Home > Analys: OMXS30 i sommarspurt

Analys: OMXS30 i sommarspurt

OMXS30 har den senaste tiden fått kortsiktiga köpsignaler. Vi siktar på en uppgång till först och främst motstånden vid ca 1660-1670. I andra hand till ca 1720. Detta riskerar dock att vara spurten på en sedvanlig sommaruppgång. Säsongsmönstret indikerar nämligen att börsen kommer att toppa av i augusti. Handelsvolymmönstret har emellertid börjat bli mer positivt vilket är uppmuntrande. Stödnivåer finns vid ca 1609, ca 1600, ca 1578 och ca 1558.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har under juli haft en stark utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 stängde månaden på 1615,64, vilket innebar en uppgång på 4,8 procent. Hittills i år är därmed uppgången för OMXS30 12,3 procent. Räknar man också med aktieutdelningar så är indexet upp 16,1 procent.

Under månaden har dock börsen svängt en hel del. Det började mycket svagt. Som lägst var storbolagsindexet OMXS30 nere på 1507,0, minus 2,2 procent, den 8 juli. Det var när marknaderna såg som oroligast på läget i Grekland. En Grexit såg då väldigt nära ut.

När sedan en uppgörelse nåddes kring nya grekiska reform- och skuldpaket vände emellertid sedan börsen både snabbt och kraftigt uppåt. OMXS30 fick köpsignaler och gick upp till 1658,9 som högst. En uppgång på hela 10,1 procent ifrån månadens lägsta nivå på bara två veckor.

I och med den snabba uppgången blev dock börsen rejält överköpt. Så när en allt starkare tillväxtoro och börsturbulens i Kina slog till så var börsen därför ett lätt offer för vinsthemtagningar. Den påföljande nedgången stannade dock av redan kring ca 1578 på OMXS30 och utvecklingen ser nu något stabilare ut.

Under juli har också en överenskommelse träffats med Iran angående kärnteknik och lättade handelssanktioner. Kan detta avtal slutligen godkännas av lagstiftarna i USA så innebär det på långsikt stora ekonomiska fördelar för många länder. Iransk olja lär pressa ner energipriserna vilket gynnar de flesta OECD-länderna. Till exempel det krisande Grekland gynnas oerhört mycket. Sedan öppnas också ett stort land med över 78 miljoner innevånare och ett kolossalt importbehov upp för handel.

Kortsiktigt kan det dock bli en hel del börsnegativa effekter. Dels pressas oljebolagens aktier fortsatt ner vilket påverkar det globala börsklimatet. Sedan blir det också en ökad finansiell stress på de oljeexporterande regionerna i världen.

Brasilien är till exempel redan illa ute. Risken ökar också för större kreditsmällar på den amerikanska junkbondsmarknaden där de amerikanska frackingbolagen är mycket stora. Det går att dölja förluster ett tag. Men för eller senare dyker de upp i boksluten. Kanske nu under hösten.

Vårt svenska OMXS30 har emellertid den senaste veckan fått ett antal kortsiktiga köpsignaler. OMXS30 fick kortsiktiga köpsignaler när det gick över motstånden vid ca 1595, ca 1600 och ca 1609. Indexet har nu de närmast liggande motståndsnivåerna vid ca 1628 och ca 1660-1670. På nedsidan finns det kortsiktigt intressanta stödnivåer vid ca 1609, ca 1600, ca 1578 och ca 1558.

Stochastic-indikatorn visar dessutom att börsen inte längre är överköpt. Vidare så har handelsaktiviteten de senaste veckorna varit något högre under uppgångsdagarna än under nedgångsdagarna. Detta är ett nytt och uppmuntrande fenomen. För handelsvolymmönstret har sedan april månad annars varit klart negativt. Vilket då har indikerat en betydande underliggande svaghet i marknaden. Resultatet blev också att OMXS30 gick ned från 1720 som högst i april till som lägst 1507 i juli.

Håller detta numera något mer positiva handelsvolymmönster i sig så ökar också möjligheterna för att OMXS30 lite senare i år ska kunna gå upp och utmana, och kanske till och med ska kunna gå över, årshögsta nivåerna ifrån april.

Sett till ett något längre perspektiv kan man dock betrakta OMXS30 som liggande i en konsolideringsfas. Börsen tar helt enkelt igen sig och samlar kraft efter flera års kraftiga börsuppgångar. Konsolideringsområdet har då ett stödområde just kring ca 1507 och ett motståndsområde kring ca 1720.

Skulle OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig under 1507 erhålls en stark säljsignal. I så fall siktar vi på en nedgång till ca 1380-1420.

Skulle istället OMXS30 etablera sig över motståndet vid ca 1720 under stor handelsvolym, gärna med börsomsättningar på klart över 20 miljarder per dag, fås en stark köpsignal. I så fall siktar vi i första hand på uppgångar till ca 1750-1800.

Skulle däremot ett eventuellt utbrott, uppåt eller nedåt, ur konsolideringsområdet 1507-1720 ske under en relativt blygsam handelsaktivitet, till exempel med börsomsättningar på klart under 20 miljarder per dag, behöver den påföljande rörelsen inte alls bli särskilt stor. Risken ökar då också för att det är en falsk signal. Ta då gärna betydligt mindre handelspositioner än vanligt och sätt extra tajta stoppar.

På riktigt långsikt siktar vi emellertid på att OMXS30 minst ska gå upp till ca 2190. Men det kommer troligen bli aktuellt tidigast under nästa år.

Ser vi på trenderna kan vi också konstatera att den riktigt långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, fortfarande är envist uppåtriktad. Även den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, som sedan i våras mest har varit nedåtriktad, har nu också vänt uppåt. Vilket är klart positivt.

Det nuvarande säsongsmönstret ökar dock vår vaksamhet. Halvåret maj till oktober har nämligen en dyster börsstatistik. Under denna period går börsen vanligtvis netto oftast inte upp särskilt mycket. Snarast ned. Och börsutvecklingen kännetecknas också ofta av tvära kast upp och ned.

Det ännu mer kortsiktiga säsongsmönstret visar också på en ökad risk för en börstopp i augusti. Vi har fått den sedvanliga juliuppgången. Vi får nu se om börsen fortsätter följa det vanliga säsongsmönstret lika fint. Det stämmer inte alla år. Men agerar man med kortsiktiga placeringar kanske man vill vara lite extra snabb att ta hem vinsten nu i augusti om OMXS30 skulle gå upp emot motståndsnivån vid ca 1720.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Agerar man i linje med de senaste kortsiktiga köpsignalerna så rekommenderar dock att man är lite försiktig med att ta allt för stora positioner och att vara noggrann med sin stopp hantering.
Börsutvecklingen under hösten kan nämligen lätt fortsätta att bli ryckig. Förstärks det positiva handelsvolymmönstret kan emellertid man vara lite mer aggressiv med sin positionshantering. Vi siktar i första hand på kortsiktiga uppgångar till ca 1660-1670. I andra hand till ca 1720.

Är man försiktig sätter man en stopp om OMXS30 stänger under dagen dessförinnans lägsta nivå. Om inte förr, så ha i alla fall en stopp om OMXS30 stänger under stödet vid ca 1578.

För mer långsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi att man avvaktar med större köp tills mycket tydliga köpsignaler, under hög börshandel, först erhålls. Som till exempel ett brott av den viktiga motståndsnivån vid ca 1720 under en relativt stor handelsaktivitet.

Alternativt kanske man vill avvakta långsiktiga köplägen som kan tänkas uppstå vid eventuella större nedgångar i den säsongsmässigt så svaga börsperioden i september/oktober? Särskilt om börsen då skulle gå ner under en ganska låg handelsvolym, bli översåld och sedan börja gå upp under hög handelsaktivitet erhålls troligen mycket intressanta köptillfällen.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto