Home > Analys: OMXS30 – Köpindikation strax över viktig stödnivå

Analys: OMXS30 – Köpindikation strax över viktig stödnivå

OMXS30 ligger i en långsiktig uppåtgående trend. Kortsiktigt ligger dock indexet i ett konsolideringsområde mellan ett stödområde kring ca 1318 och ett motståndsområde kring ca 1410. Indexet är översålt och en köpsignal erhålls om indexet stänger över 1334.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Den svenska aktiemarknaden hade förra veckan liksom de flesta börserna världen över en väldigt svag utveckling. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ner med 2,2 procent och slutade på 1331,69. Årets uppgång är därmed borta och indexet ligger på -0,1 procent sedan årsskiftet.

Det har framförallt varit geopolitiska oroshärdar som gjort aktiemarknaderna nervösa. Allt ifrån upptrappningar i Ukrainakonflikten, stridigheter i Mellanöstern och amerikanska luftanfall i Irak. Dessutom så har placerarnas osäkerhet kring Europakonjunkturen ökat den senaste tiden.

Mot allt detta står dock det faktum att de finansiella marknaderna fortfarande har ett stort överskott av riskvilligt kapital att placera. Och i och med att ränteläget är så extremt nedpressat är placeringsalternativen som ger en något så när vettig avkastning få. Så för eller senare finns det goda möjligheter att kapitalet åter letar sig tillbaka till aktiemarknaderna.

Det har också varit mönstret de senaste åren. Börsen har haft en relativt envis uppåtgående grundtrend men där uppgångarna regelbundet har avbrutits av vinsthemtagningar. Rekylerna har varit på några veckor till som mest 2-3 månader. Orsaken till nedgångarna har då tyckts vara synnerligen välmotiverade. Det har gällt allt i från att USA stängt ner statliga verksamheter och även hotat med att ställa in betalningarna på sina skulder, att ryska trupper och amerikanska riskerat komma i direkt strid i Syrien, till att olika BRIC-länder och/eller viktiga banker skulle komma på finansiellt obestånd.

Men sedan efter en tids nedgång har kapitalet åter strömmat tillbaka till aktiemarknaderna och drivit upp börserna till nya rekordnivåer. Skall det bli likadant denna gång? Vi får se, men förutsättningarna för det finns definitivt.

Den senaste tidens nedgångarna inleddes också från ett känsligt läge för OMXS30. Indexet var överköpt och dessutom låg det strax under den starka motståndsnivån vid ca 1410. Så marknaden var då väldig påverkbar för negativa nyheter. Nu är istället läget det motsatta. Stochastic-indikatorn visar på att OMXS30 är klart översålt och indexet ligger dessutom nära en stark stödnivå. Det översålda läget är ingen köpsignal i sig självt, men marknaden har då mycket lättare att reagera positivt på positiva nyheter. Särskilt om den långa trenden är uppåtriktad.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är också trots den senaste tidens nedgångar fortfarande uppåtriktad. OMXS30 är dessutom kvar i ett långsiktiga mönstret med successivt allt högre bottnar och högre toppar.

Mer kortsiktigt sett har dock OMXS30 fått flera säljsignaler när bland annat stödnivåerna kring ca 1393, ca 1355 och ca 1342 brutits. I ett kortsiktigare perspektiv är det emellertid  också viktigt att observera att OMXS30 befinner sig i ett konsolideringsområde med stödnivåer kring ca 1318 och ett motståndsområde kring ca 1410.

Man kan se det som om indexet ligger här och samlar kraft inför ett utbrott antingen nedåt eller uppåt. Långsiktigt är det mycket intressant att observera åt vilket håll utbrottet sker ifrån denna återhämtningsfas. Etablerar sig indexet utanför dess gränser, särskilt om detta skulle under en hög handelsaktivitet, erhålls nämligen mycket viktiga sälj- eller köpsignaler.

Möjligheterna för OMXS30 i ett senare läge bryta över motståndsområdet vid ca 1410 är faktiskt relativt stora. Vilket kanske kan kännas lite konstigt efter de senaste veckornas nedgång. Men vet vi ju att humöret på börsen kan skifta snabbt. Indexet har nämligen tidigare fått långsiktiga köpsignaler med en uppgångspotential till ca 1460-1470. Den långa trenden är också fortfarande uppåtriktad och handelsvolymmönstret är fortfarande positivt. Det vill säga börsomsättningen under uppgångsdagar, de gröna staplarna i diagrammet, är oftast högre än den under nedgångsdagarna (de röda staplarna).

Skulle däremot OMXS30 bryta under stödet vid ca 1318, särskilt då om detta sker under en relativt hög börsaktivitet, så erhålls en viktig säljsignal som då också tyvärr ökar osäkerheten betydligt över detta mer långsiktigt positiva börsscenario.

Vi skrev i förra veckans OMXS30-analys att vi letar efter en reversal- eller annan typ av köpsignal för att i detta översålda läge hitta ett intressant köpläge. Vår grundstrategi för kortsiktig handel är ju att så länge som den långsiktiga trenden är uppåt, också köpa för uppgång. Men då framförallt på de så rikligt förekommande nedåtriktade rekylerna för få ett så bra risk-möjlighetsförhållande som möjligt. Detta måste sedan också kombineras med en disciplinerad risk- och stopphantering så att risknivån kan hållas på en kontrollerbar nivå.

En reversalköpsignal skulle till exempel kunna vara att indexet går ner till en ny kortsiktig bottennivå under dagen, men sedan går upp och stänger kring sitt dagshögsta. OMSX30 fick till slut en sådan vändningssignal i fredags förra veckan. Indexet var då nere på 1320,99 som lägst,  men stängde på 1331,69, vilket var strax under dagshögsta på 1333,69. Dessutom vände index strax över det över det viktiga stödet vid ca 1318,

Köpsignalen bekräftas om OMXS30 de närmaste dagarna stänger över 1334. Vi rekommenderar en stopp om indexet stänger under 1320,99 eller under 1318. Allt efter vara och ens egen riskpreferens. Flytta sedan upp din stopp allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga positioner rekommenderas att först och främst bevaka och hänga med på den långsiktiga trenden uppåt. Ha dock en stopp om OMXS30 skulle etablera sig under stödet vid ca 1318. Den långsiktiga risknivån är dock relativt hög då uppgångarna framförallt är orsakade av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik via det låga ränteläget. Och inte av kraftiga ökningar av börsföretagens vinster. Så var därför gärna beredd att successivt sälja av långsiktiga index- och aktieinnehav på alla större och lite överdrivna uppgångar. Särskilt då om OMXS30 dessförinnan hunnit komma upp till ca 1450-1500.

Analys OMXS30
OMXS30 (dagsdiagram)
Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.