Home > Analys: OMXS30 i osäkert läge

Analys: OMXS30 i osäkert läge

OMXS30 befinner sig i ett osäkert läge. Kortsiktigt befinner sig indexet i en konsolidering där det än så länge bara gjort en bräcklig uppåtriktad rekyl ifrån ett tidigare översålt läge. Den långa trenden pekar dock fortfarande nedåt, säsongsmönstret blir snart negativt och handelsvolymsambanden är inte positiva. Risken är därför stor att indexet förr eller senare fortsätter ned i den långa trendens riktning. Kortsiktiga motståndsnivåer finns vid ca 1348 och ca 1383. Och stödnivåer vid ca 1322 och ca 1300. På lång sikt är dock motstånden vid ca 1432 och ca 1460 samt stödnivån vid ca 1247 betydligt viktigare. 


Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen gick förra veckan upp under ganska stillsamma förhållanden. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 steg 1,5 procent till 1342,68. Indexets utveckling i år ligger därmed på -7,2 procent. Beaktar man förfallna utdelningar reduceras årets nedgång till -3,7 procent.

Börsutvecklingen visar en fortsatt obeslutsamhet om framtiden. Det saknas triggers och riktigt starka positiva nyheter som kan få fart på börsaktiviteten.

Det som verkar dominera är snarast tillväxtoro och fortsatt förvirring över det negativa ränteläget. Företagen vågar därför inte investera i ökad produktionskapacitet som skulle kunna skapa nya arbetstillfällen och tillväxt.

Därför är det som att de riktigt kapitalstarka och långsiktiga placerarna lite gått på köpstrejk när det gäller aktier. De verkar tycka att osäkerheten är för stor och tillväxtutsikterna i ekonomin än så länge är för små för att köpa aktier på ett mer offensivt sätt.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Man ser tydliga tecken på denna köpstrejk ifrån de långsiktiga aktörerna i den tekniska analysen. Detta genom att handelsaktiviten ofta är minst lika stor under nedgångsdagarna som under uppgångsdagarna.

Hade de kapitalstarka och långsiktiga placerarna varit angelägna om att köpa aktier hade de i konkurrens med varandra bjudit över varandra på större aktieposter. På tillfälligt sämre dagar hade de då inte heller varit särskilt ivriga att sälja aktier.

Resultatet blir då ett handelsvolymmönster där det under uppgångsdagarna omsätts betydligt mer aktier än under nedgångsdagarna. Ett sådant mönster är väldigt positivt för den mer långsiktiga börsutvecklingen. Aktier köps och läggs in i långsiktiga aktieportföljer. Det blir då i lite av brist på aktier att köpa. Och lagen om utbud- och efterfrågan gör då att vi får en långsiktigt stigande trend på börsen.

Men, nu har vi dock inte ett sådant positivt handelsvolymsamband. Nu ser det snarast ut som att det mest är kortsiktiga aktörer som byter aktier med varandra. Den ena dagens aktieköpare kan därför lätt vara nästa dags säljare.

Skulle därför något rejält negativt hända, som en större finansiell kris i Kina som sprider sig till Sydostasien, nya större oljeprisfall eller något annan svartsvan-liknande händelse, så ser det ut som att det inte finns några kapitalstarka aktörer med stort placeringsbehov som snabbt skulle vilja gå in och rädda upp situationen.

Risken är att dessa kommer att börja köpa aktier först när aktiemarknaden gått ner väldigt mycket jämfört med dagens läge. Så att de tycker att det blivit så billigt att alla tänkbara risker redan mer än väl är diskonterade i aktiekurserna.

Ett annat tecken på aktiemarknadens svaghet är att det indextunga Hennes & Mauritz verkar vara på gång att etablera sig under dess långsiktigt mycket viktiga stödnivå vid ca 260 kr. En rejäl säljsignal med andra ord. Detta dessutom trots den positiva signaleffekten ifrån huvudägaren Stefan Perssons stora aktieköp tidigare under våren.

Den långsiktiga negativa bilden för OMXS30 förstärks också av det finns ett tydligt långsiktigt mönster av successivt allt lägre både toppar och bottnar och att indexet befinner sig under sin 200 dagars medeltalskurva som dessutom är fallande. Allt detta måste brytas för att den långsiktiga bilden ska bli positiv.

Så att så länge som dessa mönster håller i sig och handelsvolymerna inte börjar öka rejält under uppgångsdagarna relativt de under nedgångsdagarna har vi arbetshypotesen att vårens indexuppgångar tyvärr inte är särskilt hållbara.

Analys OMXS30

Risken är snarast överhängande att uppgången på OMXS30 ifrån årslägsta vid 1247,1 den 11 februari till som högst 1431,6 den 14 mars bara är en uppåtgående rekyl. Detta då inom en ännu större nedåtriktad trendfas som startade för drygt ett år sedan. Och det är inte ovanligt att den här typen av nedgångar håller på minst i ett och ett halvt år.

När sedan denna uppåtriktade rekyl är klar blir risken sedan stor för nya kraftiga nedgångar. Minst ett nytt test av den viktiga stödnivån på OMXS30 vid ca 1247 borde då ligga inom räckhåll. Skulle detta stöd vid 1247 inte hålla, särskilt om det skulle brytas under en relativt hög handelsaktivitet, erhålls en ny stark säljsignal. Då finns det sedan en stor risk för nedgångar till stödområden vid ca 1100-1130 eller de vid ca 1030-1040.

Kortsiktigt ligger dock OMXS30 i en konsolideringsfas. Kortsiktigt viktigt stödområde finns vid ca 1300 och motstånd vid ca 1348. Indexet har också tidigare varit rejält översålt. Stochastic-indikatorn har ifrån det översålda läget sedan gått upp och givit ifrån sig en köpindikation.

Kraften i studsen upp ifrån den tidigare så översålda situationen övertygar emellertid inte. Det tog endast tre handelsdagar att gå ned ifrån ca 1350 till ca 1300. Sedan har det tagit hela tio handelsdagar att gå upp ifrån 1300 till ca 1343. Inte så imponerande.

Ännu är dock inte indexet överköpt. Så OMXS30 skulle lätt kunna få nya kortsiktiga köpsignaler genom att stänga över motståndet vid ca 1348. I så fall ligger nästa starka motståndsområde vid ca 1383 och ca 1400.

Analys OMXS30

Skulle någon av dessa motståndsnivåer mot förmodan brytas under en relativt hög börsomsättning, till exempel med en handel på över 25 miljarder kronor, blir köpsignalerna mycket intressanta. I så fall kan vi börja ompröva vår hypotes att uppgångarna bara är uppåtriktade rekyler i en större nedåtgående trend.

Särskilt om sedan också motståndet vid ca 1432 skulle forceras på liknande sätt kommer vi bli betydligt mer optimistiska om den långsiktiga utvecklingen.

Men så länge detta inte skett kvarstår vår arbetshypotes att OMXS30 för eller senare, troligen inom det närmaste halvåret, kommer att minst gå ner till stödet vid ca 1247.

Risken på nedsidan ökar nu också betydligt. Börsen har nu nämligen kommit in i det svaga börshalvåret mellan maj och oktober. Säsongmässigt så brukar också börsen nå en kortsiktig topp någon gång under perioden maj till första delen av juni. Sedan går börsen ofta ned och nå en kortsiktig botten kring midsommar.

Så skulle OMXS30 stänga under stödet vid ca 1322 erhålls den första varningssignalen om ett sämre börsklimat. En tydligare säljsignal skulle dock erhållas om stödet vid ca 1300 skulle brytas. Särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet.

Nästa intressanta stödnivå ligger sedan vid ca 1270. Där kommer en långsiktig uppåtgående trendlinje som startade redan år 2008. Men den absolut viktigaste stödnivån ligger alltså vid ca 1247.

Vill du lära dig mer om trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

Kortsiktigt inriktade placerare kan välja att se området mellan stöden vid ca 1300 och ca 1322-1323 och motstånden vid ca 1342-1348 som ett tradingintervall. Då köper man vid stöden, med en tajt stopp strax under och säljer vid motstånden. Går man också inför nedgång vid motstånden placerar man en stopp strax över dessa.

Analys OMXS30

Skulle dock stöden vid ca 1322 och ca 1300 brytas under en relativt hög handelsaktivitet, börsomsättningar på minst 20-25 miljarder per dag, så bedömer vi det som intressant att i huvudsak agera för nedgång. Nedsidan skulle då kunna vara betydande. Men sikta i så fall först och främst på ett test av stödnivåerna vid ca 1270 och ca 1247.

För mer långsiktigt inriktade placeringar rekommenderar vi fortsatt mycket stor försiktighet. Innan nya köp görs avvakta helst att mycket tydliga köpsignaler under hög handelsaktivitet först erhållits.

Så länge sådana köpsignaler inte erhållits rekommenderar vi också att man av försiktighetsskäl successivt säljer av, gärna under uppgångsdagar, eventuella kvarvarande index- och aktieinnehav. Som alternativ till att sälja rakt av kan man också använda sig av tajta stopp losser även för sådana här mer långsiktiga innehav.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto