Home > Analys: OMXS30 köpvärd på rekyler i positiv trend

Analys: OMXS30 köpvärd på rekyler i positiv trend

OMXS30 ligger i uppåtgående trender och fick ny köpsignal förra veckan. Det finns motståndsområden vid ca 1374 och ca 1390-1400, men lite mer långsiktigt är vårt målområde ca 1460-1470. Indexet skulle dock få en kraftig säljsignal om det mot förmodan går under det viktiga stödet vid ca 1276. De närmast liggande stödområden ligger emellertid redan vid ca 1359, ca 1350 och ca 1340.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Under februari startade Stockholmsbörsen med en nedgång, men vände sedan starkt uppåt. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med 5,0 procent och slutade månaden på 1369,11. Hittills i år har därmed indexet gått upp med 2,7 procent.

Den svenska aktiemarknaden ligger sedan hösten år 2011 i en långsiktigt uppåtgående trend som då och då störs av nedåtriktade rekyler av varierande storlek. Börsens underliggande styrka kommer främst från den enormt expansiva penningpolitik som centralbankerna i framförallt USA och Japan bedriver. De kolossala floder av nytryckta pengar som då flödar ut i det finansiella systemet kommer tyvärr inte ut i någon större utsträckning till den reala ekonomin där de kunnat göra nytta genom investeringar i ny produktionskapacitet och nya jobb. I stället fastnar de i banksystemet och i det finansiella systemet. Vilket sedan gör att det blir ett stort överskott av riskvilligt kapital som både driver ner räntorna till konstlat låga nivåer och pressar börserna upp till höga värderingar.

Denna process kan fortgå under lång tid och då riskera att driva aktiemarknaden till, och mycket viktigt att observera, även långt förbi objektivt sett klart övervärderade nivåer. Ett extrem exempel på detta var it-boomen kring millennieskiftet.

Nu har i och för sig den amerikanska Federal Reserv börjat trappa ner på sina stimulansprogram, men de kommer av allt att döma fortsätta att föra en klart expansiv penningpolitik under många månader till.

De störningar som då och då inträffar i den uppåtgående trenden som kommit från internationella konflikter, budgetbråk i USA och dåliga bolagsrapporter med mera har hittills inte lyckats störa uppgången under någon längre tid.

Överskottet av riskvilligt kapital har gjort att de stora institutionella placerarna inte fortsatt att sälja när börserna gått ner en bit. De har nämligen ett för stort placeringsbehov för det. Det har därför inte heller behövts så mycket för att de snart istället börjat köpa vid börsnedgångarna. Nedgångarna stannar då snabbt av och vänds till uppgångar igen. Vi får nu se om den upptrappade konflikten i Ukraina kommer orsaka ett liknande beteendemönster.

Vi kan också se tydliga tecken av överskottet av riskvilligt kapital och av de överlikvida institutionernas agerande i den tekniska analysen. Dels via den långa raden av köpsignaler, dels via den långsiktiga trendens ihärdiga styrka och inte minst via mönstret med börsomsättningar som ofta är klart lägre under nedgångsdagarna jämfört med den under uppgångsdagarna. Detta positiva handelsvolymmönster förstärker också signalvärdet i de köpsignaler som OMXS30 fått den senaste tiden.

Sedan OMXS30 bottnade ur på 1275,8 den 4 februari har nämligen indexet fått en serie köpsignaler. Den senaste köpsignalen erhölls när det viktiga motståndet vid ca 1359 passerades.

OMXS30 hade också redan i slutet av december fått en långsiktigt mycket viktig köpsignal då indexet etablerades sig över den gamla toppnivån från år 2007 som låg vid 1321,6. Den köpsignalen indikerade en långsiktig uppgångspotential på OMXS30 till minst ca 1460-1470. På vägen dit har emellertid OMXS30 ett motståndsområde vid ca 1390-1400 som indexet kan stanna av vid. Kortsiktigt har OMXS30 också ett litet motståndsområde vid ca 1374.

Det innebär alltså inte att det behöver bli en mer eller mindre spikrak resa upp till 1460-1470 nivån. Snarare får man vara beredd på att det blir en hel del nedåtriktade rekyler inom den långsiktigt uppåtgående trenden. Det var också en sådan rekyl som startade under den senare delen av januari.

Stochastic-indikatorn visar nu till exempel på att OMXS30 är i ett överköpt läge. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

Den aktive placeraren kan dra fördel av dessa rekyler genom att utnyttja dem för att köpa indexet, och givetvis även enskilda aktier, på något lägre nivåer än annars.

Skulle OMXS30 nu göra en nedåtriktad rekyl, till exempel på grund konflikten i Ukraina, finns det en stödnivå redan vid ca 1359 som kan hålla emot. Dessutom finns det strax under en uppåtgående trendlinje som i skrivande stund ger stöd vid ca 1350. Under den finns också intressanta stödområden vid ca 1340, ca 1325 och ca 1312.

Det är först om OMXS30 mot förmodan skulle etablera sig under stödet vid ca 1276 som en långsiktigt lite allvarligare säljsignal skulle kunna erhållas. Särskilt om detta stöd skulle brytas under en relativt hög handelsaktivitet blir den eventuella säljsignalen mycket viktig att ta hänsyn till. I så fall bedömer vi också att vårt målområde vid ca 1460-1470 blir mycket svårt att nå inom överskådlig tid. Snarare kommer vi då att sikta på nedgångar som minst riskerar att testa av stödnivåerna både vid ca 1234 och ca 1205.

Därför fortsätter vi att rekommendera kortsiktigt inriktade placerare att framförallt köpa indexet på rekyler. Sedan rekommenderar vi också att man ska vara synnerligen försiktig, eller snarare helst helt undvika, att gå emot den starka uppåtgående trenden med blankningar och dylikt. Risken i sådant agerande bedömer vi helt enkelt som för stor. Det är oftast mycket enklare och lönsammare att konsekvent agera i den långsiktiga trendens riktning.

Hellre då alltså att mestadels ligga för uppgång och använda de nedåtriktade rekylerna för köp om man har den möjligheten. Det är emellertid då mycket viktigt att hela tiden disciplinerat använda sig av stop losser för att hålla riskerna inom kontrollerbara nivåer. Sätt till exempel gärna en stop loss om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1359 eller det vid ca 1340. Extra viktigt är det dock med en stop loss om indexet skulle etablera sig under stödet vid ca 1276.

För den lite mer långsiktige placeraren fortsätter vi att rekommendera att vara beredd att sälja OMXS30 och enskilda aktier på alla större och eventuellt lite överdrivna uppgångar de närmaste månaderna. Särskilt om OMXS30 då hunnit komma upp i 1450-1500 nivåerna. Lägg dig sedan gärna relativt likvid och avvakta börsläget.

Detta då börsuppgångarna tenderar framförallt att vara orsakade av centralbankernas expansiva penningpolitik och inte av mer fundamentala och långsiktigt hållbara faktorer. På lite längre sikt ser därför risknivån hög ut. Baksmällan på centralbankernas finansiella doping riskerar att förr eller senare kunna bli ytterst besvärlig.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto