Home > Analys: OMXS30 i volatil uppgångsfas

Analys: OMXS30 i volatil uppgångsfas

Svenska börsen (OMXS30) har fått kortsiktiga köpsignaler och ligger nu i en något volatil uppgångsfas. Under sommaren ser det också ut som om OMXS30 har goda möjligheter att kunna gå upp och testa motståndsområdena både vid ca 1198 och ca 1223.

För att få långsiktigt riktigt intressanta köpsignaler måste dock OMXS30 först etablera sig över det starka motståndsområdet vid ca 1246-1258. Vilket tyvärr ser svårt ut. Det ser snarare ut som att indexet lite senare i höst istället riskerar att vända ner och då kunna göra allvarliga test av det viktiga stödområdet vid ca 1109-1119.

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick förra veckan upp 1,4 procent och stängde på 1167,52. Årets uppgång är därmed uppe på 5,7 procent.

OMXS30 har fått en del kortsiktiga köpsignaler de senaste veckorna. Nu stångas dock indexet både med motståndsnivån kring ca 1175-1178 och det vid ca 1186-1198. I fredags var OMXS30 också uppe på 1186,12 som högst men föll sedan tillbaka och stängde alltså även under 1175 motståndet. Det beteendet såg kanske inte så värst starkt ut, men indexet kommer troligen göra fler, och antagligen mer lyckosamma, attacker på dessa motståndsområden lite senare under sommaren.

Skulle då OMXS30 stänga över motståndet vid ca 1198 erhålls en ny kortsiktig köpsignal. I så fall siktar vi sedan på ett test av motståndsområdet vid ca 1223.

Lite mer långsiktigt intressanta köpsignaler erhålls dock först om indexet skulle orka etablera sig över motståndsområdet vid ca 1246-1258. Detta gärna också under en ökande handelsaktivitet. I så fall siktar vi på en uppgång till i första hand ca 1300-1320.

Det mest troliga scenariot är tyvärr emellertid att indexet under juli-augusti gör en topp under detta motståndsområde, till exempel vid ca 1223, för att sedan vända nedåt. Vi får se men bland annat det negativa handelsvolymmönstret, nedgångarna sker oftast till minst lika stora handelsvolymer som under uppgångsdagarna, indikerar att så kan bli fallet.

På nedsidan har OMXS30 det långsiktigt viktigaste stödområdet vid ca 1119-1109. Skulle indexet etablera sig under dessa erhålls relativt starka säljsignaler.Risken är tyvärr relativt stor att så ska ske, men då troligen lite senare i höst. Den närmaste tiden ser däremot eventuella nedåtriktade rekyler ut att framgångsrikt kunna fångas upp av stödområdena vid ca 1156, ca 1142 och ca 1137-1140.

Nedgångarna under juni och i början av juli har också gjort att den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är nedåtriktad. Den långa trenden, lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är emellertid fortfarande uppåtriktad.

Stochastic-indiktorn, som i slutet av juni var nere på låga nivåer, har nu vänt uppåt. Än så länge har den dock inte gått upp till några överköpta nivåer.

Säsongsmönstret fortsätter också att vara gynnsamt för börsutvecklingen någon månad till. Vi närmar oss nu också rapportperioden som kan ge volatila utslag på enskilda aktier, men så även på indexet.

Tradingmässigt så kan man kortsiktigt försöka utnyttja eventuella nedåtriktade rekyler till att köpa indexet. Sikta på uppgångar till först och främst ca 1198 och i andra hand till ca 1223. Använd då stop losser utifall indexet skulle stänga under närmast liggande stödnivå enligt ovan. Ha också en definitiv stop loss på uppgångspositioner om OMXS30 skulle stänga under stödet vid 1109.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG OMX BP16
Handla OMXS30 för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT OMX BNP18
Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto