Home > Analys: OMXS30 i kortsiktig uppgångsfas

Analys: OMXS30 i kortsiktig uppgångsfas

OMXS30 har tidigare fått kortsiktiga köpsignaler ifrån ett översålt läge. Indexet ser ut att goda möjligheter att minst gå upp till motståndsområdet vid ca 1644-1670. För att få en ny långsiktigt stark köpsignal behöver dock OMXS30 etablera sig över motståndet vid ca 1720 under en relativt hög handelsaktivitet. I så fall siktar vi på uppgångar till 1750-1800. En viktig stödnivå finns vid ca 1558.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

 

Stockholmsbörsen hade under förra veckans förkortade handelsvecka en oregelbunden tendens under en lugn handel. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 var helt oförändrat och stängde veckan på 1616,48. I år har därmed OMXS30 gått upp med 10,4 procent, och korrigerat för utdelningar med 13,9 procent.

OMXS30 ligger dock fortfarande en bra bit, 6,0 procent, under årshögstanivån på 1720 ifrån den 27 april. Det som framförallt har stört börsutvecklingen den senaste tiden är den kraftiga uppgången på långräntor och den försvagade USA dollarn. Detta har orsakat vinsthemtagningsrekyler på de flesta finansiella marknader.

Frågan är nu om centralbankerna kommer ingripa med ännu mer expansiva penningpolitiska åtgärder när nu utvecklingen sett från deras håll rimligen måste se klart besvärande ut. Den svenska Riksbanken har till exempel tydligt signalerat att de inte vill se kronan förstärkas då det skulle äventyra deras inflationsmål.

Kommer nya kraftfulla räntesänkningar eller liknande åtgärder kan detta troligen sätta ordentlig fart på börserna ifrån detta fortfarande ganska översålda läge. Kommer inga sådana åtgärder riskerar dock aktiemarknaderna visa upp fortsatt nervositet med påföljande vinsthemtagningar.

I den tekniska analysen har OMXS30 fått kortsiktiga köpsignaler den 7 maj när indexet var nere på 1558,2 som lägst men stängde på 1587,7, högt i den dagens handelsintervall. Indexet fick då en köpsignal via en så kallad spik- eller hammerformation. Köpsignalen bekräftades sedan dagen därpå när OMXS30 stängde över dagens innans högsta nivå.

Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är dock trots köpsignalerna fortfarande nedåtriktad. Den långa trenden, lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är däremot fortsatt uppåtriktad. Det har den varit sedan i början av år 2013…

OMXS30 har nu kortsiktiga stödnivåer redan vid ca 1615 och 1589, men den absolut viktigaste kortsiktiga stödnivån ligger vid ca 1558. Stänger indexet under 1558 erhålls säljsignaler som indikerar att OMXS30 ska ned och testa det långsiktigt mycket viktiga stödområdet vid ca 1480-1540.

I och med att den långa trenden är uppåtriktad ser vi nedgångar dock främst som potentiella köptillfällen för den långsiktiga investeraren. Vad vi emellertid då helst vill se är nedgångar under en relativt låg handelsaktivitet. Hittills under nedgången som varit kring månadsskiftet april/maj har handelsvolymerna under nedgångsdagarna varit lite väl stora jämfört med de under uppgångsdagarna. Detta mönster måste brytas för att det ska kännas rimligt tryggt att vara köpare vid eventuella nedgångar.

OMXS30 har kortsiktiga motståndsnivåer vid ca 1644-1670. Långsiktigt är dock den starkaste motståndsnivån vid ca 1720. Skulle OMXS30 stänga över 1720, särskilt om detta skulle ske under en hög handelsaktivitet, gärna med en börsomsättning på minst 24 miljarder, får indexet en långsiktigt intressant köpsignal. I så fall siktar vi på uppgångar till minst ca 1750-1800.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Tidigare har emellertid OMXS30 fått långsiktiga köpsignaler som indikerar en uppgångspotential till minst ca 2190 på lite sikt. Men detta behöver alltså inte nödvändigtvis ske i år.

Snarare har vi en arbetshypotes att OMXS30 under de närmaste månaderna till och med oktober kan komma att hålla sig inom intervallet ca 1500 till ca 1800. Maj till oktober är också rent statistiskt sett en väldigt besvärlig börsperiod jämfört med perioden november till april.

Stochastic-indikatorn visar att OMXS30 fortfarande är relativt översålt. Det skulle därför inte förvåna om indexet de närmaste veckorna minst skulle kunna studsa upp till motståndsområdet vid ca 1644-1670.

Så agerar man med kortsiktiga strategier så rekommenderar vi främst positioner för uppgång. Vill man vara försiktig så rekommenderar vi att man tar hem vinst på uppgångspositioner i 1644-1670-området. Är man mer offensiv kan man dock även satsa på uppgångar till motståndet vid ca 1720.

I båda fallen rekommenderar emellertid att man använder sig av tajta stoppar. Till exempel kan man ha en stopp om OMXS30 skulle gå under dagen innans lägsta indexnivå. Om inte förr så ha i alla fall definitivt en stopp om indexet skulle stänga under stödet vid ca 1558.

Agerar man istället med mer långsiktiga strategier kan man avvakta köplägen vid eventuella nedgångar. Särskilt om nedgångarna skulle ske under en relativt låg handelsaktivitet. Skulle OMXS30 vid ett senare tillfälle bryta upp och gå upp till området vid ca 1750-1800 tror vi att det erbjuder ett mycket bra säljtillfälle för den långsiktige placeraren som vill vara försiktig.

Analys OMXS30
Analys OMXS30
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto