Home > Analys: OMXS30 inne i extremt volatil period

Analys: OMXS30 inne i extremt volatil period

OMXS30 befinner sig säsongmässigt i en extremt volatil period. Kortsiktigt har indexet fått köpsignaler i från ett översålt läge. Men de medellånga trenderna är fortfarande nedåtriktade och handelsvolymmönstret är envist negativt. Risken är därför stor att OMXS30 under oktober når nya årslägsta nivåer. Stödnivåer finns vid ca 1380, 1350, 1320 och 1247. Motståndsnivåer finns vid ca 1420, 1444, 1460 och 1510.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har hittills under september haft en mycket svag utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 ligger i skrivande stund på 1418,47, vilket innebar en nedgång på hela 5,5 procent under september. Hittills i år har därmed uppgången för OMXS30 förbytts till en nedgång på 3,2 procent. Räknar man också med aktieutdelningar så är dock indexet upp 0,1 procent.

September har annars präglats mycket av osäkerhet inför USAs centralbank Feds räntebesked, den kommande bolagsrapportperioden i oktober och inte minst läget i Kina.

Fed höjde inte räntan vilket gav en fortsatt osäkerhet kring när räntan ska höjas och dessutom skapade oro inför den kommande ekonomiska utvecklingen. Vad vet Fed som marknaden i övrigt inte vet? I ett annat marknadsläge hade antagligen en utebliven räntehöjning varit börspositivt. Men i rådande psykologiska klimat tolkades det negativt.

De kommande bolagsrapporterna skapar givetvis en obeslutsamhet hos placerarna. Många vill vänta in den innan några nya större köp görs. De amerikanska börsbolagen får inte heller köpa tillbaka sina egna aktier 30 dagar innan de lägger fram sin rapport.

Aktiemarknaden har också fortsatt sväva i ovisshet om det ekonomiska läget i Kina. Hur går det egentligen för världens nästa största ekonomi? Den kinesiska börsen har lugnat ned sig något i september. Men det ser ännu inte särskilt stabilt ut.

Mot slutet av månaden briserade dessutom den stora skandalen med VW-koncernens fusk vid miljötestningen av sina dieselbilar. De ekonomiska konsekvenserna av denna skandal är i dagsläget mycket svåra att överblicka. Men påverkan på den europeiska industrikonjunkturen skulle kunna bli betydande. Eller så blåser allt detta snart över. Vi får se.

Hur som helst så gillar inte aktiemarknaden osäkerhet. Och just nu finns det alltså väldigt många osäkra faktorer för placerarna att fundera över.

Börsnedgången under september borde dock inte kommit som någon större överraskning för trogna läsare av våra OMXS30-analyser. Vi skrev till exempel den 31 augusti att: ”Tyvärr har börsomsättningarna under uppgångsdagarna ofta varit lägre än de under nedgångsdagarna. Det signalerar en underliggande svaghet i marknaden. Så länge som detta negativa handelsvolymmönster består så finns det därför en klar risk att OMXS30 förr eller senare ska bryta ner, få säljsignaler och sedan testa av stödnivåerna kring ca 1380-1420 igen. Säsongsmässigt så är börsen nu också inne i en klart besvärlig period. I augusti erhålls ofta en börstopp. Check. Sedan är september-oktober ofta minusmånader.”

Detta är också i stort vad som hänt under september. OMXS30 stod först ganska stilla under månaden. Sedan gjorde indexet ett försök att etablera sig över motståndet vid ca 1510. Men det misslyckades, OMXS30 vände sedan ner kraftigt och fick då istället ett flertal säljsignaler. Till exempel när stödnivåerna vid ca 1480, ca 1460, ca 1444 och ca 1420 bröts.

Nedgången har hittills som lägst varit nere och testat stödnivån vid ca 1380. Stödnivån höll vid första testet. OMXS30 studsade sedan upp och fick också en kortsiktig köpsignal när det bröt över motståndsnivån vid ca 1405. Just nu har det alltså parkerat sig strax under motståndet vid ca 1420.

Skulle OMXS30 etablera sig över motståndet vid ca 1420 erhålls nya kortsiktiga köpsignaler. Nästa lite viktigare motståndsnivåer ligger sedan vid ca 1444, ca 1460 och ca 1510. Skulle indexet bryta över dessa motståndsnivåer under en relativt hög handelsaktivitet, gärna med börsomsättningar på över 25 miljarder per dag, erhålls långsiktigt intressanta köpsignaler.

Är handelsvolymerna däremot låga får man tyvärr sätta ett stort frågetecken över eventuella köpsignalers tillförlitlighet. Till exempel det misslyckade utbrottet över 1510 skedde under en relativt låg handelsaktivitet. Det blev då istället en falsk köpsignal. Vilket snarast kan ses som en extra stark säljsignal. Inte bra.

Tyvärr har det negativa handelsvolymmönstret fortsatt. Börsomsättningarna under nedgångsdagarna är ofta minst lika stora som under uppgångsdagarna.

Stochastic-indikatorn visar dock att OMXS30 är översålt. Detta är emellertid ingen tillförlitlig köpsignal då indexet kan fortsätta att vara översåld en lång tid om den kommit in i en stark trend. Man kan däremot då lättare få uppåtriktade rekyler inom den nedåtgående trenden.

Skulle OMXS30 däremot stänga under stödnivån vid ca 1380 erhålls nya säljsignaler. Särskilt allvarliga skulle dessa vara om detta skedde under en relativt hög handel. Nästa viktiga stödnivåer finns vid ca 1320 och ca 1247.

I och för sig möter också en fallande trendlinje upp vid i dagsläget ca 1350. Vilket skulle kunna erbjuda en intressant stödnivå. Särskilt om en eventuell säljsignal skulle komma under en relativt låg handelsaktivitet. För då blir nedgången troligtvis både ganska liten och kortvarig.

Börstrenderna är också i huvudsak fortsatt negativa. Det nya från förra månaden är dock att nu är även den riktigt långa trenden, som vi definierar som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, något nedåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, har och andra sidan varit nedåtriktad sedan i början av augusti.

Säsongsmässigt kommer vi nu också in i de ofta så volatila veckorna i oktober. Månaden brukar trots sitt rykte emellertid inte alltid sluta på minus. Däremot så bjuder ofta oktober på stora kast upp och ner.

Mycket intressant är emellertid att genom tiderna har många långa nedgångsperioder avslutats just i oktober. Därför betraktas ofta oktober månad som en ”bear market killer”. Finalen på nedgångsfaserna brukar dock ske under ett stort crescendo och med mycket buller och bång.

Så större nedgångar i oktober brukar kunna erbjuda fina inköpsmöjligheter till lite extra låga kurser för den långsiktige investeraren med goda nerver. För sedan är perioden november till maj en statistiskt sett en mycket stark börsperiod.

Vi får se om det blir så i år också. Men förutsättningarna för det verkar vara mycket goda. Börsen befinner sig i en nedgång sedan april och marknaden ser fortfarande väldigt nervös och osäker ut. Så nya börsnedgångar i oktober vore inte särskilt förvånande.

Men efter allt detta deppande kan man samtidigt konstatera att de lite mer långsiktiga börsfaktorerna egentligen är ganska gynnsamma. Aktievärderingarna har kommit ned en hel del, aktiers direktavkastningarna är relativt höga, särskilt jämfört med det fortsatt extremt låga ränteläget och företagen är ofta i god form.

Dessutom är energipriserna fortsatt mycket låga. Och det finns strukturella förutsättningar för att de skulle kunna fortsätta vara relativt låga under en mycket lång tid. Vilket i sin tur skulle kunna ge en överraskande stark boost för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i OECD-länderna.

Så efter att företagens delårsrapporter lagts fram i oktober så vore det inte så konstigt om placerarna började lägga år 2015 till handlingarna och istället började blicka fram emot 2016 med ökad tillförsikt. Ett nytt år med nya möjligheter.

Psykologiskt är det då betydligt lättare att se ljust på tillvaron, satsa framåt och att investera i aktier igen. Dessutom får de amerikanska börsbolagen då börja köpa tillbaka sina egna aktier igen. Vilket på marginalen kan bidra en hel del till ett bättre börsklimat.

Säsongsmässigt är sedan alltså november till maj en mycket stark börsperiod. Inom detta halvår finns det sedan dock mer kortsiktiga säsongscykler.

Till exempel så brukar det var en mycket stark uppgångsfas ifrån oktober månads lägsta nivåer. Den brukar hålla på till slutet av november eller början av december. Sedan börjar en kortare vinsthemtagningsperiod. Som brukar bottna ur dagarna innan jul. Och efter det börjar det klassiska julracet…

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Men, OMXS30 utvecklingen de närmaste veckorna har förutsättningar för att kunna bli extremt volatil. Ta därför gärna lite mindre positioner än vanligt och sätt tajta stoppar. Agerar man i linje med de senaste kortsiktiga köpsignalerna så rekommenderar särskild försiktighet. Och att man är noggrann med sin stopp hantering. Sätt stopp till exempel strax under dagen innans lägsta nivå.

Helst skulle vi vilja avvakta med köp tills uppgångarna börjar ske under en relativt hög handelsaktivitet. Högre än den under nedgångsdagarna.

Om man använder sig av kortsiktiga strategier tycker vi att uppåtriktade rekyler under en relativt liten börshandel är bra lägen att blanka och ta positioner för nedgång på. Vänta då helst bara på att OMXS30 hunnit bli överköpt och att någon typ av säljsignal erhållits. Sätt dock även då en tajt stopp. Till exempel strax över dagen innans högsta indexnivå.

Däremot om handelsvolymmönstret svänger om till det positiva, särskilt när vi kommit in i den andra halvan av oktober, är det läge att bli betydligt mer optimistisk. Då börjar vi nämligen få säsongsmönstret med oss i uppgångspositionerna.

För den mer långsiktige placeraren gäller det då att öka uppmärksamheten på eventuella köplägen. Särskilt om börsen i oktober skulle gå ner kraftigt, men under en ganska låg handelsvolym, bli översåld och sedan börja gå upp under högre handelsaktivitet erhålls mycket intressanta långsiktiga köptillfällen.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.