Home > Analys: OMXS30 i väntans tider

Analys: OMXS30 i väntans tider

OMXS30 ligger långsiktigt i en stark uppåtriktad trend. Men kortsiktigt har indexet de två senaste månaderna fastnat i en tålamodskrävande konsolidering. Köpsignaler erhålls om OMXS30 etablerar sig över motståndet vid ca 1719. Säljsignaler erhålls om indexet stänger under stödnivåerna vid ca 1654 och ca 1635. Mycket talar dock för att utbrottet kommer att ske på uppsidan.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

 

Stockholmsbörsen hade under förra veckan ett uppsving ifrån förra veckans något nedtryckta nivåer. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med 2,6 procent till 1698,5. Trots att utvecklingen för indexet de två senaste månaderna har varit mer eller mindre stillastående så är därmed OMXS30 upp 16,0 procent i år. Räknar vi också med utdelningarna i de indexet ingående aktierna så blir uppgången hela 18,7 procent.

Under veckan kom en hel del bolagsrapporter som var ömsom vin, ömsom vatten. Bland OMXS30-bolagen var Electrolux, Tele2 och Volvo klart positiva överraskningar. Volvo meddelade dessutom ett offensivt vd-byte. Däremot var Ericssons rapport var en besvikelse.

Däremot resulterade inte de tvära kasten i enskilda aktier att OMXS30 bröt ut ur sin konsolideringsfas indexet befunnit sig i sedan i slutet av februari. Årets inledande mycket kraftiga börsuppgångar framkallar vinsthemtagningar av placerare som tycker att värderingarna blivit för ansträngda och att inga träd växer till himlen.

Det är dock lite anmärkningsvärt att reaktionen på denna kraftiga uppgång, OMXS30 har gått upp 36 procent från den lägsta nivån i oktober, bara resulterat i en i princip sidogående börs. Det vittnar om en mycket stark underliggande styrka i börsuppgången. Det ”normala” vore annars att vinsthemtagningarna efter en sådan kraftig börsuppgång orsakat en nedgång på kanske 30-50 procent av den tidigare uppgången.

Denna underliggande styrka kommer framförallt ifrån centralbankernas oerhört expansiva penningpolitik. Den har nämligen resulterat i att de finansiella marknaderna översvämmats av riskvilligt kapital som desperat letar placeringsalternativ i en extrem lågräntemiljö.

En annan intressant sak med sådana här konsolideringsperioder är att desto längre de håller på, desto kraftigare tenderar utbrotten sedan bli när väl de kommer. Så även om denna konsolidering kanske känns lite väl tålamodskrävande, så kanske det bara blir desto mer fart på börsen när det väl släpper?

OMXS30 får köpsignaler om indexet etablerar sig över motståndsnivån vid ca 1719. Skulle detta ske under en relativt hög handelsaktivitet, gärna på minst 20+ miljarder per dag, siktar vi sedan på uppgångar till först och främst ca 1750-1800. Långsiktigt siktar vi däremot på uppgångar till minst ca 2190. Men detta behöver nödvändigtvis inte ske i år.

Skulle istället OMXS30 etablera sig under stödnivåerna vid ca 1654 och 1635 erhålls säljsignaler. Skulle detta ske under en relativt låg handelsaktivitet behöver dock inte nedgångspotentialen vara särskilt stor. Det finns nämligen intressanta stödnivåer redan vid ca 1625 och vid ca 1600-området.

Sådana nedgångar ser vi främst som utmärkta köptillfällen för den lite mer långsiktige placeraren.

Skulle däremot nedgångarna mot förmodan börja ske under en relativt hög handelsaktivitet, och särskilt om indexet skulle etablera sig under de långsiktigt viktiga stödnivåerna vid ca 1480-1525, erhålls betydligt starkare säljsignaler.

I så fall gäller det att ta dessa på större allvar och vara mer försiktig med att gå emot med nya köp. Istället är det då oftast mycket bättre att stoppa ur sina innehav, titta på ett tag och avvakta eventuella nya styrketecken och köpsignaler.

Åt vilket håll kommer då troligen utbrottet? Ja, det troligaste är uppåt. För bland annat så har andra index som korrigera för förfallna utdelningar i de underliggande aktierna redan brutit ut uppåt. Den långsiktiga och underliggande trenden är också tydligt uppåtriktad. Dessutom är handelsvolymsambanden på börsen fortfarande positiva.

Och inte minst för att centralbankerna fortsätter att vara på börsaktörernas sida. Till exempel ska ECB fortsätta köpa obligationer för 60 miljarder nytryckta digitala euro i månaden till minst september 2016. Detta skapar ett för aktiemarknaderna i det närmaste teflonaktigt skydd emot någon mer bestående påverkan från negativa nyheter. Och skulle något riktigt eländigt hända så lär väl bara centralbankerna elda på med ännu mer pengar…

Däremot så kommer vi snart in i en 6 månaders period som rent statistiskt är betydligt svagare än den vi just nu håller på att avsluta. Det finns nämligen ett stort antal undersökningar som visar att perioden november till april ger en betydligt högre avkastning på börsen än den mellan april till oktober. Detta gäller både i Sverige och internationellt.

Sedan finns det dock även inom den kommande svaga 6 månaders perioden kortare tidperioder som enligt statistiken är både starkare och svagare än andra. Maj kan till exempel vara helt ok. Medan augusti och september brukar bjuda på börsnedgångar.

Andra intressanta säsongseffekter är att vid slutet av juni, typ midsommar, så brukar börsen ofta bottna ur efter en tillfällig nedgång. I oktober kan det ofta ske stora och dramatiska börsnedgångar. Men till slut brukar faktiskt oktober månad sluta på lite plus.

Detta är dock bara statiska medelvärden. Det säger absolut inte att det måste bli så här varje enskilt år. Dessutom så tenderar år som slutar på -5 av någon för mig okänd anledning ofta sluta på ett rejält plus. Och dessa år brukar även de korta säsongsmässiga nedgångarna bli mindre kraftfulla.

Så även om statistiken ibland ljuger så kommer vi i alla fall snart in i en 6 månaders period där vi ska vara lite extra vaksamma på eventuella säljsignaler. Och det är då troligen också väldigt klokt att tajta till sin riskhantering, ta mindre risk, särskilt om man använder hävstångsinstrument, och att bevaka sina stoppar väldigt noggrant.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För kortsiktigt inriktade aktörer rekommenderar vi emellertid liksom tidigare att främst vara positionerade för uppgång. Köp gärna på svaghet, sätt stoppar strax under närmaste logiska stödnivå och försök rida med uppgången så långt som möjligt.

Kortsiktiga stödnivåer att då bevaka är till exempel de vid ca 1681, ca 1660, ca 1654 och ca 1635.

Skulle OMXS30 få en reversal- eller någon annan typ av köpsignal vid stödnivåerna vid ca 1654 eller 1635 kan det i en sådan översåld situation bli ett intressant köpläge. Sätt i så fall en stopp strax under den senaste tidens lägsta indexnivå. Sikta sedan på uppgångar först och främst upp till motståndsnivåerna vid ca 1714-1719. Flytta också upp stoppen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Skulle OMXS30 också etablera sig över motståndet vid 1719 så kan man därefter sikta på uppgångar till ca 1750-1800.

För den mer långsiktige placeraren rekommenderar vi också att man ligger för uppgång. Risknivån är dock väldigt hög då kursuppgångarna främst drivs av den finansiella dopingen från centralbankerna. Dessutom kommer vi nu in i det statistiskt sett svagare halvåret.

Vill man vara försiktig kan det därför vara läge att vid större börsuppgångar överväga en hel del försäljningar även av mer långsiktiga placeringar. Särskilt om OMXS30 då hunnit komma upp i 1750-1800 området.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto