Home > Analys: OMXS30 i volatil långsiktigt nedåtriktad trend

Analys: OMXS30 i volatil långsiktigt nedåtriktad trend

OMXS30 ligger långsiktigt sett fortfarande i en nedåtriktad trend. Utvecklingen är dock volatil där kortsiktiga köp- och säljsignaler avlöser varandra. De senaste kortsiktiga signalerna är köpsignaler. Men OMXS30 är snart överköpt och befinner sig strax under ett starkt motståndsområde vid ca 1350-1383. Stödområden finns vid ca 1331, ca 1307, ca 1270. Men framförallt vid ca 1240-1247.

Stockholmsbörsen har under juni haft en volatil utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 gick under månaden ned med 3,4 procent till 1360,71. Det var särskilt den senaste veckan kursrörelserna var stora efter det överraskande utfallet av Brexit omröstningen.

Veckan började med ett fall på hela -8,4 procent, men slutade efter en stark upphämtning dock endast på -1,5 procent. I år ligger utvecklingen i och med detta på -7,4 procent. Tar man emellertid hänsyn till förfallna utdelningar ligger indexet på -3,7 procent.

Förutom politisk osäkerhet inför Brexit så präglades den senaste månadens börsutveckling av tillväxtoro. Efter Brexit så har snarast den politiska osäkerheten tilltagit. Även om spekulationer om ett ”Regrexit” har förekommit. Men investerarna har dock främst funnit tröst i att centralbankerna har flaggat för nya penningpolitiska lättnadsåtgärder.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Frågan är väl bara hur långvariga positiva effekter sådana får numera på finansmarknaderna? Kritiken emot centralbankernas stimulanser har tilltagit det senaste året. Det brukar heta att de inte längre ger någon större effekt på den reala ekonomins tillväxt. Men att risken ökar för en rejäl ekonomisk baksmälla lite senare.

Fastighetsaktierna har dock den senaste veckan gynnats av att penningpolitiken verkar fortsätta att vara ultralätt ett tag till. Däremot så har de i OMXS30 så indextunga bankaktierna fått fortsatta problem i spåren av Brexit.

Under juli kommer emellertid fokuset förskjutas till bolagsrapporterna som börjar strömma in i mitten av månaden.

Analytikernas förväntningar har ställts ner. Så kanske kan börsbolagen överraska positivt? Å andra sidan kan Brexit spä på företagsledningarnas osäkerhet i en redan osäker tillväxtsituation. Så kanske företagens uttalanden om framtiden i gengäld kommer att bli desto försiktigare?

Den tekniska analysen i ett längre perspektiv ser dock ännu inte särskilt hoppingivande ut.

Den långa trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på dess 200 dagars medeltalskurva, är nedåtriktad. Indexet befinner sig dessutom under denna medeltalskurva och det finns ett tydligt mönster av successivt fallande toppar och bottnar sedan våren 2015.

Handelsvolymsambanden fortsätter också att vara negativa. Vilket ytterligare förstärker den långsiktiga negativa bilden. I månadsdiagrammet nedan ser vi också att OMXS30 i år har varit nere två gånger och testat det långsiktigt mycket viktiga stödnivån vid ca 1247.

Analys OMXS30

Skulle OMXS30 etablera sig under detta stöd vid ca 1247 erhålls en stark säljsignal. Risken blir då stor att indexet med tiden ska ner och testa stödområdena vid ca 1100-1130 och kanske även det vid ca 1030-1040.

För att bryta detta långsiktiga negativa mönster behöver OMXS30 etablera sig över motstånden vid ca 1383 och ca 1430 under en relativt hög handelsaktivitet. Gärna med börsomsättningar på minst 25 miljarder under uppgångsdagarna. I så fall erhålls långsiktigt mycket intressanta köpsignaler.

För tillfället ser dock detta inte ut att vara det mest sannolika scenariot. För hela perioden maj till oktober är statistiskt sett ett dåligt börshalvår. Särskilt om trenden dessförinnan också har varit nedåtriktad.

Inom detta halvår finns det emellertid också kortsiktiga positiva säsongsvariationer. Till exempel andra halvan av juli brukar vara en stark börsperiod. Sedan nås ofta en börstopp i augusti inför de besvärliga börsmånaderna september och oktober.

Går vi över till dagsdiagrammet ser vi också att OMXS30 har starka motståndsområden vid ca 1350, ca 1367 och ca 1383. Även vid ca 1340, där indexet befinner sig i skrivande stund, finns en motståndsnivå.

Analys OMXS30

Stödområden finns framförallt vid ca 1240-1247. Men även vid ca 1307 och ca 1270 finns det stödnivåer.

Man ser också tydligt att OMXS30 hackar sig nedåt. Det vill säga att indexet befinner sig i en nedåtriktad trend där slagen upp och ned är stora. Men att OMXS30 då successivt letar sig nedåt.

I det betydligt mer kortsiktiga timdiagrammet ser vi att OMXS30 befinner sig i en kortsiktig uppåtriktad trend. Ny köpsignal erhålls där om indexet etablerar sig lite tydligare över motståndet vid ca 1340. Nästa köpsignal erhålls därefter om indexet orkar över 1367.

Kortsiktiga säljsignaler erhålls istället om OMXS30 går under stöden vid ca 1331, ca 1307, ca 1270 och ca 1240.

Analys OMXS30

Agera man främst kortsiktigt så gäller det att vara beredd på fortsatta tvära kast. Handlar man på köpsignaler, och alltså emot den långa trendens riktning, så vill vi gärna rekommendera att man tar betydligt mindre handelspositionsstorlekar än vanligt. För rörelsepotentialen ser än så länge ut att vara störst på nedsidan.

Skulle OMXS30 bli överköpt var då därför också extra vaksam på svaghetssignaler. Vid en reversal eller någon annan typ av säljsignal gå kort. Sätt dock en tajt stopp. Till exempel strax över dagen innans högsta nivå. Flytta sedan ned stoppen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Skulle OMXS30 bli översålt, var då beredd att ta vinst på nedgångspositioner vid första bästa styrketecken. Kasten uppåt kan nämligen även de bli överraskande snabba och stora. För då är det som att alla vill göra exakt samma sak samtidigt.

Vill du lära dig mer om trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

Använder man sig av mer långsiktiga placeringsstrategier rekommenderar vi fortsatt stor försiktighet. Gör helst inga nya köp för uppgång innan mycket tydliga köpsignaler, under en relativt hög handelsaktivitet, först erhållits.

Innan detta skett rekommenderar vi att uppgångar framförallt använts till att sälja av eventuella kvarvarande långsiktiga index- och aktieinnehav. Särskilt om OMXS30 går upp utan att handelsaktiviteten vid uppgångsdagarna ökat väsentligt.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto