Home > Analys: OMXS30 i översålt läge

Analys: OMXS30 i översålt läge

OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler och handelsvolymmönstret har också vänt mer till det negativa. Indexet har dock efter förra veckans nedgångar kommit in i ett översålt läge vilket möjliggör en studs uppåt. OMXS30 har nu ett starkt motståndsområde vid ca 1638. Kortsiktigt viktiga stödnivåer finns vid ca 1573 och ca 1550. Långsiktigt är dock stödet vid ca 1507 betydligt viktigare.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen hade under förra veckan en svag utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 stängde veckan på 1586,83, vilket innebar en nedgång på 1,36 procent. Hittills i år är därmed uppgången för OMXS30 på 8,4 procent och 12,0 procent räknat inklusive utdelningar.

Veckan började dock med en uppgång som tog OMXS30 över motståndet vid 1628. En ny kortsiktig köpsignal erhölls då. Sedan ändrade dock marknaden snabbt karaktär när Kina i tisdags började devalvera sin valuta. Indexet gick då under 1628 igen och fick då alltså istället kortsiktiga säljsignaler.

Dessutom ökade också handelsaktiviteten under nedgången. Detta indikerar ett ökat underliggande säljtryck på börsen och är klart negativt. Den tidigare tendensens till ett mer positivt handelsvolymmönster i marknaden är därmed brutet. Det innebär att vi nu bör ta eventuella säljsignaler på större allvar än annars.

Kina gjorde också flera devalveringar under veckan. OMXS30 fortsatte då ner och fick flera kortsiktiga säljsignaler. Detta då både stöden vid ca 1606-1609, ca 1600 och ca 1578 bröts. En kortsiktigt ganska kraftig reaktion kan man tycka.

De sammantagna devalveringarna som Kina gjort i veckan är dock inte särskilt stora. De ligger hittills på ca 4,6 procent. Yuanen har också de senaste åren stärkts kraftigt gentemot andra viktiga världsvalutor. Så en liten nedkorrigering borde väl inte vara så allvarligt?

Dessutom kan man argumentera för att devalveringarna ökar möjligheten för Kina att få igång sin konjunktur och därmed kunna öka sin import av råvaror och halvfabrikat. Vilket i sin tur snarast borde kunna innebära en stimulans för den totala världskonjunkturen.

Nej, oron som Kinas devalveringar orsakat ligger nog snarast på det mer psykologiska planet. Dels för att de var oväntade. Det skapar en oro för att Kinas statsledning inte har en tillräcklig kontroll över sitt lands ekonomiska utveckling. Men framförallt för att de i Kina kanske vet att läget är betydligt allvarligare än vad resten av världen tidigare trott.

Sedan finns det också en risk för att man nu har dragit igång ett valutakrig där flera länder kommer att försöka skriva ner sina valutor. Vietnam tillät till exempel i veckan sin valuta att fluktuera i ett vidare band än tidigare.

Nedgångarna har emellertid gjort att OMXS30 blivit översålt. Vilket man kan se på Stochastic-indikatorn som kommit ned på låga nivåer. Detta är emellertid ingen köpsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara översåld en längre tid om den kommit in i en stark trend.

Man kan däremot då öka beredskapen på att OMXS30 lättare kan göra en uppåtriktad rekyl inom den nedåtgående trenden. Det är också den utvecklingen som vi nu kortsiktigt har fått. OMXS30 har studsat upp och slagit i 1600-nivån underifrån.

OMXS30 får nu kortsiktiga köpsignaler om det bryter över motståndet vid ca 1600. Indexet får sedan fler kortsiktiga köpsignaler om det även skulle orka gå över motståndsnivåerna vid ca 1606-1609 och ca 1628.

Riktigt intressant blir det emellertid först om dessa köpsignaler skulle erhållas under en relativt hög handelsaktivitet. Gärna med börsomsättningar på minst 20 miljarder per dag. I så fall ökar också möjligheten betydligt för att OMXS30 ska kunna få en lite starkare köpsignal genom att senare även etablera sig över det viktiga motståndet vid ca 1638.

Innan detta sker så måste vi dock vara beredda på att OMXS30 riskerar bryta under det kortsiktigt viktiga stödet vid ca 1573. Skulle detta i så fall ske under en fortsatt hög handelsaktivitet under nedgångsdagarna finns det hög risk att både stödet vid ca 1550 och det vid ca 1507 ska testas.

Säsongsmässigt så är börsen också inne i en känslig period. Under augusti brukar nämligen börsen ofta toppa av. För att sedan i huvudsak gå ned under september och oktober. Börsutvecklingen blir då också gärna ryckig med en massa falska utbrott och signaler hit och dit.

Det måste inte absolut bli så varje år, men statistiken talar tyvärr för det. Eller så använder man allt detta till sin fördel. Man kan till exempel ligga likvid och hålla krutet torrt. Och sedan satsa på att göra långsiktiga aktie- och indexköp vid eventuella större nedgångar i oktober.

Den riktigt långa trenden, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är emellertid fortfarande uppåtriktad. OMXS30 var dock nere förra veckan och studsade på denna 200 dagarskurva som nu ligger på 1574. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, har däremot vänt nedåt de senaste dagarna.

På lite mer mellanlång sikt kan man dock se det som att OMXS30 ligger i en stor konsolideringsfas sedan mars i år. Börsen tar helt enkelt igen sig och samlar kraft efter flera års kraftiga börsuppgångar. Konsolideringsområdet har ett stödområde kring ca 1507 och ett motståndsområde kring ca 1720.

Lite mer långsiktigt intressanta köpsignaler erhålls därför i detta perspektivet först om OMXS30 etablerar sig över 1720 under en relativt hög handelsaktivitet. Vi siktar i så fall på en uppgång till först och främst ca 1750-1800. Och på längre sikt till minst ca 2190.

Skulle istället OMXS30 under hög handel bryta under stödet vid ca 1507 får det starka säljsignaler. Vi siktar då på nedgångar till ca 1380-1420.

Skulle dock utbrott ur konsolideringsområdet 1507 och 1720 ske under låg handelsaktivitet är risken däremot stor att det inte blir särskilt pålitliga sälj- respektive köpsignaler. Kurspotentialerna blir då högst osäkra. Risken blir då också stor att indexet ganska snart går tillbaka in i konsolideringsområdet 1507-1720 igen.

Det är nu också lite extra intressant att bevaka indexutvecklingarna i USA. De amerikanska börsindexen gick nämligen ned till känsliga nivåer förra veckan, blev översålda, för att sedan tvärvända uppåt. Just nu ser det lugnt ut. Men skulle Dow Jones, SP500 med mera i ett senare läge etablera sig under förra veckans lägsta nivåer erhålls ganska starka säljsignaler. Som rimligen i så fall innebär en förhöjd risk för en betydande svaghet även för den svenska aktiemarknaden.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För kortsiktigt inriktade aktörer rekommenderar vi liksom tidigare att vara försiktig med att ta allt för stora positioner och att vara noggrann med sin stopp hantering. Börsutvecklingen under de närmaste månaderna riskerar nämligen att bli fortsatt ryckig.

Bryter OMXS30 över motståndet vid ca 1600 får indexet en köpsignal ifrån ett översålt läge. I så fall skulle man kunna agera för uppgång. Är det inte en väldigt hög handelsvolym under uppgången så ta dock då en relativt liten handelsposition och sätt en tajt stopp. Till exempel en stopp om OMXS30 stänger under 1600 igen.

Skulle däremot OMXS30 bryta under stödet vid ca 1573 kan man överväga en position för nedgång. Tänk dock då på att indexet för närvarande är översålt. Vilket gör att uppåtriktade rekyler då lätt kan förekomma även efter säljsignaler. Sätt även då en relativt tajt stopp. Till exempel om OMXS30 skulle stänga över 1578.

Flytta också med era stoppar i positionens vinsttriktning allt efter som.

För mer långsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi att man avvaktar med större köp tills mycket tydliga köpsignaler, under hög börshandel, först erhållits.

Som till exempel ett brott av den viktiga motståndsnivån vid ca 1720 under en relativt hög börsomsättning. Eller om OMXS30 efter en större nedgång, gärna i oktober månad, blivit rejält översålt och sedan under en ökad handelsaktivitet fått en kraftig vändningssignal för uppgång.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto