Home > Analys: OMXS30 i tillfällig våruppgång

Analys: OMXS30 i tillfällig våruppgång

OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler ifrån tidigare kraftigt översålda lägen. Nya köpsignaler erhålls om indexet orkar etablera sig över motståndsområdet vid ca 1378-1385. I så fall siktar vi på uppgångar till ca 1460-1550 området under de närmaste månaderna. I det längre perspektivet ser det dock klart hotfullt ut. De långa trenderna är nedåtriktade och handelsvolymmönstret är negativt. Så efter en tillfällig våruppgång så är risken betydande för nya stora indexnedgångar om dessa förhållanden inte ändras. Kortsiktiga stödnivåer finns vid ca 1348, ca 1323, ca 1306 och ca 1283. En långsiktigt mycket viktig stödnivå finns vid ca 1247. 


Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen hade under början av februari en volatil och snarast berg- och dalbaneliknande utveckling. Men mot slutet av månaden har börsläget nu lugnat ned sig betydligt. Hittills under februari har i skrivande stund storbolagsindexet OMXS30 gått upp med 1,1 procent till 1370,8. Utvecklingen i år ligger därmed på -5,3 procent.

Under den kraftiga nedgången i början av februari var oron väldigt stor både för den globala tillväxten, oljeprisutvecklingen och dessutom för stabiliteten i hela det finansiella systemet till följd av olje- och råvaruprisernas stora nedgångar.

Kreditförluster som kommer ifrån dessa utsatta branscher skulle nämligen kunna riskera fortplanta sig lite överallt. För vem ska man våga lita på när det tätt sammanlänkade finanssystemet börjar bli utsatt för kreditstress?

Därför har de flesta världsbörsers dagliga utveckling haft en mycket hög korrelation med oljeprisets volatila svängningar. Om oljepriset gått ned så har börserna alltså snabbt vänt ned dom också.

Sett ur ett längre perspektiv är givetvis detta en väldigt märklig korrelation. För det borde snarast vara precis tvärtom. Går oljepriset ned så gynnas nämligen den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i OECD-länderna på ett betydande sätt. Men i det korta perspektivet gäller uppenbarligen, i alla fall tillfälligtvis, en helt annan logik.

Det positiva med detta är dock att nu när oljepriset stabiliserats något så har också börserna börjat finna fastare mark att stå på. När det var som värst kring den 11 februari så var dessutom många av de stora världsbörserna nere och testade av långsiktigt väldigt viktiga stödnivåer.

För OMXS30 så var denna viktiga stödnivå 1247, stödnivån ifrån den 16 oktober 2014, som indexet tangerade ganska exakt. Tack och lov höll stödnivåerna denna gång. Men vi får emellertid se hur det blir med detta lite senare i år.

Ifrån dessa kraftigt översålda lägen, och alldeles vid de viktiga stöden, var det dock sedan snarast naturligt att börserna med full kraft tvärt vände uppåt så snart oljepriserna lugnat ned sig.

OMXS30 har därefter fått ett antal kortsiktigt viktiga köpsignaler när indexet brutit över motståndsnivåer vid ca 1280, ca 1306 och ca 1320. För närvarande ligger OMXS30 strax under ett relativt starkt motståndsområde kring ca 1378-1385.

OMXS30 har nu gjort några misslyckade försök att etablera sig över dessa nivåer. Men trots det finns goda förutsättningar för OMXS30 lite senare ska orka etablera sig över detta motståndsområde. I så fall erhålls nya kortsiktigt intressanta köpsignaler. Vi då på en uppgång till i första hand motståndsnivån vid ca 1460. Och andra hand till området kring ca 1500-1550.

I det korta perspektivet är dock OMXS30 överköpt vilket kan göra att indexet först måste lugna ned sig lite och hämta kraft inför ett eventuellt utbrott uppåt. Skulle dock Stochastic-indikatorn istället komma ned till översålda nivåer så ökar möjligheten för en vändning uppåt som borde ha goda möjligheter att ta OMXS30 över motståndsnivåerna vid ca 1378-1385.

OMXS30 har stödnivåer vid ca 1348, ca 1323, ca 1306 och ca 1283. Stänger indexet under dessa erhålls kortsiktiga säljsignaler. Det medellångsiktiga uppgångsscenariot störs dock inte så mycket om dessa kortsiktiga säljsignaler skulle erhålls.

Man får snarast räkna med att börsen får tillfälliga volatilitetsutbrott som snabbt kan föra OMXS30 lite överallt i området mellan 1247 och 1385. Det är först om det långsiktigt betydligt viktigare stödet vid ca 1247 bryts som OMXS30 skulle få riktigt starka säljsignaler. Nedgångspotentialen skulle i så fall kunna vara betydande.

Men det just nu troligaste scenariot ser ut att vara att OMXS30 under våren i huvudsak söker sig uppåt. Säsongsmönstret är positivt till och med april och indexet har varit nere och testat långsiktig viktiga stödnivåer. Som alltså hittills har hållit. Även i övrigt ser börsen ut att vara mogen för en större uppåtriktad rekyl.

Däremot så ser den längre bilden för OMXS30 inte bra ut. Den riktigt långa trenden, som vi bestämmer efter lutningen på 200 dagarsmedeltalskurvan, har till exempel varit nedåtriktad i över tre månader. Dessutom visar indexet upp ett tydligt mönster med allt lägre och lägre toppar och bottnar.

Ett annat tecken på en mycket skröplig underliggande långsiktig börstrend är att marknaden gick ner kraftigt under januari. Alltså under en månad som säsongsmässigt annars är väldigt stark. Inte bra.

Som lök på laxen så finns det också ett negativt handelsvolymsamband på börsen sedan en längre tid tillbaka. Det vill säga att börsomsättningen under uppgångsdagarna oftast är mindre än den under nedgångsdagarna. Detta är ett mycket tydligt kännetecken på att det är säljarna som är den dominerande kraften på börsen.

Så länge som dessa förhållanden består så finns det en stor risk att eventuella uppgångar bara är tillfälliga uppåtriktade rekyler i en mer långsiktig nedåtgående trend. I så fall är risken väldigt hög att OMXS30 efter uppgångar kanske upp till ca 1460-1550 området under våren sedan under andra halvåret 2016 på nytt vänder nedåt med full kraft. Och då finns det stor risk att det viktiga stödet vid ca 1247 inte håller.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Är man inriktad på kortsiktig handel så kan det de närmaste månaderna troligen främst vara intressant att agera för uppgång. Men risknivån är relativt hög då både den långa trenden och handelsvolymmönstret är negativa och då marknaden helt plötsligt kan få en betydligt högre volatilitet. Ta därför gärna mindre positionsstorlekar än normalt.

Översålda situationer och nedgångar till stödnivåer som den vid ca 1323 kan användas som köptillfällen. Sätt dock då en tajt stopp strax under stödet. Ha definitivt en stopp om stödet vid ca 1247 skulle brytas.

Etablerar sig OMXS30 över motståndet vid ca 1378-1385 så sikta på uppgångar till minst ca 1460. Men var sedan alert på reversal- och andra typer av säljsignaler.

Agerar man med mer långsiktiga strategier rekommenderar vi fortsatt stor försiktighet. Innan köp görs så avvakta helst att mycket tydliga köpsignaler erhållits under en relativt hög handelsaktivitet.

Har man följt vår rekommendation att försiktigt köpa aktie- och indexpositioner vid stödnivån vid ca 1250 stödnivån så sälj gärna dessa och även eventuella andra uppgångspositioner om OMXS30 skulle komma upp i 1460-1550 området de närmaste månaderna. Särskilt om sådana indexuppgångar skulle ske under en fortsatt låg handelsaktivitet.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto