Home > Analys: OMXS30 inför ett starkt 2015 med centralbankernas hjälp

Analys: OMXS30 inför ett starkt 2015 med centralbankernas hjälp

OMXS30 ligger långsiktigt i en stigande trend. I år är förutsättningarna goda för att indexet, inte minst med hjälp av centralbankernas expansiva penningpolitik, minst ska nå upp till vårt målområde kring ca 1500-1550. Kortsiktigt är dock OMXS30 överköpt och ligger dessutom strax under ett motståndsområde kring ca 1475-1481. Stödområde finns vid ca 1447.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har under december månad en något volatil utveckling. Resultatet för vårt svenska storbolagsindex OMXS30 blev emellertid en marginell uppgång med 0,2 procent till 1464,5. Men under månaden var indexet nere som lägst på 1386,6 den 16 december, en nedgång på 5,1 procent, för att sedan vända upp mer eller mindre lika fort som det tidigare gått ned.

Året slutade därför på en uppgång med 9,9 procent för OMXS30. Lägger man till årets utdelningar blev uppgången 14,0 procent.

Månadens inledande fall orsakades framförallt av finansiell oro till följd av oljans, oljebolagens och ryska rubelns stora nedgångar. Särskilt Ryssland oroade då det globala banksystemet enligt BIS har ca 235 miljarder USD i utlåning till landet, varav ca 70 procent är till ryska företag. Men även till exempel den amerikanska räntemarknaden påverkades då ca 20 procent av alla amerikanska junkbonds är energirelaterade. Särskilt amerikanska skifferoljebolag drabbas hårt av oljeprisnedgången.

Sedan bidrog även osäkerhet inför Feds räntebesked och EU toppmötet som skulle behandla eventuella nya sanktioner mot Ryssland till börsens nervositet.

Men i mitten av månaden vände alltså marknaden tvärt uppåt och avslutade sedan också månaden starkt. Det kom nämligen fram uppgifter om att Kina skulle hjälpa Ryssland att stabilisera läget med den fritt fallande ryska rubeln genom swap-avtal på omkring 24 miljarder USD. Kina har enorma mängder USD i sin valutareserv och har också ett stort egenintresse av att hjälpa Ryssland som förser Kina med gas och olja.

Bidragande till uppgången var också Feds räntebesked, som indirekt indikerade en sänkt räntebana för 2015, och att EU toppmötet inte införde några nya sanktioner gentemot Ryssland.

Tittar vi nu istället framåt på det nya börsåret 2015 så finns det bra förutsättningar för en relativt god börsutveckling. Det viktigaste är att centralbankerna i OECD-länderna fortsätter att, på gott och ont, föra en extremt expansiv penningpolitik. De håller nere ränteläget till nästan ingenting och trycker nya digitala pengar genom olika program av kvantitativa lättnader.

Tyvärr går inte alla dessa nya pengar till produktiva investeringar i ny tillverkningskapacitet och nya jobb. För slutkonsumenternas efterfrågan ökar nämligen inte så mycket. Och då vågar företagen inte investera. I stället så fastnar denna nyskapade pengaflod i det finansiella systemet hos banker och andra aktörer.

I och med att ränteläget är så lågt så letar sig emellertid för eller senare detta överskottskapital till världens aktiebörser för att i alla fall få en chans till en rimlig avkastning. Det kan förutom rena aktieköp av överlikvida kapitalförvaltare också ske genom till exempel stora aktieutdelningar, företagsuppköp på börsen eller genom att börsföretagen köper upp sina egna aktier. Enligt uppgift så köpte amerikanska börsbolag förra året upp sina egna aktier för 2 miljarder USD per dag. Inte undra på att USA-börserna går upp..

När denna strida ström av överskottskapital sedan når aktiemarknaderna orsakar lagen om utbud och efterfrågan att börskurserna sedan trendmässigt drar sig uppåt. Oavsett höga börsvärderingar och negativa nyheter.

Så på kort- och medellångsikt gynnas världens aktiemarknader oerhört mycket av centralbankernas expansiva penningpolitik.

På lite längre sikt brukar dock mer eller mindre alltid en sådan penningpolitik leda till finansiella bubblor. När de sedan spricker riskerar de som bekant att orsaka drastiska och negativa konsekvenser för aktiebörserna. Men det behöver i så fall inte ske just i år. De nuvarande värderingsbubblor kan med lite tur och skicklighet hållas i liv i flera år till. Får vi hoppas… Men om inte, kommer vi att se tydliga tecken på att de spricker i den tekniska analysen.

En annan starkt positiv faktor är det numera så låga oljepriset. Kortsiktigt innebär det dock alltså vissa utmaningar i form av finansiell oro relaterat till Ryssland och mindre oljebolag. Men på lite längre sikt innebär det en enorm förmögenhetsöverföring från oljeproducenterna till oljekonsumenterna.

De senare kan då öka sin konsumtion av andra varor vilket göra att tillväxten kan komma igång lite mer ordentligt i OECD-länderna. Det ökar också möjligheten för att det av centralbankerna skapade överskottskapitalet ska börja användas för mer produktiva investeringar i den reala ekonomin.

Det senare skulle i sin tur kunna skapa ännu mer ”riktigt” och produktiv tillväxt i ekonomin. I så fall ökar också våra långsiktiga möjligheter att komma ut ur den nuvarande situationen med stora finansiella obalanser och bubbeltendenser lite överallt i världen på ett betydligt mer konstruktivt sätt. Det vore väldigt, väldigt bra.

En sak som talar för att oljepriset skulle kunna fortsätta att vara lågt ett bra tag till är att det politiskt skulle passa väldigt bra in för USA och dess allierade. Det slår till exempel nämligen hårt mot Ryssland, Iran och regimen i Syrien som alla utmanat USA både politiskt och militärt. Så en inte allt för vild gissning tycker jag är att oljepriset kommer hålla sig mellan ca 40-80 USD det närmaste året.

Sedan finns det en stor risk att nya eller nygamla geopolitiska kriser blossar upp under året som de gjort under 2014. De politiska riskerna i Europa ser ut att öka med ökad politisk fragmentering, svagare regeringar, vänsterpopulism och instabilitet. Blir till exempel Grekland kvar i EU?

Men så länge som centralbankerna gör sitt jobb och ostört kan hålla på med att pressa ner räntor och trycka nya pengar så kommer troligen sådana kriser bara temporärt kunna störa aktiemarknaderna.

Går vi sedan över till den tekniska analysen kan man konstatera att den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, fortfarande är uppåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är emellertid lite mer oregelbunden.

OMXS30 har fått ett antal köpsignaler de senaste veckorna. Den senaste var när indexet stängde över motståndet vid ca 1475. Men det genombrottet höll bara en dag. Så det blev snarast en kortsiktig varningssignal om att börsen troligen behöver ta igen sig och samla kraft ett tag inför eventuella vidare uppgångar.

För OMXS30 har tidigare fått långsiktiga köpsignaler som indikerar en uppgångspotential till minst ca 1500-1550. Men vägen dit upp behöver nödvändigtvis inte bli spikrak. Den riskerar snarast att bli en relativt hackig resa, som utveckling var under år 2014.

Efter den starka uppgången de senaste veckorna har också OMXS30 hunnit bli överköpt vilket man kan avläsa med genom de höga värdena på Stochastic-indikatorn. Det är ingen stark säljsignal i sig självt för indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend.

Däremot är det ytterligare en liten varningssignal om att indexet nu lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den längre uppåtgående trenden.

I det kortsiktiga säsongsmönstret är OMXS30 nu också inne i slutet av en stark period. Börsen brukar bottna ur strax före julhelgen för att sedan ha en stark period en bit, typ två veckor, in i januari.

Detta inte att förväxla med det lite längre, halvårsvisa, (och positiva) säsongsmönstret som vi också är inne i. Statistiskt sett så är nämligen november till april en klart bättre period än maj till oktober. Indexet behöver givetvis inte slaviskt följa sådana säsongsmönster varje år, men det är en viktig faktor att ta hänsyn till.

På nedsidan har OMXS30 nu stödnivåer vid ca 1447, ca 1424 och ca 1396. En långsiktigt betydligt viktigare stödnivå ligger emellertid vid ca 1380-1386. Så länge det stödet håller ser vi eventuella nedgångar, särskilt om de sker under en relativt låg handelsaktivitet, främst som potentiella köptillfällen.

Men, som vi varit inne på i tidigare analyser, skulle emellertid handelsvolymen under nedgångsdagarna, mot förmodan, bli betydligt större än under uppgångsdagarna börjar varningsklockorna ringa. Då gäller det att sälja, alternativt lägga sina stoppar så nära som ens tradingregler tillåter och definitivt avvakta nya köp tills mycket tydliga köpsignaler erhållits.

Men det troligaste scenariot ser ut att var att börsen håller sig kvar i sin långa uppåtriktade trend till i alla fall framåt vårkanten.

Hittills har också handelsaktiviteten oftast varit större under uppgångsdagarna. Detta positiva handelsvolymmönster ökar också sannolikheten betydligt för att OMXS30 ska nå vårt långsiktiga målområde vid ca 1500-1550.

OMXS30 får nya köpsignaler om det skulle etablera sig över det kortsiktiga motståndsområde som nu bildats vid ca 1475-1481. Gärna ska det också ske under en relativt hög börshandel, helst över 15 miljarder, för att det ska vara en tillförlitlig köpsignal. När indexet bröt över 1475 den 29 december var till exempel handeln klart lägre, vilket då inte heller gav någon riktigt tillförlitlig köpsignal.

För den kortsiktigt inriktade aktören rekommenderar vi att framför allt att agera för uppgång. Risken är oftast mindre om man handlar i den långsiktiga trendens riktning. Och så länge kortsiktiga nedgångar sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi alltså dessa framför allt som potentiella köptillfällen.

Helst bör man emellertid avvakta att Stochastic-indikatorn blir ordentligt översåld och att först någon typ av köpsignal erhålls innan köp görs för uppgång. Det är också mycket viktigt är att vara nogrann med sin riskhantering och sin stopp bevakning.

Ha till exempel en stopp om OMXS30 skulle stänga under närmaste viktiga stödnivå. Och om inte förr så ha särskilt en stopp om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1380. Flytta sedan också stoppen i vinstens riktning allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga positioner rekommenderas, särskilt om man vill vara försiktig, att passa på att sälja av dessa på eventuella större uppgångar de närmaste månaderna. Speciellt om OMXS30 då hunnit komma upp till 1500-1550-nivåerna.

På lång sikt är nämligen situationen klart riskabel. Detta då det byggts upp enorma finansiella obalanser världen över och då börsuppgångarna är helt beroende av centralbankernas agerande.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto