Home > Analys: OMXS30 i uppåtrekyl från översålt läge

Analys: OMXS30 i uppåtrekyl från översålt läge

OMXS30, vårt svenska storbolagsindex, har i år gått upp med 8,3%, räknat på indexvärdet i skrivande stund på 1 069,97. Det har emellertid inte varit någon lugn utveckling utan indexet har under året varit uppe på som högst 1 128,5 den 16 mars och som lägst 941,1 den 4 juni.

Botten på 941,1 kom den 4 juni och efter det hade OMXS30 en stark uppgång på som mest 16,2%. Under sommaren har OMXS30 haft en stark utveckling med uppgångar på som mest 16,2% från botten på 941,1 till sommarens högsta nivå på 1093,7.

Jag har i tidigare analyser i våras och i början av sommaren skrivit att börsen skulle bottna ur och gå upp under sommaren. Se till exempel analysen av OMXS30 den 25 juni. OMXS30 har väl uppnått mitt målområde för denna uppgång.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad. däremot så har den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, vänt nedåt.

Stochastic-indikatorn har de senaste 10 dagarna varit nere på låga nivåer och därmed indikerat att OMXS30 varit betydligt översålt. Detta har bäddat för den kraftiga uppåtrekylen vi nu har. Främst var det ECB:s besked om nya stödköpsprogram som satte igång denna  rörelsen.

OMXS30 möter nu motståndsområden vid ca 1 071, ca 1 081 och ca 1 094.

Under hela uppgången från juni botten har handelsvolymerna på uppåtdagar inte varit större än de på nedåtdagarna. Ofta har till och med volymerna varit större på under nedgångarna. Detta är ett allvarligt varningstecken på att den uppåtgående trenden inte är långsiktigt hållbar.

Även internationellt har kursuppgångarna skett under låga handelsvolymer. Risken är därför stor att detta sommarrally bara var en uppåtgående rekyl, ett bearmarket rally, i en mer långsktig nedåtgåend trend. Detta volymmönster måste brytas för att uppgångarnas varaktighet ska gå att lita på.

Gårdagens uppgång skedde dock till marginellt högre volym än tidigare. Skulle detta mönster förstärkas och hålla i sig en längre tid så kan vi få se en hållbarare uppgång, men det återstår att se.

Det amerikanska ”oros-indexet”, VIX, som mäter den implicita volatiliteten på optionsmarknaden i USA har under sommaren varit nere på väldigt låga nivåer. Börsens aktörer kan ha invaggats i ett bedrägligt lugn.  När “alla” är inställda på något dylikt brukar vanligtvis utvecklingen riskera att bli den motsatta.

Risken är nu stor att vi kommer att vi kan få se en betydligt mer volatil aktiemarknad än den vi vant oss vid de senaste månaderna. Kasten upp och ned, mellan hopp och förtvivlan, kan bli betydande.

För att OMXS30 i detta läget ska få en tydlig köpsignal måste dels handelsvolymmönstren bli mer positiva och dels måste indexet etablera sig över 1 094 motståndet.

OMXS30 har stödnivåer vid ca 1 053, ca 1 029, ca 1 014 och ca 1 000-1 004. Vid ca 1 030 ansluter dessutom 200 dagars medeltalskurvan vilket gör denna stödnivån lite extra intressant.

Sammanfattningsvis kan man säga att så länge som handelsvolymerna på börsens uppåtdagar i snitt inte markant överstiger den på nedåtdagarna gör man klokt i att vara skeptisk till uppgångarnas varaktighet.

Därför rekommenderar jag försiktighet med aktieexponeringar. Risken är nämligen stor att man inte hinner agera i tid om marknaden med kraft vänder nedåt.

Blankar man så rekommenderar jag att man gör det på uppåtrekyler. Detta för att få att så bra förhållande mellan risk och potentiell vinst som möjligt. Ta också relativt små positioner då den långa trenden fortfarande är uppåtriktad. Stop loss om OMXS30 stänger över 1 094.

Flytta sedan ner stop lossen allt eftersom positionen visar större och större vinst.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.