veckan har rapportsäsongen kommit i gång med besked. Bland OMXS30 aktierna så överraskade särskilt ABB och Volvo positivt. Även Telia och Handelsbanken steg efter sina delårsrapporter. Getinge var en rapportförlorare. Men den stora sänket var Ericsson som efter sin rapport gick ner 14,5 procent under en mycket stor handelsaktivitet.

Generellt verkar emellertid rapportsäsongen hittills varit lite bättre än befarat. I alla fall gällande vinstnivåerna.

I veckan ECB lämnade ECB också helt odramatiska besked bland annat om att de som väntat skulle hålla sin styrränta oförändrad.

OMXS30 fick under veckans uppgång också nya kortsiktiga köpsignaler då bland annat motstånden vid ca 1393 och ca 1397 passerades.

Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad. Indexet ser nu också ut att ha goda möjligheter att få både få nya köpsignaler och för att kunna nå upp till vårt målområde för vårens uppgångar kring OMXS30 1460-1550.

Säsongsmönstret är också positivt några veckor till. Nya köpsignaler erhålls framförallt om OMXS30 stänger över motstånden vid ca 1423, ca 1432 och ca 1460.

Kortsiktiga säljsignaler erhålls om indexet istället stänger under stöden vid ca 1393, ca 1383 och ca 1376. Men vårt uppgångsscenario upp till ca 1460-1550 störs inte så länge som det viktiga stödet vid ca 1323 håller. På riktigt lång sikt är däremot stödet vid ca 1247 betydligt viktigare.

Sedan är också, helt idealistiskt, vårt kursmål för OMXS30 vid ca 1508. I så fall skulle uppgången ifrån den tillfälliga botten på 1323,5 bli lika stor, 184 indexpunkter, som uppgången var ifrån botten på 1247,1 den 11 februari till toppen på 1431,6 den 14 mars.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Men det kan kanske vara lite för mycket begärt att indexet ska toppa ut exakt på denna för den teknisk analysen så matematiskt perfekta nivån 1508? Särskilt när OMXS30 redan tidigare i år vänt på en sådan idealisk nivå? Detta skedde när indexet bottnade ut på 1247,1 som var nära på exakt vid stödet på 1246,6 ifrån dagslägsta den 16 oktober 2014, som också var det årets lägsta nivå.

Så vi nöjer oss med att konstatera att det är stor risk att OMXS30 i år ska toppa ur någonstans mellan motståndsområdet vid ca 1460 och motståndet vid ca 1547.

För än så länge är den riktigt långa trenden nedåtriktad. Detta då OMXS30 befinner sig under sin 200 dagars medeltalskurva som dessutom är nedåtriktad. Och då det finns ett tydligt långsiktigt mönster av successivt allt lägre både toppar och bottnar och inte minst då handelsvolymmönstret är envist negativt.

Stochastic-indikatorn fortsätter dock att indikera att börsen är överköpt. Men indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Så detta är ingen säljsignal i sig självt.

Vill du lära dig mer om trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

Agerar man främst kortsiktigt så fortsätter vi att rekommendera att man den närmaste tiden fram för allt ska koncentrera sig på eventuella köpsignaler. Och att använda sig av positioner för uppgång. Särskilt så länge som stödet vid ca 1383 håller. Sikta på uppgångar till först och främst motstånden vid ca 1423 och ca 1432. I andra hand till det vid ca 1460.

Var dock noggrann med stopp bevakningen. Detta är troligen ett bear market rally som inom några veckor riskerar att toppa ut.

Använd därför gärna tajta stoppar. Till exempel om stödet vid ca 1383 bryts. Ha dock särskilt en stopp om det viktiga stödet vid ca 1323 skulle brytas. Flytta också upp stopparna allt eftersom positionerna visar större och större vinst.

Använder man sig av mer långsiktiga strategier rekommenderar vi liksom tidigare stor återhållsamhet med positioner för uppgång. Innan nya köp görs avvakta helst först att mycket tydliga köpsignaler erhållits under en relativt hög handelsaktivitet.

Har man emellertid kvar långsiktiga aktie- och indexinnehav, trots att de långa trenderna pekar nedåt, så rekommenderar vi att man ska allvarligt ska överväga att sälja av dessa om OMXS30 skulle komma upp i 1460-1550 området. Särskilt om indexuppgångarna skulle fortsätta att ske under en relativt låg handelsvolym.

Som alternativ till att då börja sälja innehaven rakt av blir rekommendationen att man då i alla fall börjar använda sig av tajta stopp losser. Även för sådana här mer långsiktiga positioner.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto