Home > Analys: OMXS30 inne i en besvärlig tidsperiod

Analys: OMXS30 inne i en besvärlig tidsperiod

OMXS30 har den senaste månaden haft en turbulent utveckling. Först fick indexet kraftiga säljsignaler och därefter skedde en snabb och djup nedgång. Efter ha gått ned till det viktiga stödområdet vid ca 1380-1420 vände indexet raskt upp och fick istället ett antal kortsiktiga köpsignaler. Handelsvolymmönstret är dock tyvärr fortfarande negativt och säsongsmässigt är september och oktober mycket besvärliga börsmånader. Risken är därför stor för nya större nedgångar så fort som OMXS30 hunnit bli överköpt.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har under augusti haft en mycket turbulent utveckling som följd av en internationell börsoro sprunget framförallt i från utvecklingen i Kina. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 har därför hittills under augusti gått ned med 6,5 procent. Som lägst var dock indexet nere på 1405 den 24 augusti. En nedgång med hela 13,0 procent mätt ifrån sista juli. De senaste dagarna har dock OMXS30 gått upp till 1509,71. Årets uppgång för OMXS30 har dock reducerats till 3,1 procent, och korrigerat för utdelningar till 6,6 procent.

Månadens kraftiga och dramatiska börsnedgångar på Kinas börser skapade en ökad oro för Kinas ekonomiska utveckling. I och med Kinas växande roll som ekonomisk stormakt så har detta i sin tur skapat oro för både efterfrågan på många råvaror som till exempel olja. Men även för efterfrågan för många internationella företags produkter. För till exempel bilindustrin så är Kina numera ett mycket viktigt land.

Att råvarupriserna går ner är i och för sig väldigt positivt på sikt för de flesta OECD-länder. Det innebär en enorm stimulans att industrins insatsvaror blir billigare och att konsumenterna får mer pengar över att konsumera för när oljepriserna går ner. Men denna positiva effekt märker vi först lite senare. På kort sikt får vi börsoro då de råvaruberoende ländernas börser drabbas och när även de internationellt så indextunga oljebolagsaktierna går ner. Dessutom så ökar risken för kreditfallissemang hos både oljebolag och länder som Brasilien.

Den senaste veckan kom dock bättre BNP-statistik från USA som lättade upp börshumöret. Även om detta ökar sannolikheten för en räntehöjning från FED under hösten så dämpade det i alla fall tillfälligtvis den internationella tillväxtoron. Både oljepriset och råvarurelaterade aktier har därför rekylerat upp kraftigt de senaste dagarna.

Under augusti har OMXS30 fått en hel del säljsignaler. Den kraftigaste kom när den viktiga stödnivån vi 1507 bröts under en hög handelsaktivitet. Vi har i tidigare OMXS30-analyser skrivit att om detta skulle ske så siktar vi i så fall på en nedgång till först och främst stödområdet kring ca 1380-1420. Mycket riktigt så gick också indexet mycket snabbt dit ner efter det att säljsignalen erhållits. Som lägst var alltså OMXS30 nere på 1405 den 24 augusti.

Dagen efter fick sedan OMXS30 den första av en serie kortsiktiga köpsignaler. Indexet stängde nämligen nästa dag på en högre kurs än dagen innans högsta indexnivå. Sedan har OMXS30 också fått köpsignaler genom att bryta över motståndsnivåer vid bland annat ca 1488 och ca 1507.

Tyvärr har börsomsättningarna under uppgångsdagarna ofta varit lägre än de under nedgångsdagarna. Det signalerar en underliggande svaghet i marknaden. Så länge som detta negativa handelsvolymmönster består så finns det därför en klar risk att OMXS30 förr eller senare ska bryta ner, få säljsignaler och sedan testa av stödnivåerna kring ca 1380-1420 igen.

Säsongsmässigt så är börsen nu också inne i en klart besvärlig period. I augusti erhålls ofta en börstopp. Check. Sedan är september-oktober ofta minusmånader. Så statistiken är inte så uppmuntrande just nu. Dessutom brukar det då också kunna bjudas på många falska utbrottssignaler och tvära kast hit och dit.

Ser man detta dock på den positiva sidan så kan större nedgångar i oktober ofta erbjuda mycket fina köptillfällen för den lite mer långsiktige placeraren. Halvåret november till april är sedan också rent statistiskt sett en klart mycket bättre börsperiod än maj till oktober.

Från extremt översålda nivåer så har också Stochastic-indikatorn givit ifrån sig köpindikationer. Detta förstärker signalvärdet i de andra köpsignalerna. Synd bara att handelsvolymmönstret fortfarande är negativt. För sammantaget så blir bilden fortfarande den att risken är stor för fortsatta lite större nedgångar när denna uppåtrekyl väl är klar.

Så skulle Stochastic-indikatorn om några dagar börja visa på ett mer överköpt läge, och uppgångarna fortfarande inte sker till en relativt hög handelsvolym, blir situationen därför väldigt känslig. Då behövs det inte mycket för att nedgångarna ska ta fart igen.

Går vi emellertid över till börstrenderna så kan vi konstatera att den riktigt långa trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, fortfarande är envist uppåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, har däremot vänt nedåt sedan i mitten av augusti.

OMXS30 har stödnivåer vid ca 1507, ca 1488, ca 1447 och i spannet 1380-1420. Där dock 1405 sticker ut som den viktigaste stödnivån.

OMXS30 får nya köpsignaler om det bryter över motstånden vid ca 1530, ca 1550, ca 1573, ca 1600 och ca 1638. Köpsignaler som sker under en relativt låg handelsaktivitet kan dock vara förrädiska. Särskilt nu under de besvärliga börsmånaderna september och oktober.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Så agerar man med kortsiktiga strategier så gäller det att bevaka marknaderna noggrant. De stora kasten fram och tillbaka riskerar att fortsätta de närmaste månaderna. Ta därför gärna lite mindre positioner än vanligt och sätt tajta stoppar. Köper man på de nu erhållna köpsignalerna så sätt till exempel en stopp om OMXS30 skulle stänga under dagen innans lägsta indexnivå.

Skulle OMXS30 bli överköpt så kan det också bli mycket intressant att agera för nedgång på första bästa säljsignal. Sätt även då gärna en tajt stopp. Till exempel strax över dagen innans högsta indexnivå.

För placerare som agerar med lite mer långsiktiga placeringsstrategier rekommenderar vi att man avvaktar tills mycket tydliga köpsignaler, under stor handelsaktivitet, först erhållits innan man gör några större köp.

Vi har i tidigare analyser skrivit att det skulle kunna bli intressanta långsiktiga köptillfällen om OMXS30 går ner till ca 1380-1420 och sedan erhåller någon typ av vändningsindikation. Hann man inte med detta nu i augusti så kan man trösta sig med att det ser ut som att det skulle kunna bli nya liknande fyndköptillfällen de närmaste två månaderna.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto