Home > Analys: OMXS30 köpsignaler och säsongsspurt

Analys: OMXS30 köpsignaler och säsongsspurt

OMXS30 har fått köpsignaler när indexet gick över motståndet vid ca 1382. Den kortsiktiga uppgångspotentialen ser ut att vara till ca 1420-1450. Säsongsmässigt kommer dock börsen snart in i en svagare period, så var vaksam på eventuella toppningssignaler. Särskilt om OMXS30 dessförinnan hunnit komma upp till 1420.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Senaste veckan drog sig Stockholmsbörsen marginellt uppåt. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp 0,7 procent till 1392,28. Hittills i år har därmed indexet gått upp med 4,4 procent. Hade OMXS30 varit korrigerat för utdelningar hade dock indexet istället haft en uppgång på ca 8,3 procent.

Det verkar fortfarande finnas ett stort internationellt överskott av riskvilligt kapital  och de stora institutionella placerarna verka alltjämt ha ett stort placeringsbehov i aktier. Det ser man till exempel på att börsens nedåtriktade rekyler sker under jämförelsevis liten börshandel. Nedgångarna är ofta också relativt kortvariga. Resultatet blir då en relativt lugn uppåtgående börs. Särskilt markant har detta varit de senaste veckorna då volatiliteten på OMXS30 varit väldigt låg.

Huvudorsaken till denna stabilt uppåtgående börs är den extremt expansiva penningpolitik som centralbankerna i framförallt USA och Japan fört de senaste åren. De pressar ner ränteläget och skapar också ett gigantiskt överskott av riskvilligt kapital. Detta kapital letar sedan avkastningsmöjligheter i en extrem lågräntemiljö vilket gör att mycket av pengarna till slut hamnar på aktiemarknaderna.

Resultatet blir då att ett överskott av pengar ska slåss om ett tämligen konstant utbud av aktier. Lagen om utbud och efterfrågan gör sedan att börskurserna pressas upp. Trots att företagsvinsterna kanske inte stiger så mycket och trots att konjunkturutsikterna ser synnerligen osäkra ut.

Detta kan fortgå så länge som långräntorna håller sig relativt stilla. Centralbankerna har dock betydligt mindre makt över långräntorna än över korträntorna. Skulle därför till exempel råvarupriserna gå upp väldigt kraftigt är risken överhängande att långräntorna också börjar dra sig uppåt. I så fall kan läget snabbt bli betydligt mer instabilt på världens aktiemarknader.

Går vi sedan över till den tekniska analysen kan vi konstatera att OMXS30 den 15 maj fick en stark köpsignal då indexet bröt över den viktiga motståndsnivån vid ca 1382. Genombrottet skedde dessutom under en relativt hög handelsvolym vilket avsevärt förstärker signalvärdet på köpsignalen. Den kortsiktiga uppgångspotentialen på den signalen är ungefär till ca 1420-1450.

Redan i vintras har emellertid indexet fått viktiga köpsignaler som indikerat en mer långsiktig uppgångspotential till minst ca 1460-1470.

Det senaste dryga året har dock genombrott över tidigare årshögstanivåer oftast resulterat i en kortsiktig rusning uppåt på OMXS30 som sedan ganska snabbt följts av en mer eller mindre stark rekyl nedåt. Det ska därför bli spännande att se hur långt indexet ska kunna gå upp den närmaste tiden. Får vi en uppgång till ”bara” ca 1420? Eller orkar indexet gå upp till ännu högre nivåer redan nu på försommaren?

På det stora hela har dock OMXS30 haft en utveckling med successivt allt högre toppar och allt högre bottnar det senaste året. Vilket är själva grunddefinitionen på en stigande trend. Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, har också varit uppåtriktad sedan i december 2012. Men det har alltså varit lite av två steg framåt och ett steg tillbaka hela tiden.

Säsongsmässigt så brukar det också i slutet av maj och början av juni ofta kunna bildas kortsiktiga toppar på börsen. Marknaden går sedan ner i vinsthemtagningsrekyl som ofta bottnar ut i slutet av juni. Efter en botten kring midsommar brukar sedan börsen göra en uppåtrörelse som toppar av någon gång i augusti. Alltså brukar det gamla börsordspråk ”köp till sillen och sälj till kräftorna” ofta stämma in ganska väl på börsutvecklingen. Särskilt om detta ordstäv inte uppmärksammas så mycket i media innan midsommar.

Kortsiktigt ser det emellertid mycket bra ut för OMXS30. Även om Stochastic-indikatorn visar att börsen är överköpt. Men överköpt kan marknaden vara länge om den kommit in i en stark trend.

På nedsidan kan man dock bevaka stödnivåerna vid ca 1382 och ca 1372. Så länge vi håller oss över dom så är det kortsiktiga läget lugnt för vidare uppgångar. Skulle OMXS30 gå under dessa stöd finns det emellertid sedan också flera andra stödnivåer som kan hejda eventuella nedgångar.

Vi har till exempel en uppåtgående trendlinje som i dagsläget ligger vid ca 1355 och en annan vid ca 1332. OMXS30 har sedan också horisontella stödnivåer vid ca 1342, ca 1329 och ca 1318 som borde kunna hålla emot bra. Nedgångar ned till någon av dessa nivåer ser vi först och främst som potentiellt intressanta köptillfällen.

Skulle däremot OMXS30 etablera sig under det viktiga stödet vid ca 1318 blir läget ett annat. I så fall skulle OMXS30 få en långsiktigt viktig säljsignal. Dessutom skulle då mönstret med allt högre och högre bottnar brytas. Det vore inte bra. Men kortsiktigt ser dock potentialen för OMXS30 ut att vara störst på uppåtsidan.

Om OMXS30 däremot den närmaste tiden fortsätter upp och då går över 1420 så kommer vi vara extra uppmärksamma på eventuella signaler på att indexet kortsiktigt riskerar att toppa av. En sådan toppningsindikation skulle till exempel kunna vara att indexet under en enskild dag går upp kraftigt till ett nytt årshögsta, men sedan stänger samma dag på sin dagslägsta nivå. Det skulle i så fall vara en tydlig varningssignal på att kraften i uppgången mattats av.

Slutsatsen är därför att vi som tidigare rekommenderar den kortsiktigt inriktade aktören att köpa OMXS30 främst på nedåtriktade rekyler. Vi närmar oss dock en säsongsmässigt känslig period. Var därför observant på eventuella toppnings- och andra säljsignaler, särskilt om OMXS30 dessförinnan gått över 1420. Var också lite extra noggrann med stop lossbevakningen. Sätt gärna lite extra tajta stop losser om OMXS30 gått över 1420.

Långsiktiga placerare rekommenderar vi att successivt sälja av och dra ner risknivåerna på större uppgångar. Särskilt om OMXS30 då hunnit komma upp till ca 1450-1500. Detta på grund av värderingar och risknivåerna i ett långsiktigt perspektiv redan är relativt höga. Börsuppgångarna är också främst drivna av centralbankernas expansiva penningpolitik och inte av vinsttillväxt hos företagen. Baksmällan på centralbankernas finansiella doping kan med tiden bli mycket besvärlig.

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto