Home > Analys: OMXS30 i riskabelt läge

Analys: OMXS30 i riskabelt läge

OMXS30 har tidigare fått många säljsignaler men är nu översålt och kommer strax in i den säsongmässigt starkare månaden juli. En kortsiktig uppstuds ser därför snart ut att vara möjligt. Men risknivån är hög. Handelsvolymmönstret är fortsatt negativt och USA-dollarn och många viktiga aktier varnar för större nedgångar senare i år. Uppgångar som sker under en låg handelsaktivitet ser vi därför främst som bra säljtillfällen. Viktiga stödnivåer på OMXS30 finns vid ca 1538-1558 och starka motståndsnivåer vid ca 1670 och ca 1720.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen fortsatte förra veckan sin nedgångsresa. Storbolagsindexet OMXS30 föll med 2,2 procent till 1562,43. Därmed har årets indexuppgång reducerats till 6,7 procent. Räknar vi också med utdelningarna i de indexet ingående aktierna blir uppgången istället 10,2 procent.

Veckan präglades framförallt av avvaktan inför en lösning på kreditsituationen i Grekland.
Grekland är en liten ekonomi vars fodringsägare framförallt är ECB och IMF. Institutioner som knappast kommer att råka ut för likviditetsproblem om Grekland inte kan betala. Detta då de direkt (ECB) eller indirekt (IMF) har rätt att trycka sina egna pengar. Oron gäller främst spridningseffekten till andra problemländer.

Skulle Grekland lämna eurosamarbetet kan man också tänka sig att euron stärks vilket skulle försämra den europeiska industrins konkurrenskraft. Troligen skulle den svenska kronan också smittas av en euroförstärkning. Vilket redan har märkts.

Att den amerikanska dollarn redan börjat stärkas mot euron och även den svenska kronan har nämligen varit en tydlig tendens de senaste veckorna. Tittar man i USD/SEK diagrammet nedan ser man också att kronan fått en tydlig säljsignal ur en huvudskuldra- eller triangelformation. Nedgångspotentialen ser ut att vara ned till minst ca 7,46 SEK per USD. En nedgång på ca 65 öre, eller ca 8 procent, från nuvarande nivån på 8,11 kr.

Analys USD/SEK
USD/SEK (Dagsdiagram)

En sådan kronförstärkning (och vidhängande dollarförsvagning) skulle troligtvis vara klart negativt för Stockholmsbörsens utveckling.

Denna typ av huvudskuldra- och/eller triangelformation är också, som vi i tidigare OMXS30-analyser uppmärksammat, för närvarande vanlig även bland många enskilda aktier på Stockholmsbörsen. Ofta indikerar de en nedgångspotential på ca 10-15 procent ifrån nuvarande kursnivåer. De olika aktierna får oftast en säljsignal ifrån dessa formationer om kursen stänger under respektive akties lägsta kursnivå den 7 maj. För OMXS30 är denna nivå 1558.

OMXS30 har som lägst intradag den senaste veckan varit nere på 1538,5, men indexet har inte stängt under stödnivån på 1558. Skulle OMXS30 stänga under 1558, särskilt om detta skulle ske under en hög handelsaktivitet, med en börsomsättning väl över 20 miljarder kronor, erhålls en ganska kraftfull säljsignal. Nedgångpotentialen ser du ut att vara minst ner till stödnivån vid ca 1480. Men minst lika troligt är dock då att OMXS30 också förr eller senare ska ned till ca 1380-1420.

Skulle däremot OMXS30 stänga under stödet vid ca 1558 men göra det under en relativt låg handelsaktivitet behöver inte nedsidan vara särskilt stor. I så fall finns det en god möjlighet att OMXS30 bara ska ned till ca 1480-1520 innan en vändning sker uppåt. Särskilt om en påföljande uppgång sedan skulle ske under betydligt större handelsaktivitet än den som varit under den tidigare nedgången blir läget intressant.

Stochastic-indikatorn är också nere på låga nivåer och visar därmed att börsen är kraftigt översåld. Detta ökar möjligheten för en studs uppåt.

Dessutom så kommer börsen snart in i en statistiskt sett betydligt starkare börsperiod under juli månad. Ofta har börsen nämligen en svag period ifrån mitten av juni till i slutet av juni. Sedan brukar börsen kunna vara starkare under juli för att nå en topp i augusti.

Alltså allt enligt det gamla börsordspråket ”köp till sillen och sälj till kräftorna”. Man äter nämligen som bekant sill till midsommar. Och förr i världen var det tillåtet att fiska kräftor först i början av augusti.

Frågan är bara om detta mönster också kommer att gälla i år? För även om börsen ganska ofta följer denna säsongsrytm gör den inte det varje år. Dessutom kanske säsongsmönstret kommer att finnas där, men i en eventuellt fortsatt svag marknad kanske börsuppgången i juli blir ytterst blygsam?

Så även om börsen ganska ofta följer ett sådant säsongsmönster måste tradingtaktiken kompletteras med andra metoder, som till exempel tekniska köp- och säljsignaler.

Trots alla kortsiktiga säljsignaler som erhållits i OMXS30 så är dock den riktigt långsiktiga trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, fortfarande uppåtriktad.

OMXS30 har också tidigare fått långsiktiga köpsignaler som indikerar en uppgångspotential till ca 2190. Men detta behöver absolut inte nödvändigtvis inträffa i år. Det är snarare troligare att indexet når dit upp betydligt senare. Till exempel under våren 2016.

Den kortsiktiga trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är däremot tydligt nedåtriktad. Handelsvolymmönstret är också sedan drygt två månader entydigt negativt. Det vill säga att börsomsättningarna under nedgångsdagarna ofta har varit minst lika stora som de under uppgångsdagarna. För att man riktigt ska kunna lita på eventuella köpsignaler, och inte behöva oroa sig så mycket för större kursfall, ska detta samband helst vara precis tvärtom…

Så länge som handelsvolymsambandet är negativt betraktar vi därför börsläget som väldigt riskabelt. Särskilt som nu när det finns gott om kursformationer som indikerar kursnedgångar på i storleksordningen 10-15 procent på ett stort antal aktier och index.

Men nu är alltså OMXS30 översålt och börsen kommer snart in i en statistiskt sett starkare period. Det kan därför vara väldigt lockande att köpa aktier och indexpositioner för uppgång. Det är också mycket möjligt att vi får en kortsiktig studs uppåt under juli månad. Man kan betrakta läget som att OMXS30 befinner sig en konsolideringsfas med ett starkt stödområde vid ca 1538-1558 och starka motståndsområden vid ca 1670 och ca 1720.

Men tänk då bara på att risknivån ser ut att vara väldigt hög. De formationer som bildats i index och i många enskilda aktier indikerar att nedsidan, när det väl släpper, kan vara betydande.

Och tänk på att ett alternativ är att ta lite semester, titta på ett tag och avvakta till ett betydligt säkrare läge nås. Kanske kan man komma in och köpa vid ca 1380-1400 på OMXS30 lite senare i år?

Men använder man sig av kortsiktiga strategier och vill agera för uppgång handla därför gärna i höglikvida värdepapper, ta helst lite mindre handelspositioner än vanligt och var extra disciplinerade med stopp hanteringen.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Vi ser dock uppgångar, särskilt om de sker under en relativt låg handelsaktivitet, främst som potentiella sälj- och blankningslägen. Särskilt om OMXS30 då hunnit bli lite överköpt, indexet visat upp någon typ av toppningssignal och det är relativt nära till en tydlig stopp nivå. Sätt dock tajta stoppar. Kursrörelserna kan nämligen bli stora både uppåt och nedåt.

Ha till exempel en stopp om indexet stänger över dagen dessförinnans högsta nivå. Om inte förr så ha särskilt en stopp om OMXS30 skulle stänga över motståndet vid ca 1670. Motståndsnivåer finns också vid ca 1586, ca 1619 och ca 1650. Flytta också ned stoppen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga strategier rekommenderar vi att man avvaktar köplägen vid eventuella större nedgångar de närmaste månaderna. Särskilt om nedgångarna skulle ske under en relativt låg handelsaktivitet. Under perioden maj till oktober brukar det nämligen kunna dyka upp ett antal sådana köptillfällen för den långsiktige placeraren. Om nedgångarna däremot sker under en hög handelsaktivitet så avvakta gärna tills väldigt tydliga tecken visat sig att OMXS30 har bottnat ut innan köp görs.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto