Home > Analys: OMXS30 är i ett känsligt läge

Analys: OMXS30 är i ett känsligt läge

OMXS30 ligger långsiktigt i en uppåtgående trend. Lite mer kortsiktigt har indexet dock fastnat i ett konsolideringsområde mellan ca 1318 och ca 1410. Kortsiktigt är också OMXS30 i ett väldigt känsligt läge. Indexet är överköpt, har fått kortsiktiga svaghetssignaler och står inför en ytterst besvärlig börssäsong. Men räddningen kan återigen bli det låga ränteläget och nya centralbanksstimulanser. Skulle OMXS30 etablera sig över 1410 under en hög handelsaktivitet erhålls en ny kraftig köpsignal.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har under augusti månad haft en svagt positiv utveckling. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp med 0,6 procent till 1388,73. Under månaden var det dock en viss dramatik då indexet var ner 4,3 procent till 1320,99 som lägst den 8 augusti i samband med uppgifter om en dramatisk upptrappning av konflikten i Ukraina.

När sedan läget ur ett strikt aktiemarknadsperspektiv verkade lugna ned sig vände aktiemarknaden upp i princip lika snabbt som det gick tidigare hade gått ner.

All denna geopolitiska oro både i Ukraina, Mellanöstern och Irak har också präglat handeln på de finansiella marknaderna i augusti. Men marknaderna börjar dock mer och mer vänja sig vid allt detta elände. Kan det kanske bli som med tidigare orosmoment vi haft de senaste åren? Ta till exempel Tsunamikatastrofen i Japan, USA:s budgetproblem där de delvis stängde ned statsapparaten och hotade att ställa in betalningarna på sina lån, krisen i Syrien där ryska och amerikanska styrkor riskerade komma i direkt strid med varandra, bankkriser i Portugal och inställda betalningar från den Argentinska staten.

Först har de orsakat tubulens på aktiemarknaderna men sedan har det stora överskottet av riskvilligt kapital och det rekordlåga ränteläget gjort att börserna skakat av sig bekymren. Och sedan har de bara fortsatt i sina långsiktiga uppåtgående trender.

Centralbankerna håller i och för sig på att blåsa upp en finansiell bubbla av historiska proportioner både på aktie-, ränte- och fastighetsmarknaderna. Men det är ofta rationellt att hänga på finansiella bubblor. Bara man kan hoppa av i tid. För bubblan kan fortsätta att pumpas upp i många månader, eller kanske till och med i många år till.

Använder man sig av teknisk analys så är det också bara att följa signalerna och hänga på trenderna. Det är emellertid lite extra viktigt med riskhantering och stopp bevakning i sådana här situationer. När bubblan väl brister kan nämligen utvecklingen bli dramatisk.

Personligen undrar jag till exempel vad som händer i vinter om Ryssland gör allvar med sitt illadolda hot att stänga av gasleveranserna till Tyskland och övriga Europa? Handelssanktionerna hämmar också redan konjunkturutvecklingen i Europa.

Alla dessa geopolitiska störningar och handelssanktioner gör dock att centralbankerna har anledning att forsätta sina penningpolitiska stimulanser och pressa ner räntorna lite extra mycket. Särskilt amerikanska Fed kan dra nytta av att dollarn stärks då placerarna söker mer säkerhet i en så osäker geopolitsk situation. Nu finns det också förväntningar på att europeiska ECB snart ska sätta igång med kvantitativa lättnader i form av massiva utlåningsprogram.

Börserna gynnas alltså indirekt av den geopolitiska oron genom att centralbankernas expansiva penningpolitik då fortsätter att skapa överskottskapital och konstlat låga räntor. Allt detta gör att kapital fortsätter att strömma till börserna. För placeringsalternativen till aktier som ger en något så när rimlig avkastning fortsätter då att vara väldigt få.

Går vi sedan över till den tekniska analysen för OMXS30 kan vi konstatera att den riktigt långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, fortsätter att vara uppåtriktad. Däremot så har indexet på lite mer medellångsikt fastnat i ett konsolideringsområde mellan ett starkt stödområde kring ca 1318 och ett starkt motståndsområde vid ca 1410.

Om OMXS30 skulle etablera sig under stödet vid ca 1318 erhålls starka och långsiktigt viktiga säljsignaler. Särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet. I så fall siktar vi på nedgångar ned till minst ca 1276.

Skulle istället OMXS30 etablera sig över motståndet vid ca 1410 erhålls nya och kraftiga köpsignaler. Och även detta särskilt utifall att detta skulle ske under en relativt höghandelsaktivitet. Gärna då med börsomsättningar på klart över 14 miljarder kr under uppgångsdagarna. I så fall siktar vi på uppgångar till minst ca 1460-1470 på OMXS30 på lite sikt.

På lite kortare sikt kan man också konstatera att OMXS30 fått en hel del kortsiktiga köpsignaler efter att det varit nere och testat av den viktiga stödnivån vid 1318 i början av månaden. Indexet rörde sig sedan efter en skarpt uppåtriktad trendlinje. Denna bröts emellertid den 28 augusti och OMXS30 fick då en kortsiktig säljsignal. Därefter har indexet gått ner till ca 1380 som lägst.

Det kortsiktiga läget är därefter att indexet har en motståndsnivå vid ca 1398 och en stödnivå vid ca 1380. Bryts stödnivån erhålls nya kortsiktiga säljsignaler och då siktar vi på att indexet ska ner och minst testa av stödnivån vid ca 1368. Bryts även den finns det sedan stödnivåer vid ca 1360, ca 1350 och ca 1340.

Skulle OMXS30 istället bryta över motståndet vid ca 1398 får indexet en ny kortsiktigt intressant köpsignal. I så fall siktar vi på att indexet sedan ska upp och testa det starka motståndsområdet vid ca 1410.

Läget är nu dock lite känsligt för OMXS30. Stochastic-indikatorn visar att börsen är överköpt och indexet har alltså fått kortsiktiga säljsignaler. Dessutom är handelsvolymsambanden negativa de senaste veckorna. Börsens omsättning är oftast mindre under uppgångsdagarna än under nedgångsdagarna. Detta mönster måste brytas för att läget ska se stabilt ut.

Samtidigt står vi inför en besvärlig börssäsong. September är nämligen rent statistisk en riktigt dålig börsmånad. Och oktober är inte så mycket bättre den. Dessutom har vi ett riksdagsval på gång som kan ge en högst oklar parlamentarisk situation i Sverige. Kommer det att kunna skapas en handlingskraftig regering efter valet?

Mot allt detta står framför allt att centralbankerna dopar finansmarknaderna och börserna med billiga pengar. Men även att många enskilda aktier, som Ericsson, Electrolux och HM, ser ut att vilja bryta upp ur stora formationer och i så fall få kraftiga köpsignaler.

Vår grundstrategi är emellertid liksom tidigare att framförallt försöka hänga med på den långa uppåtriktade trenden. Köp för uppgång och då framförallt på de så ofta förekommande nedåtriktade rekylerna för få ett så bra risk-möjlighetsförhållande som möjligt. Sedan måste detta dock kombineras med stoppar och en i övrigt disciplinerad riskhantering. Det är nämligen viktigt att hålla risknivån på en kontrollerbar nivå.

Så för den kortsiktige aktören rekommenderar vi att köpa indexet framförallt på nedåtriktade rekyler. Särskilt om indexet blivit översålt, varit nere i närheten av en intressant stödnivå och givetvis också helst givit ifrån sig någon typ av köpsignal. Sätt sedan en stopp om indexet stänger under stödnivån. Flytta sedan också upp stoppen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga placeringar rekommenderar vi att man man är beredd att sälja av sina aktie- och indexpositioner på större uppgångar och i synnerhet om dessa uppgångar förefaller vara helt omotiverade ur fundamental synvinkel. Detta särskilt om OMXS30 dessförinnan hunnit komma upp till 1450-1500 området. För de långsiktiga risk-möjlighetsförhållandena är då rimligen mycket ansträngda. Redan nu är nämligen värderingarna höga och de finansiella obalanserna stora. Ha gärna också en stopp för långsiktiga positioner om OMXS30 skulle etablera sig under stödet vid ca 1318.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto