Home > Analys: OMXS30 i lugnet före stormen?

Analys: OMXS30 i lugnet före stormen?

OMXS30 befinner sig på medellångsikt i en nedåtgående trend som riskerar att hålla i sig i de närmaste månaderna. Inom denna trend befinner sig OMXS30 i en kortsiktigare återhämtningsfas med ett stödområde kring ca 1538-1558 och en stark motståndsnivå kring ca 1670. Åt vilket håll kommer utbrottet? Osäkerheten är stor men det finns en uppenbar risk att indexet förr eller senare ska etablera sig under stödnivåerna och då få nya säljsignaler. Detta då handelsvolymmönstret är fortsatt negativt, räntor och valutor pekar åt fel håll och då många viktiga aktier varnar för större nedgångar senare i år.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen studsade förra veckan kraftigt uppåt under en något ryckig utveckling främst beroende på hur nyhetsflödet ifrån det grekiska dramat utvecklade sig. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 avancerade med hela 2,9 procent och stängde veckan på 1608,26. I år har därmed OMXS30 gått upp med 9,8 procent. Korrigerat för utdelningar är uppgången 13,5 procent.

Den grekiska tragedin fortsätter alltså, vilket håller finansmarknaderna kvar i ovisshet och i en handlingsförlamande osäkerhet. Att inte veta om grundläggande storheter som om till exempel eurosamarbetet ska luckras upp eller inte ökar de upplevda riskerna på finansmarknaderna.

Kommer euron stärkas kraftigt om Grexit blir verklighet? Eller blir det kanske tvärtom? Hur kommer räntorna gå? Kommer ECB presentera ännu kraftigare stimulanspaket för att försöka stabilisera läget? Och när får finansmarknaderna överhuvudtaget några säkrare besked om läget?

Allt annat lika så ökar då också den riskpremie som marknadens aktörer kräver när de ska köpa riskfyllda tillgångar som till exempel aktier. Aktiemarknaden riskerar då att något ryckigt men likväl trendmässigt gå ner så länge som osäkerheten består.

Utöver detta akuta läge så spelade redan tidigare utvecklingen på ränte- och valutasidan en stor roll för börsen. Dessa har tyvärr utvecklats negativt ur ett börsperspektiv de senaste månaderna. Långräntorna har gått upp och den amerikanska dollarn har gått ner. Risken är också stor att den utvecklingen fortsätter på några månaders sikt. Dessutom har många av aktierna som ingår i OMXS30 fått säljsignaler som varnar för större nedgångar senare i år.

Kortsiktigt har däremot OMXS30 tidigare varit översålt vilket öppnade upp för en kortsiktig studs uppåt i veckan som gick. Nu börjar emellertid Stochastic-indikatorn visa på ett något mer överköpt läge vilket istället ökar känsligheten för negativa nyheters påverkan på börsklimatet.

Börsens kortsiktiga säsongsmönster för juli är annars ganska positivt. Särskilt när bolagsrapporterna börjar komma in i mitten av juli brukar handelsaktiviten öka och börsen dra sig uppåt. Uppgången brukar sedan hålla i sig några veckor för att nå en topp i augusti. Vi får se om det kan bli så i år också.

Kursuppgång i juli är givetvis ingen av lag tvingande utveckling och amplituden, storleken på eventuella uppgångar, varierar så klart mellan åren. Men även om OMXS30 och många tongivande aktier har fått en hel del säljsignaler, handelsvolymmönstret fortsätter att vara negativt och den medellånga trenden verkar vara envist nedåtriktad så får man vara öppen för att börsen under juli kan stå sig ganska bra.

Men använder man sig av teknisk analys så är det egentligen bara att följa signalerna och trenderna och anpassa sitt beteende därefter.

I den tekniska analysen av OMXS30 kan man nu också konstatera att indexet på medellångsikt ligger i en nedåtriktad trend. Men inom denna trend befinner sig indexet i en återhämtningsfas efter de tidigare nedgångarna och samlar kraft inför den kommande utvecklingen. Denna konsolideringsfas har ett stödområde kring ca 1538-1558 och ett motståndsområde kring ca 1670.

Skulle OMXS30 orka etablera sig över 1670 under en relativt hög handelsaktivitet erhålls starka köpsignaler. I så fall siktar vi först och främst på ett testa av den långsiktigt viktiga motståndsnivån kring ca 1720. Skulle i sin tur denna motståndsnivå passeras under en hög handelsaktivitet, gärna med börsomsättningar på klart över 20 miljarder per dag, siktar vi sedan på uppgångar till ca 1750-1800.

Dessvärre är risken dock betydligt högre att utbrottet ur detta konsolideringsområde sker på nedsidan. Detta främst på grund av att börsomsättningarna under nedgångsdagarna ofta är minst lika stora som de under uppgångsdagarna. Detta är ett svaghetstecken som indikerar att det finns ett stort underliggande nettosäljbehov i aktiemarknaden.

Börsen har gått upp kraftigt de senaste åren och nu när långräntorna börjat gå upp ifrån de tidigare så extremt nedpressade nivåerna så verkar det vara många som vill ta hem i alla fall delar av sina stora aktievinster. Samtidigt vill man gärna passa på att dra ner på sin totala risknivå.

Detta särskilt med beaktande att aktievärderingarna generellt sett blivit ganska uppskruvade och att företagens vinster inte ser ut att öka så kraftigt framöver på grund av en svag tillväxt i ekonomin. Och som lök på laxen kommer nu alltså en stor osäkerhet kring Greklands finansiella situation.

Risken är därför stor att OMXS30 förr eller senare kommer att stänga och etablera sig under stödet vid 1558. Indexet får då en ganska stark säljsignal. (OMXS30 har i och för sig redan varit under 1558 intradag, men det har ännu inte stängt under detta stöd.) Särskilt allvarig skulle denna säljsignal vara om handelsaktiviteten då skulle fortsätta att vara relativt stor under nedgångsdagarna. I så fall ser nedgångpotentalen ut att vara ned till minst ca 1380-1420.

Om  börshandeln istället skulle vara relativt liten när säljsignalen erhålls jämfört med den under uppgångsdagarna blir dock läget gynnsammare.  För skulle då till exempel börsomsättningen vara klart under 15 miljarder per dag, gäller det att vara uppmärksamma på eventuella reversal- och andra typer köpsignaler betydligt tidigare än annars. I så fall behöver nämligen inte nedsidan vara så mycket större än ned till ca 1480-1520-området.

Men även redan vid stödnivån vid ca 1538,5, där indexet intradag var nere som lägst den 18 juni, kan det då bli intressant att bevaka läget. Däromkring ligger också 200 dagars medeltalskurvan där ofta ett stort köpintresse börjar dyka upp ifrån många aktörer. 200 dagars medeltalskurvan ligger i dagläget kring ca 1534, men den rör sig nu sakta uppåt dag för dag.

Går vi över till det betydligt kortsiktigare perspektivet har OMXS30 även stödnivåer redan vid ca 1600, ca 1595. Men särskilt stödnivån vid ca 1584 är kortsiktigt väldigt viktigt att bevaka. På ovansidan har OMXS30 på motsvarande sätt en viktig motståndsnivå vid ca 1628.

Så länge som det negativa handelsvolymmönstret består rekommenderar vi emellertid att man inte ska vara så aggressiv att köpa på eventuella köpsignaler. Som till exempel om motståndet vid 1628 passeras. Risken är då nämligen stor att uppgångarna inte blir så stora som man tycker de borde kunna bli. Samtidigt som risken för plötsliga och lite större nedgångar är högst påtaglig.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Så även om man agerar med kortsiktiga strategier, ta gärna betydligt mindre positioner än vanligt om du agerar för uppgång. Och använd extra tajta stoppar.

Snarare ser vi en större potential i att invänta reversalsignaler för nedgång eller andra typer av säljsignaler och sedan agera på dom. I princip ser vi alla uppgångar som sker med en relativt låg handelsaktivitet som potentiella blankningslägen. Särskilt om OMXS30 då hunnit bli lite överköpt, indexet visat upp någon typ av säljsignal och det är relativt nära till en tydlig stopp nivå.

Ha till exempel sedan en stopp på positioner för nedgång om indexet stänger över dagen dessförinnans högsta nivå. Om inte förr så ha särskilt en stopp om OMXS30 skulle stänga över motståndet vid ca 1670.

Använder man sig av lite mer långsiktiga strategier rekommenderar vi att man inväntar de köplägen som kan uppstå vid eventuella större nedgångar de närmaste månaderna. Under perioden maj till oktober brukar det vanligtvis kunna dyka upp ett antal sådana köptillfällen.

Och särskilt nu när OMXS30 visat upp så mycket svaghetstecken ser möjligheterna för detta extra goda ut. Särskilt om nedgångarna skulle ske under en relativt låg handelsaktivitet är de intressanta som långsiktiga köptillfällen. Invänta dock först att någon typ av bottenformation eller någon annan slags köpsignal erhålls.

Om nedgångarna skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet gäller det emellertid att vara mer försiktig. Särskilt om OMXS30 då inte ännu gått ner till 1380-1420-området. I så fall blir det extra viktigt att först avvakta klara tecken på att börsen bottnat ut innan köp görs.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto