Home > Analys: OMXS30 i känsligt läge

Analys: OMXS30 i känsligt läge

OMXS30 ligger långsiktigt i en stigande trend men har nu kommit upp i ett kortsiktigt känsligt läge. Våra målkurser för indexet vid ca 1600 är nådda och börsen är överköpt. Stödnivåer finns vid ca 1573, ca 1555, ca 1525 ca 1500 och ca 1480.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen gick för fjärde veckan i rad upp, fast denna gång under en något lugnare utveckling än veckan innan. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp med 1,6 procent till 1599,55. Som högst var OMXS30 uppe på 1601,12. Indexets uppgång i år har därmed utökats till hela 9,2 procent. En mycket bra start på året!

Bolagsrapporter har fortsatt att strömma in under veckan med något blandade reaktioner. Generellt sett så har dock den nuvarande rapportperioden givit Stockholmsbörsen styrka. Geopolitiskt har det under veckan inte skett något som påverkat börsklimatet i någon större utsträckning även om den politiska utvecklingen i Grekland bidragit till viss dramatik.

Den stora underliggande kraften i börsuppgången är den fortsatt extremt expansiva penningpolitiken från centralbankerna. Under mars ska till exempel den europeiska centralbanken ECB börja köpa obligationer för 60 miljarder nytryckta digitala euros i månaden. Lägg sedan till de fortsatt mycket låga oljepriserna som innebär en enorm vitamininjektion för OECD-ländernas ekonomier så blir börsuppgångarna ganska lättförklarade.

Till exempel ovan nämnda Grekland är en av de stora vinnarna på ett lägre oljepris. Det som slutligen knäckte den grekiska ekonomin kring år 2008 var också oljepriser en bra bit över 120 dollar per fat. Nu ligger de istället kring ca 50-60 dollar.

En annan positiv faktor är den fortsatt höga kursen på den amerikanska dollarn. Den amerikanska centralbanken Fed signalerat för en räntehöjning senare i år. Detta kommer troligen orsaka en fortsatt stark utveckling för den amerikanska dollarn. Samtidigt kommer alltså ECB snart dra igång sina sedelpressar på högvarv. Detta kommer rimligtvis försvaga euron ytterligare gentemot dollarn.

Så för europeisk industri ser det relativt ljust ut. Låga energipriser, en svag egen valuta, extremt låga räntor och en stark dollar.

Sedan är det en annan fråga om konsumenterna kommer igång och ökar efterfrågan i slutledet för företagens produkter? Räcker då de låga energipriserna och låga räntorna till?

Eller måste företagen först våga investera och anställa mer folk, innan konsumenterna börjar våga öka sin konsumtion? I så fall kan det bli en seg historia det här med återhämtningen i Europa.

För hittills har nämligen företagen inte vågat investera sitt överskottskapital i ny produktionskapacitet. Pengarna har istället främst samlats på hög eller gått till stora aktieutdelningar och aktieåterköp.

På börsen har emellertid risknivån snäppats upp en hel del. OMXS30 har nått upp till våra målkurser och är nu dessutom rejält överköpt. Stochastic-indikatorn är nämligen på höga nivåer.

Dessa faktorer är emellertid inga säljsignaler i sig självt. Men de varnar för att börsen kortsiktigt är i ett känsligt läge. En nedåtriktad rekyl ”borde” därför ligga i korten.

Så därför kan det vara läge att öka sin vaksamhet. Särskilt för den försiktige gäller det då att flytta upp sina stoppar så långt ens tradingsstrategi tillåter och rent allmänt kanske vara lite extra snabb med vinsthemtagningarna.

Men aktiemarknaden är dopad av överlikviditet, placeringsalternativen till börsen som ger en något så när rimlig avkastning är få. Detta i kombination med överoptimism och vanlig hederlig girighet kan fortsätta att driva upp börsen en bra bit till. Och än så länge har vi inte fått några säljsignaler i diagrammen.

Både den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, och den långa trenden, lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är också envist uppåtriktade.

Dessutom är handelsvolymmönstren fortsatt positiva. Börsomsättningen under uppgångsdagar är nämligen oftast klart högre än den under nedgångsdagarna. Detta stärker de köpsignaler som tidigare erhållits och även ett mer långsiktigt positivt börsscenario.

Säsongsmässigt är OMXS30 också inne i en i huvudsak positiv period som slutar först i april-maj.

Så att som trendföljande index- och aktieplacerare är det bara att hänga på trenden uppåt. Men det gäller att vara väldigt disciplinerad med att sätta och att successivt flytta upp sin stoppar.

För att i dagsläget få säljsignaler i OMXS30 skulle indexet behöva stänga under stödnivåerna vid ca 1555 och ca 1525. Redan tidigare kan vi dock få en liten säljsignal som varnar för nedgång om stödet vid ca 1573 passeras.

Lite längre ned har sedan OMXS30 också tydliga stödnivåer vid ca 1480 och ca 1420. Nedgångar som sker under en relativt uppgångsdagarna låg handelsvolym ser vi emellertid främst som potentiella köptillfällen.

Skulle däremot stödnivåerna forceras under en relativt hög handelsaktivitet, särskilt om den långsiktigt väldigt viktiga stödnivån vid ca 1380-1386 skulle passeras, så blir läget helt annorlunda. Då får nämligen OMXS30 betydligt allvarligare säljsignaler. Detta är dock inte det som vi dagsläget ser som det mest sannolika alternativet. Men det är viktigt att hela tiden bevaka utvecklingen.

För den kortsiktigt inriktade aktören rekommenderar vi liksom tidigare att framför allt försöka att agera för uppgång. Risken är oftast klart lägre om man handlar i den långsiktiga trendens riktning. Det är emellertid fortfarande då mycket viktigt att vara noggrann både med sin riskhantering och då särskilt sin stopp bevakning.

Vid rekylköp vill vi dock helst att OMXS30 ska bli ordentligt översålt och sedan vända upp och få någon typ av vändnings- och köpsignal. Sedan sätter man en stopp om OMXS30 skulle gå under de senaste dagarnas lägsta nivå eller under den i övrigt närmast liggande stödnivån.

För mer långsiktiga index- och aktieinnehav rekommenderar att man av försiktighets skäl är beredd att sälja av dessa på eventuella större uppgångar de närmaste månaderna. I synnerhet som OMXS30 nu kommit upp till våra långsiktiga målområden, de finansiella obalanser världen över är stora och börsuppgångarna är så starkt beroende av centralbankernas stimulanser.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto