Home > Analys: OMXS30 i väntans tider

Analys: OMXS30 i väntans tider

OMXS30 ligger i en konsolideringsfas med omväxlande kortsiktiga köp- och säljsignaler. På längre sikt är dock trenden fortfarande nedåtriktad och handelsvolymmönstret negativt. För att få långsiktigt starka köpsignaler behöver OMXS30 etablera sig över motstånden vid ca 1432, ca 1460 och ca 1547 under en relativt hög handelsaktivitet. Viktiga stödnivåer finns vid ca 1323 och särskilt vid ca 1247.


Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen hade under april haft en oregelbunden utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 gick under månaden ned med 0,4 procent till 1360,71. Utvecklingen i år ligger därmed på -6,0 procent. Tar man emellertid hänsyn till förfallna utdelningar blev det under april istället en uppgång 1,8 procent. Och hittills i år ligger då utvecklingen på -3,0 procent.

Även om OMXS30 under månaden stod relativt stilla så innebar månadens rapportperiod att enskilda i OMXS30 ingående aktier skickades ordentligt både upp och ned.

Positiva rapportöverraskningar fick vi bland annat i Assa Abloy, Electrolux och H&M. Medan aktiekurserna i Ericsson och Getinge sänktes ganska rejält.

Generellt sett så verkar dock rapportfloden både i Sverige och internationellt överraskat lite åt det positiva hållet. I alla fall gällande vinstläget. Däremot så visar företagen oftast inte upp några större omsättningsökningar. Snarare sjunker försäljningen i många fall.

Så man kan nog snarare säga att vinstnedgången inte blev riktigt så stor som befarat. Men att tillväxten tyvärr ännu inte tagit fart.

Det finns mycket kapital som står vid sidan av börsen. Trots det låga ränteläget. Men för att det ska leta sig tillbaka till aktiemarknaden och då riktig sätta fart på börskurserna uppåt behöver troligtvis placerarna få tillbaka tron på en ordentlig tillväxt i ekonomin. Så att stigande företagsvinster inte bara kommer ifrån kostnadsnedskärningar och återköp av aktier.

Centralbankerna har de senaste åren arbetat aggressivt med penningpolitiken för att få fart på tillväxten. Resultatet av det är än så länge omtvistat.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Men kanske kan de rekordlåga räntorna i kombination med den enorma stimulansen ifrån de låga energipriserna till slut överraska positivt och få rejäl fart på tillväxten i OECD-länderna? Förutsättningar för det finns. Men vi får väl se. Vi håller tummarna och hoppas. Men än så länge så ser det i diagrammen ut som att börsens aktörer är mycket skeptiska till att detta ska ske i närtid.

I den tekniska analysen ser man snarare tecken på att de långa nedåtriktade trenderna sedan våren 2015 består. OMXS30 visar sedan våren 2015 upp ett tydligt långsiktigt mönster av successivt allt lägre och lägre både toppar och bottnar. Det kan man se i nedstående veckodiagram på OMXS30 som visar utvecklingen sedan i slutet av år 2008.

Analys OMXS30

Där kan man också se att OMXS30 i februari i år bottnade ut alldeles vid det mycket viktiga stödet vid ca 1247. Där ganska exakt på punkten gav både den långa trendlinjen ifrån år 2008 och bottnarna i från åren 2013 och 2014 stöd åt indexet. Stödet vid ca 1247 blir därför i den tekniska analysen extremt viktigt att bevaka i framtiden.

Sedan är också i övrigt den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, se nedan i dagsdiagrammet, fortfarande nedåtriktad. Dessutom befinner sig OMXS30 också under detta långa medeltal. 200 dagars kurvan ligger nämligen i dagsläget vid ca 1444.

Analys OMXS30

Som lök på laxen så visar också indexet fortfarande inte upp ett positivt handelsvolymmönster. Det vill säga börsomsättningarna under uppgångsdagarna är inte särskilt mycket större än de under nedgångsdagarna. Detta är ett tydligt tecken på att det inte finns något större långsiktigt köptryck på börsen. Det ser än så länge mest ut att vara kortsiktiga placerare som handlar aktier fram och tillbaka med varandra.

På medellångsikt befinner sig dock OMXS30 i konsolideringsfas mellan stödnivåerna vid ca 1247 och ca 1323 och motståndsnivåerna vid ca 1432 och ca 1460. Inom dessa intervall har OMXS30 sedan fått ett stort antal kortsiktiga köp- och säljsignaler om vartannat de senaste månaderna.

Men skulle till slut OMXS30 orka, under en relativt hög handelsaktivitet gärna med börsomsättningar på över 25 miljarder per dag, etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1432 och ca 1460 erhålls mycket intressanta köpsignaler. Skulle sedan även motståndsnivån vid ca 1547 passeras under stor handel får indexet också långsiktigt mycket viktiga köpsignaler.

Om däremot motsvarande köpsignaler erhålls under en mer blygsam handelsaktivitet blir signalvärdet mer tveksamt. I så fall siktar vi ”bara” på uppgångar till området 1460-1550.

Erhålls inte dessa köpsignaler riskerar istället OMXS30 att förr eller senare testa de viktiga stödområdena vid ca 1323 och ca 1247. Särskilt om indexet skulle etablera sig under 1247 erhålls mycket starka säljsignaler. Nedsidan ser då ut att kunna vara betydande.

Stochastic-indikatorn har den senaste tiden fått en säljindikation ifrån ett överköpt läge. Även i själva OMXS30-diagrammet erhölls förra veckan en kortsiktig säljsignal när stödet vid ca 1383 bröts. Men som sagt, kortsiktiga köp- och säljsignaler har erhållits om vartannat den senaste tiden.

Analys OMXS30

En kortsiktig stödnivå finns också redan vid ca 1358 dit OMXS30 gick ganska omedelbart. Går indexet under det stödet erhålls en ny kortsiktig säljsignal och näst lite viktigare stöd finns sedan vid ca 1323. Kortsiktiga motståndsnivåer finns främst vid ca 1376-1383, ca 1391, ca 1423 och ca 1432.

Säsongsmässigt så börjar börsen också snart komma in i betydligt svagare perioder. Halvåret maj till oktober är statistiskt sett betydligt svagare är perioden november till april. Men sådana säsongsmönster stämmer inte alla år.

I år så verkar också börsen vara lite väl ur fas med de vanliga säsongsmönstren. Under den vanligen så starka januarimånaden gick OMXS30 istället ned med 6,2 procent. Och ifrån oktober till sista april har indexet inte heller gått upp. Utan istället har det fallit med 4,0 procent.

Vill du lära dig mer om trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

Agera man kortsiktigt så rekommenderar vi att främst agera för uppgång så länge som stödet vid ca 1323 håller. Man kan till exempel köpa vid stödnivåer som de vid ca 1358 och ca 1323 med en stopp strax under respektive stöd. Sikta på uppgångar till först och främst närmaste motståndsområde.

Men var extra noggrann med riskhanteringen. För så länge handelsvolymmönstret inte är klart positivt så är risken stor att eventuella uppgångar bara är bear market rallys. Som då riskerar att både vara kortvariga och opålitliga. Ta därför gärna mindre handelspositioner än vanligt och sätt tajta stoppar. Och om inte förr, så ha särskilt en stopp om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1247.

Använder man sig av mer långsiktiga placeringsstrategier rekommenderar vi fortsatt försiktighet. Innan nya köp görs avvakta helst att tydliga och långsiktigt starka köpsignaler under en hög handelsaktivitet först erhållits.

Innan detta skett rekommenderar vi att uppgångar framförallt använts till att sälja eventuella kvarvarande långsiktiga index- och aktieinnehav. Särskilt om OMXS30 kommer upp till vårt målområde 1460-1550 utan att handelsaktiviteten vid uppgångsdagar ökat väsentligt. Som alternativ kan man då istället börja använda sig av tajta stopp losser även för sådana mer långsiktiga innehav.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto