Home > Analys: OMXS30 – Köpsignaler och en kraftigt stigande trend

Analys: OMXS30 – Köpsignaler och en kraftigt stigande trend

OMXS30 har fått ett stort antal köpsignaler de senaste veckorna och ligger nu i en kraftigt stigande trend. Särskilt när motståndet vid ca 1424-1432 bröts under en relativt hög handelsaktivitet erhölls en intressant köpsignal. Den indikerar en långsiktig uppgångspotential till minst ca 1500-1550. Kortsiktigt finns det stödnivåer vid ca 1453, ca 1424 och ca 1396-1406.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen drog sig uppåt under i princip hela november månad. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp 3,4 procent under månaden till 1461,34. Hittills i år har därmed indexet gått upp med 9,6 procent. Inkluderar man utdelningar på de i indexet ingående aktierna så utökas uppgången till 13,7 procent.

Månadens uppgång kom efter att centralbankerna i Europa och Japan lyckats försäkra aktiemarknaderna om att de skulle fortsätta förse finansmarknaderna med nytryckta digitala pengar genom olika program av kvantitativa lättnader. På så sätt skapas en strid ström av riskvilligt kapital som febrilt letar placeringsmöjligheter i en extrem lågräntemiljö.

I och med att de flesta stora institutionella placerare, och även andra, då egentligen har ett placeringsbehov i aktier så dör eventuella nedåtriktade rekyler snart ut. Börsen blir på så sätt också relativt immun mot negativa nyheter. Bara om finansmarknaderna får för sig att centralbankerna tvekar i sin extremt expansiva penningpolitik så finns det en risk för mer ordentliga nedgångar.

Som till exempel när ECB i slutet av september och i början av oktober indikerade att de inte skulle utvidga sitt återköpsprogram till att även gälla köp av företagsobligationer. Nedgångarna som sedan följde blev de kraftigaste på länge. På mindre en än månad gick OMXS30 ned med 12,5 procent.

Bättre Affärer med Teknisk Analys

När sedan ett pressat ECB svängde om och skickade signaler om att de ändrat sig och visst kunde tänka sig att utvidga sina program blev omsvängningen uppåt ännu kraftigare än den tidigare nedgången. Särskilt när också japanska centralbanken strax efteråt synnerligen aggressivt utökade sina program för kvantitativa lättnader.

Och som om det inte räckte så spädde dessutom Kina på det hela med en oväntad räntesänkning mot slutet av månaden. Från botten på 1246,6 den 16 oktober har OMXS30 nu gått upp med hela 17,2 procent.

Nyhetsflödet under månaden har också haft en del negativa inslag. Men det ser ut som om ingen egentligen har brytt sig. Framförallt har det gällt upptrappningen av Rysslands aggression i Ukraina med hot om utvidgade sanktioner som följd. Vilket skulle försvaga den redan svaga europeiska konjunkturen ytterligare. Men även fallissemanget i danska OW Bunker där svenska Altor är huvudägare passerade relativt obemärkt förbi.

Istället har positiva faktorer som ett fortsatt fallande oljepris, stark USD och de senaste kvartalens bättre än förväntade bolagsrapporter fått fullt genomslag på börsindex efter centralbankernas senaste expansiva penningpolitiska utfästelser.

Säsongsmässigt så är också börsen inne i ett starkt halvår. Statistiskt sett så är nämligen november till april en klart bättre period än maj till oktober. Inom detta halvår finns det också kortare säsongsmönster. Veckorna 50-51 kan till exempel ofta vara en något svag börsperiod. Sedan brukar börsen bottna ur dagarna innan julledigheten. För att sedan avsluta året med en relativt stark uppgång.

Även om statistiken visar på att sådana mönster existerar behöver givetvis inte börsen utvecklas exakt så varje enskilt år. Däremot kanske man inte bör bli så förvånad om utvecklingen grovt sett följer detta traditionsenliga mönster.

Både den långa trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är nu tydligt uppåtriktade.

OMXS30 har under de senaste veckornas uppgång fått ett stort antal köpsignaler. När indexet gick över motståndsnivåerna vid ca 1424 och 1432 erhölls dessutom lite mer långsiktigt viktiga köpsignaler under relativt hög handelsaktivitet. Dessa köpsignaler indikerar en uppgångspotential på lite sikt till minst ca 1500-1550.

Även all-time-high, eller alla tiders högsta, för OMXS30 från den 7 mars år 2000 på 1547,9 ser alltså ut att kunna utmanas de närmaste månaderna. Dit är det nu också bara 5,9 procent.

Agerar man på börsen med lite kortare perspektiv så är det emellertid viktigt att vara lite mer observant. Stochastic-indikatorn visar att OMXS30 är tydligt överköpt. Det är dock ingen säljsignal i sig självt men det gör att det lättare kan komma nedåtriktade rekyler inom den lite mer långsiktiga uppåtgående trenden. Särskilt i de säsongsmässigt lite svagare veckorna 50-51 blir läget lite extra känsligt för kortsiktiga rekyler.

Redan nu kan man emellertid vara uppmärksam på om det kortsiktiga stödet vid ca 1453 kommer att hålla. Stänger OMXS30 under 1453 erhålls nämligen en liten säljsignal som öppnar upp för en rekyl ned till stödnivåerna vid ca 1424 eller de vid ca 1396-1406. Så för kortsiktiga aktörer som vill vara försiktiga rekommenderar en stopp om OMXS30 stänger under stödet vid ca 1453.

I det lite längre perspektivet så ser vi dock nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet som endast potentiella köptillfällen. Särskilt så länge som stödet vid ca 1380 håller. Skulle emellertid handelsvolymen under nedgångsdagarna mot förmodan bli betydligt större än under uppgångsdagarna börjar varningsklockorna ringa.

Då gäller det att sälja, alternativt lägga sina stoppar så nära som ens tradingregler tillåter och definitivt avvakta nya köp tills mycket tydliga köpsignaler erhållits. Men det troligaste scenariot ser nu ut att vara att börsen håller sig kvar i sin långa uppåtriktade trend till i alla fall framåt vårkanten.

Men uppgångarna är mer eller mindre helt beroende av centralbankernas finansiella doping. Så agerar man med mer långsiktiga strategier och vill vara försiktig, så rekommenderar vi att man passar på och successivt säljer av index- och aktieinnehav under eventuella större uppgångar de närmaste månaderna. Särskilt om OMXS30 då hunnit komma upp till 1500-1550-nivåerna.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto