Home > Analys: OMXS30 i närheten av en topp?

Analys: OMXS30 i närheten av en topp?

Vad har hänt?

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 har i år, räknat på indexvärdet i skrivande stund på 1 073,17, gått upp med 8,6%. Utvecklingen under året har emellertid haft sina upp- och nedgångar.

Vi siktade under vinterns uppgångsfas att indexet skulle komma upp i 1 100-1 140. Indexet nådde sedan också 1 127,5 som högst den 16 mars. Efter det fick OMXS30 säljsignaler som indikerade ganska kraftiga nedgångar. Indexet nådde också ner till vårt målområde kring 930-950 när det var nere på 941,11 den 4 juni.

Under sommaren har vi sedan skrivit om ett sommarrally som troligtvis toppar av någon gång under augusti-september. Vi har siktat först och främst på att OMXS30 skulle nå upp till ca 1 050-1 070 och i andra hand till ca 1 085-1090.

OMXS30 har hittills som högst i sommar varit uppe på 1 085,3. Skulle indexet, mot förmodan, även orka över 1 090 har indexet ett viktigt motståndsområde kring ca 1 110-1 127.

Analys OMXS30

Den långa trenden, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan är, fortsatt uppåtriktad liksom den korta trenden.

Stochastic-indikatorn är på höga nivåer och visar på att marknaden är överköpt. Det är dock ingen säljssignal i sig självt då ett index kan fortsätta vara överköpt under en lång tid om den kommit in en stark trend.

Skulle däremot indexet få en säljsignal så blir effekten av signalen starkare om den kommer från ett överköpt läge.

I och med att OMXS30 både kommit upp till vårt målområde för denna börsuppgång och nu också börjat komma in i en säsongsmässigt svag period manar dock denna tendens till att indexet är överköpt till en viss försiktighet.

Dessutom finns det några andra viktiga varningssignaler som kan vara väl värda att beakta.

Det ena är att OMXS30 nu börjat visa upp ett tydligt negativt volymsamband. De dagar som börsen går upp är volymen inte större än under de dagar som börsen går ner. Ibland är till och med volymen mindre på de uppåtriktade dagar.

Detta är en tydlig varningssignal på att den uppåtgående trenden är högst osäker. Det indikerar att det inte är de kapitalstarka långsiktiga börsaktörerna som är de dominerande köparna när börsen går upp. Snarare är det i stället kortsiktiga aktörer, som till exempel täcker sina korta positioner, som dominerar.

En viss bekräftelse på det fick vi idag då Bloomberg News rapporterade att makrohedgefonder täckt korta positioner på europeiska aktiemarknader i den snabbaste takten på tre år.

Om det inte finns något större långsiktigt placeringsbehov för aktier hos de stora kapitalplacerarna, vilka ska då köpa om det blir oroliga tider på börsen?

Vad händer om hedgefondsförvaltare och andra kortsiktiga aktörer helt plötsligt tycker att glaset är halvtomt?

En annan varningssignal är att det amerikanska VIX-indexet nu är nere på 14,7, vilket är historiskt låga nivåer. VIX-indexet mäter den implicita volatiliteten på optionsmarknaden i USA. Det är ett mått på hur orolig börsutvecklingen förväntas bli den närmaste tiden.

Nu indikerar alltså VIX-indexet att marknadens aktörer har positionerat sig för att börsen ska en väldigt lugn utveckling framöver. När ”alla” är inställda på något dylikt brukar vanligtvis utvecklingen riskera att bli den motsatta.

OMXS30 har emellertid inte givit någon säljsignal ännu. Så än så länge gäller ”let the trend be your friend”.

En första mindre säljsignal skulle indexet få om det stänger under stödet kring ca 1 070. Skulle OMXS30 nu dessutom få en större reversalsignal eller ett genombrott av det viktiga stödområdet kring ca 1 055 blir dock säljsignalerna allvarligare.

OMXS30 har i och för sig också en uppåtgående trend som i dagsläget ger stöd kring ca 1 045. Den trendlinjen ligger dock vid ca 1 055 i början av nästa vecka.

Vi bedömer att risken är relativt stor att detta sommarrally bara är en uppåtrekyl i en större nedåtgående trend. I så fall kan de kommande nedgångarna både bli kraftfulla och volatila. Risken är då att man inte hinner agera i tid.

Vi fortsätter därför att rekommendera att man ska utnyttja uppgångarna till att sälja av sina aktieinnehav och dra ner sin risk. Kanske kan OMXS30 komma upp en bit till, men risken är betydande att vi är i närheten av en topp.

Flytta gärna också upp era stop losserna så högt upp som er strategi tillåter.

Ta position: Att ta position i OMXS30 kan tex. göras med OMX-terminen eller via CFD hos IG Markets.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.