Home > Analys: OMXS30 i vinnarspåret

Analys: OMXS30 i vinnarspåret

OMXS30 ligger långsiktigt i en stark uppåtriktad trend. Kortsiktigt befinner sig dock indexet i en konsoliderande kraftsamlingsfas med motståndsnivåer vid ca 1700-1719 och stödnivåer vid ca 1654 och ca 1635. Säsongsmönstret, bolagsrapporter, utdelningar och andra stora kapitalflöden till börserna den närmaste tiden gör emellertid att förutsättningarna nu är mycket goda för att OMXS30 ska ta ny fart uppåt under april.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen hade förra veckan inför påsken en lugn utveckling under en relativt blygsam handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp med 0,8 procent till 1675,52. I år har därmed OMXS30 gått upp med 14,4 procent. Tar man hänsyn till förfallna utdelningar i de i indexet ingående aktierna så blir uppgången istället 16,2 procent.

Under veckan fortsatte de geopolitiska situationerna i Jemen, Grekland och Iran vara på tapeten. Inget av detta påverkade emellertid börsen på något dramatiskt sätt.

Det finns som en följd av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik nämligen ett stort överskott av riskvilligt kapital i OECD-länderna som letar placeringsalternativ i en lika exceptionell lågräntemiljö.

Negativa nyheter får därför stora svårigheter få någon större påverkan på börsutvecklingen. Och särskilt svårt är det för sådana nyheter att hålla ned börserna någon längre tid. För var annars än på börsen kan de finansiella aktörerna placera sitt kapital för att få en något så när rimlig avkastningsmöjlighet?

Dessutom känner börsaktörerna nu sig relativt trygga med att om något riktigt allvarligt negativt händer så lär centralbankerna, efter en kort tids finansiell oro och börsnedgång, i så fall bara öka på sina expansiva penningpolitiska åtgärderna. De sänker då bara räntorna ännu mer och ökar på mängden obligationer de ska köpa för nytryckta digitala pengar. Ett ännu större överskott av riskvilligt kapital skapas därmed.

För har centralbankerna en gång börjat det här riskabla spåret med en extremt expansiv penninpolitik, så kommer de av allt att döma vid minsta lilla motgång bara att skruva upp tempot ytterligare ett snäpp. Det är också bara att lägga till en nolla i deras datorer så har de i princip tiodubblat sina penningmässiga resurser.

Så att så länge som börsen har centralbankerna på sin sida, energipriserna är nedpressade, börssäsongen är positiv och den länga aktietrenden är uppåtriktad så finns det goda förutsättningar för fortsatta börsuppgångar.

Och säsongen brukar överlag vara positiv för börsen från november till och med maj. I april talar statistiken dessutom för en särskilt stark utveckling. Troligen påverkas det av att det då kommer delårsrapporter och hålls bolagsstämmor, vilket stimulerar aktieintresset, och av att utdelningspengar återinvesteras i aktier.

I USA tillkommer den effekten av ett uppdämt återköpsbehov av börsbolagens egna aktier som ökar aktieefterfrågan. Amerikanska börsbolag får nämligen inte återköpa sina egna aktier en månad innan respektive bolags delårsrapport. Men allt eftersom rapporterna läggs fram nu i april så börjar också återköpen successivt komma igång igen. För storleksordningen drygt 2 miljarder USD per dag.

Även under den nuvarande veckan lär påskledigheten ha en lugnande inverkan på börshandeln. Men handelsintresset kan också börja öka då rapportperioden snart börjar komma igång i USA. Det är aluminiumtillverkaren Alcoa som nu på onsdag drar gång den amerikanska rapportperioden på allvar med sin rapport som brukar ses som en viktig indikator på den amerikanska industrikonjunkturen.

I Sverige brukar emellertid SKF:s rapport, som i år kommer fredag den 17 april, betraktas som det inhemska startskottet på rapportperioden.

I den tekniska analysen har OMXS30 tidigare fått långsiktigt mycket starka köpsignaler med en långsiktig uppgångspotential till minst ca 2190. Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är också uppåtriktad. Det har den i princip varit sedan januari 2013.

Kortsiktigt ligger däremot OMXS30 i en kraftsamlande konsolideringsperiod efter årets inledande mycket kraftiga uppgångar. Indexet har där viktiga stödområden vid ca 1654 och ca 1635.

Skulle OMXS30 få säljsignaler genom att stänga under dessa stöd finns sedan ett litet stöd redan vid ca 1625, men risken är då stor att även stödområdet kring ca 1600 ska testas.

Nedgångar under en relativt låg handelsaktivitet ser vi dock främst som potentiella köptillfällen för placerare med en något längre placeringshorisont. Det är först om nedgångar, mot förmodan, skulle ske under en relativt uppgångsdagarna hög börsomsättning som de skulle hota störa det långsiktiga uppgångsscenariot. Eller om OMXS30 skulle bryta under det långsiktigt viktiga stödområdet vid ca 1480-1525.

För att få nya tydliga köpsignaler behöver OMXS30 etablera sig över motståndsområdet vid ca 1700-1719 under en hög handelsaktivitet. Gärna då med börsomsättningar på minst 20 miljarder per dag. Den kortsiktiga uppgångspotentialen ser då ut att vara till minst ca 1750-1800.

Kursprognosen kompliceras dock av att vid indexberäkningen av OMXS30 tar man inte hänsyn till förfallna utdelningar. Den närmaste dryga månaden är det ca 2 procent i utdelningar som försvinner i indexet på grund av utdelningar.

Även Stochastic-indikatorn för OMXS30 påverkas av detta nu under våren. Indikatorn är för närvarande översåld, men det är till stor del på grund av att indexet påverkats av förfallna aktieutdelningar i mars.

Värt att notera är också att OMXS30 får en ännu kortsiktigare köpsignal redan om det bryter över det lilla motståndet vid ca 1689. Men sedan finns det alltså en motståndnivå redan vid ca 1700.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För den kortsiktigt inriktade aktören rekommenderar vi liksom tidigare att framför allt att agera för fortsatt uppgång. Detta då risken oftast är klart lägre om man handlar i den långsiktiga trendens riktning.

Helst vill vi då också köpa på nedåtriktade rekyler inom den uppåtgående trenden. Då vill vi också helst att OMXS30 ska blivit ordentligt översålt och sedan vända upp och få någon typ av vändnings- och köpsignal.

Allt detta kan vara svårt att få till om börsen befinner sig i en stark trend. I så fall får man kanske hålla till godo med enbart köpsignaler. Men som det är nu så är alltså OMXS30 faktiskt ganska översålt, även om det framförallt är en utdelningseffekt.

Sätt också en stopp om OMXS30 skulle stänga under den närmast liggande lite viktigare stödnivån. I nuläget ligger de framför allt vid ca 1654 eller 1634,8. Allt beroende på ens egen riskpreferens. Flytta sedan också upp stoppen i vinstens riktning allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktigt inriktade aktie- och indexinnehav rekommenderar vi också att man ligger positionerad för fortsatt uppgång. Det gäller emellertid att vara medveten om att situationen på finansmarknaderna är långsiktigt ytterst riskabel då det har byggts upp stora finansiella obalanser och då börsuppgångarna är helt beroende av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik.

Vill man därför vara försiktig kan man då vara beredd att sälja delar av sina långsiktiga innehav på större och kanske något överdrivna uppgångar de närmaste månaderna. Sätt då gärna också en stopp utifall att OMXS30 helt plötsligt skulle börja gå ned under relativt stora handelsvolymer. Eller om indexet skulle stänga under det viktiga stödet vid ca 1480-1525.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto