Home > Analys: OMXS30 i sommarstiltje

Analys: OMXS30 i sommarstiltje

OMXS30 har efter rapportperioden drabbats av nyhetstorka och av en plötslig väderförbättring orsakad sommarstiltje. Möjligheterna ser fortfarande gynnsamma ut för kortsiktig uppgång under augusti. För säsongsmönstret tillåter det, trenderna är uppåtriktade, handelsvolymmönstret är svagt positivt och börsen är ännu inte överköpt. Kortsiktiga motståndsnivåer finns vid ca 1628 och ca 1660-1670. Stödnivåer finns vid ca 1606-1609, ca 1600 och ca 1578. Långsiktigt ligger dock det viktigaste motståndet ca 1720 och det viktigaste stödet vid ca 1507. 

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen gick förra veckan marginellt ned under en mycket lugn handel. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ned med 0,2 procent och stängde på 1612,28. Årets indexuppgång ligger därmed på 10,1 procent. Räknar vi också med utdelningarna i de i OMXS30 ingående aktierna blir uppgången istället 13,8 procent.

Börshandeln hade förra veckan ett stort inslag av sommarstiltje. Rapportsäsongen är över och dessutom blev vädret också helt plötsligt mycket bättre. Att solen tittade fram över ett annars så regndrabbat Sverige gjorde nog att alla som kunde nog också tog semester. Istället för att handla aktier. Vilket givetvis är mycket förståeligt.

Trots veckans sidogående rörelse på OMXS30 så är dock både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, fortfarande uppåtriktade.

Stochastic-indikatorn visar å andra sidan att OMXS30 ligger i ett neutralt läge. Börsen är alltså varken översåld eller överköpt.

Handelsvolymmönstret uppvisar fortfarande ett svagt positivt mönster. Vilket inger hopp om en bättre börsutveckling lite längre fram. Fortsätter börsomsättningarna vara högre under uppgångsdagar än under nedgångsdagarna så ökar nämligen signalvärdet betydligt på eventuella köpsignaler. Och samtidigt kan man känna sig något tryggare om man köper på nedåtriktade rekyler.

OMXS30 har de närmast liggande kortsiktigt intressanta stödnivåerna vid ca 1606-1609, ca 1600 och ca 1578. Långsiktigt är dock stödnivån vid ca 1507 mycket viktigare. Skulle OMXS30 stänga under 1507, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, erhålls ganska starka säljsignaler. I så fall siktar vi på nedgångar till ca 1380-1420.

På ovansidan har OMXS30 kortsiktiga motståndsnivåer vid ca 1628 och ca 1660-1670. Stänger OMXS30 över 1628 får indexet kortsiktiga köpsignaler. I så fall siktar vi på en uppgång till minst ca 1660-1670.

På långsikt är emellertid motståndet vid ca 1720 det intressanta. Skulle OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet stänga över 1720 får indexet långsiktigt mycket intressanta köpsignaler. I så fall blir vårt uppgångsmål först och främst upp till ca 1750-1800. På riktigt långsikt, kanske tidigast nästa år, är dock vårt indexmål ca 2190. Men det får bli en senare historia.

På medellångsikt, de närmaste månaderna, är emellertid vårt huvudscenario att OMXS0 fortsätter att ligga i en konsolideringsfas mellan stödnivån vid ca 1507 och motståndsnivån vid ca 1720. Man kan se det som en återhämtningsperiod efter flera års kraftiga indexuppgångar.

Som vi i tidigare analyser betonat är börsen nu också inne i det besvärliga halvåret maj till oktober. Då svänger ofta börsen mest upp och ner. Som bekant är halvåret november till april statistiskt sett en mycket bättre börsperiod.

Kortsiktigt så indikerar säsongsmönstret emellertid en ökad risk för en börstopp i augusti. Sedan brukar september och oktober vara ganska dåliga börsmånader. Det behöver givetvis inte bli exakt så varje år. Men det kan nog vara bra att vara psykologiskt förberedd på ett sådant scenario.

Skulle till exempel börsen de närmaste veckorna gå upp och bli överköpt kanske man vill vara lite extra snabb att ta hem vinsterna? I alla fall kan det nog då vara väldigt lämpligt att flytta upp stopparna ganska tajt.

I oktober kan det sedan troligen vara extra intressant att bevaka om OMXS30 gör några lite större nedgångar. Dessa brukar kunna erbjuda bra lite långsiktigare köptillfällen. Särskilt om OMXS30 då hunnit bli ordentligt översålt och man sedan får någon typ av vändningssignal för uppgång.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För kortsiktigt inriktade aktörer rekommenderar vi fortsatt att vara försiktig med att ta allt för stora positioner och att vara noggrann med sin stopp hantering. Börsutvecklingen under de närmaste månaderna riskerar nämligen att bli ryckig.

Blir OMXS30 översålt, får någon typ av köpsignal kan man köpa försiktigt. En sådan köpsignal skulle till exempel kunna vara om indexet är nere lågt under dagen men stänger över dagens innans högsta nivå. Sätt då en stopp strax under den lägsta indexnivån dagen innan. Flytta sedan också upp stoppen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Alternativt kan man invänta på ett genombrott av motståndet vid ca 1628 innan man köper. Särskilt om handelsvolymen är ökande under uppgångsdagarna blir det intressant att hänga med på uppgången.

För mer långsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi att man avvaktar med köp tills mycket tydliga köpsignaler, gärna under stor handelsaktivitet, först erhållits. Ett alternativt kan kanske vara att avvakta med köp tills i oktober? Då finns det nämligen rent säsongsmässigt goda förutsättningar att kunna göra långsiktiga index- och aktieinvesteringar till låga kursnivåer. Vänta då bara först på att någon typ av vändningsindikation för uppgång visat sig i OMXS30 innan köp görs.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto