Home > Analys: OMXS30 i kortsiktigt köpläge vid viktig stödnivå

Analys: OMXS30 i kortsiktigt köpläge vid viktig stödnivå

OMXS30 har hittills i år gått upp med 7,1 procent räknat på indexvärdet i skrivande stund på 1183,38. Uppgången från november, då OMXS30 var nere på 1026,5 som lägst, är hela 15,3 procent. Under uppgången har indexet också fått ett stort antal köpsignaler. Se de gröna ringarna i OMXS30-diagrammet nedan.

Däremot så varnar fortfarande det negativa volymmönstret om att denna uppgång endast är ett bearmarketrally i en mycket större nedgångs- eller konsolideringsformation. Det indikerar alltså att en senare nedgångsfas kan bli minst lika kraftfull som uppgången sedan i somras varit. Och den uppgången, från juni botten vid 941,11 den 4 juni, är nu uppe på ca 25,7 procent..

När i så fall denna nedgång startar är däremot mer osäkert. Det kan bli nästa vecka. Det kan bli till sommaren. Eller nästa år. Än så länge är det emellertid bara att köpa på rekyler, följa med trenden uppåt och se glad ut. Däremot innebär detta att det är extra viktigt att bevaka sina stop losser.

Kortsiktigt har dock OMXS30 de senaste dagarna varit svagt och därmed givit i från sig en hel del varningssignaler vilket kan tära på en börsaktörs nerver. För att inte tala om alla skriverier om budgetstup i USA, fastighetskrasch i Kina, kreditkrasch i Japan och bankkrasch på Cypern..

Den uppåtgående trenden har nu alltså börjat tappa i styrka och OMXS30 har också fått en del kortsiktiga säljsignaler.  Men så länge stödnivån vid ca 1178-1182 håller kan denna rekyl främst ses som ett intressant köptillfälle.

Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på lutningen på 20 dagars medeltalkurvan och som tidigare också varit tydligt uppåtriktad, är nu oregelbunden och ligger väldigt nära till för att vända nedåt. Den långa trenden, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är dock fortfarande uppåtriktad.

Stochastic-indikatorn har också givit en säljindikation då den har varit uppe på höga nivåer och sedan vänt nedåt. Detta är emellertid inte någon starkare säljsignal, men det förstärker signalvärdet i de säljsignaler man eventuellt får i själva indexdiagrammet. Nu är dock stochastic-indikatorn nere på ganska låga och översålda nivåer. Detta ökar ökar möjligheten för att 1178-1182 stödet ska hålla.

De kortsiktiga säljsignaler OMXS30 erhållit de senaste dagarna kommer från ett brott av en brant uppåtgående trendlinje vid ca 1209 och att stödnivåerna vid ca 1203 och ca 1195 brutits.

Det är alltså dock först om OMXS30 etablerar sig under stödnivåerna vid ca 1178-1182 som får indexet lite kraftfullare säljsignaler. Starka säljsignaler erhålls även om OMXS30 vid ett senare tillfälle skulle gå under stödnivåerna vid ca 1156 och ca 1119.

Skulle börsens dagsomsättning vid en sådana säljsignal vara hög, typ en börsomsättning på ca 13-15 miljarder eller mer, förstärks också signalvärdet betydligt. Nedgångspotentialen kan i så fall vara betydande. På sikt kan till och med 2012 och 2011 års bottennivåer då komma att testas.

Skulle indexet däremot gå ner till stödnivåerna vid ca 1178-1182, ca 1156 och 1119 under relativt låg handelsaktivitet, med dagsomsättningar kring ca 9-11 miljarder, blir läget ett annat. Nedgångarna kan då snarast betraktas som bra köptillfällen. Stop loss i så fall strax under respektive stödnivå.

För att OMXS30 i detta läget ska få en köpsignal måste indexet stänga över motståndet vid ca 1195. En betydligt kraftigare köpsignal erhålls om OMXS30 även skulle etablera sig över motståndet vid ca 1223. Skulle detta också ske under en hög handelsaktivitet, gärna under en dagsomsättning en bra bit över 15 miljarder, kan uppgångspotentialen vara betydande. Minst borde indexet i så fall kunna gå upp till ca 1250-1260, men nästa riktigt starka motståndsområde ligger först vid ca 1322.

Tyvärr är det emellertid väldigt låga odds på att en sådan eventuell köpsignal kommer att erhållas med relativt låg handelsvolym. Uppgångspotentialen blir tyvärr då också betydligt mer osäker.

En strategi skulle därför kunna vara att köpa OMXS30 nu alldeles i närheten av stödområdet vid ca 1178-1182. Här är nämligen risk reward förhållandet klart gynnsamt för ett köp. Alternativt kan man vänta på att OMXS30 stänger över motståndet vid ca 1195 först. Sikta sedan på uppgångar till minst ca 1223. Stop loss om OMXS30 stänger under 1178.

Skulle OMXS30 etablera sig under stödet vid ca 1178 under en relativt hög handelsvolym erhålls alltså istället en stark säljsignal. I så fall kan man använda eventuella uppåtriktade rekyler till att blanka indexet. Sikta då på nedgångar till minst stödnivån vid ca 1156. Stop loss vid blankningar om indexet skulle stänga över motståndet vid ca 1195.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG OMX BP16
Handla OMXS30 för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT OMX BP3
Analys OMXS30
OMXS30 Daily (Öppna i TP Trader)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto