Home > Analys: OMXS30 inväntar viktiga signaler

Analys: OMXS30 inväntar viktiga signaler

OMXS30 ligger långsiktigt sett fortfarande i en fallande trend. I det kortare perspektivet börjar det dock dyka upp en del positiva tecken. Kortsiktiga köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 1349 bryts. Men för att få tydliga köpsignaler behöver OMXS30 etablera sig över motstånden vid ca 1369-1389 under en relativt hög handelsaktivitet. Viktiga stödområden finns vid ca 1295, 1283 och 1250. 


Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har den senaste veckan haft en fortsatt svag utveckling. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ned 1,9 procent och slutade veckan på 1330,11. Hittills i år har därmed indexet gått ner med 8,1 procent.

Under veckan har börsutvecklingen varit fortsatt volatil, särskilt för rapporterade börsbolag, men även för OMXS30. Makrodata som varit sämre än väntat har spätt på tillväxtoron. Medan mer eller mindre trovärdiga rykten om produktionsbegränsningar av olja resulterat i en fortsatt stabilisering av de tidigare så kraftigt översålda råoljepriserna. Vilket i sin tur även påverkat börsen positivt.

Detta sedan den egendomligt starka följsamheten mellan olje- och börsindexutvecklingen världen över fortsatt under veckan. (Läs gärna mer om denna tillsynes ologiska koppling mellan olja och börs i förra veckans OMXS30 analys.)

I den tekniska analysen kan man konstatera att OMXS30 i det längre perspektivet än så länge ser högst tveksamt ut. Den riktigt långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är nedåtriktad sedan i november. Man ser också ett tydligt mönster med successivt allt lägre toppar och bottnar i indexutvecklingen. Inte bra.

Handelsvolymmönstret är dessutom överlag negativt. Inte heller bra. Men här börjar det dock dyka upp lite positiva tendenser. Börsomsättningen i torsdags var nämligen kring 24 miljarder då OMXS30 gick upp med +2,2 procent.

Skulle detta fortsätta, med rejäla handelsvolymer på gärna minst 25 miljarder kronor under uppgångsdagarna, vore det väldigt positivt. Om istället handelsvolymerna under uppgångsdagarna inte skulle bli högre än de under nedgångsdagarna blir risken för fortsatt börsoro betydande. Eventuella köpsignaler får då också ett betydligt sämre signalvärde än annars.

I det kortsiktigare perspektivet finns det också andra positiva tendenser. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, börjar bli mer oregelbunden. Det behövs nu inte mycket till uppgång för att den ska vända uppåt. Det skulle i så fall vara första gången sedan i november.

Dessutom håller OMXS30 nu på och bildar en formation som liknar en upp- och nedvänd huvudskuldraformation. En köpsignal ur denna formation erhålls om OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet stänger över motståndsområdet kring ca 1380-1389.

Uppgångspotentialen på den köpsignalen skulle i så fall vara upp till ca 1470. På vägen dit finns dock ett starkt motståndsområde vid ca 1460.

Så skulle OMXS30 få köpsignaler genom att etablera sig över motståndet vid ca 1380-1389 så siktar vi på uppgångar till först och främst ca 1460-1470.

Men redan innan dess får indexet köpsignaler om den fallande trendlinjen och det horisontella motståndsområdet vid ca 1349 passeras. Särskilt positivt skulle det vara om detta skedde under en stor börsomsättning.

MEN, än så länge, innan eventuella köpsignaler erhållits under hög handelsaktivitet, får man dock i det något längre perspektivet se det som att OMXS30 bara befinner sig i en konsolideringsfas i en fallande trend. Stödnivåerna finns då vid ca 1283-1295 och motståndsnivåer vid ca 1369-1389 området.

Kortsiktiga säljsignaler erhålls dessutom om stödnivåerna vid ca 1320 och ca 1295 bryts. En långsiktigt viktigare säljsignal skulle emellertid fås om det viktiga stödet vid ca 1283 bröts.

Skulle detta ske under en relativt låg handelsaktivitet siktar vi dock endast på en nedgång till den gamla stödnivå vid ca 1250. Erhålls en sådan säljsignal under en relativt stor handel, typ över 25 miljarder kronor, är emellertid risken betydande för ytterligare fallhöjd. Troligen till stödnivåerna vid ca 1200.

Stochastic-indikatorn befinner sig ett neutralt läge och ger just nu inga riktigt tydliga signaler. Ett positivt tecken är dock att Stochastic inte pressades ner lika djupt under januarinedgången som under nedgången i november. Det har då bildats en så kallad positiv divergens mellan indikatorn och själva OMXS30-index kurvan. Vilket är ett tecken på att kraften i nedgången mattats av. Det är positivt och förstärker signalvärdet i eventuellt kommande köpsignaler.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Agerar man kortsiktigt kan man dels se området mellan stöden kring ca 1283-1295 och motstånden vid ca 1380 som ett tradingområde. Alltså köp vid stöden och sälj/gå kort vid motstånden.

Alternativt kan man nu välja att agera på ett utbrott över motståndet vid ca 1349 eller under det kortsiktiga stödet vid ca 1320-1326. Om en eventuell köpsignal över 1349 sikta först och främst på en uppgång till motståndet vid ca 1380. Om en säljsignal sikta på nedgångar till stöden vid ca 1283-1295.

Marknaden är dock volatil så ta gärna lite mindre handelspositioner än vanligt och sätt tajta stoppar.

Sedan är också ett utbrott ur konsolideringsområdet mellan ca 1283 till 1389, särskilt om det sker med en extra stor handelsaktivitet, troligen mycket intressant att agera på. Om säljsignal under 1283, sikta på ca 1250 i första hand och ca 1200 i andra hand. Om köpsignal över 1389 sikta på ca 1410, ca 1432 och sedan ca 1460. Men viktigt, flytta med stopparna i positionens riktning.

För mer långsiktiga placeringar rekommenderar vi fortsatt stor försiktighet. Avvakta helst tydliga köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet innan köp görs. Skulle emellertid OMXS30 komma ned till stödområdet vid ca 1250 kan dock den riskbenägne börja göra mindre köp. Sätt då stoppar strax under den senaste lägsta nivån. Sedan kan man öka på köpen om uppgångarna börjar ske under en stigande handelsaktivet.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.