Home > Analys: OMXS30 i kraftsamlingsfas

Analys: OMXS30 i kraftsamlingsfas

OMXS30 befinner sig i en kraftsamlande konsolideringsfas mellan stödnivåer vid ca 1380-1400 och motståndsnivåer kring ca 1425-1432. Indexet har de senaste veckorna fått ett antal köpsignaler. Men till slut blev indexet så överköpt att det inte orkade forcera det viktiga motståndet vid ca 1432. Handelsvolymmönstret är inte helt övertygande, börsens säsongsmönster är utmanande i augusti-oktober och kortsiktigt har OMXS30 erhållit svaghetssignaler. Men skulle OMXS30 trots detta etablera sig över 1432 erhålls nya köpsignaler. Då siktar vi på uppgångar till ca 1460 och därefter ca 1500. Säljsignaler erhålls istället om OMXS30 går under stöden vid ca 1380 och ca 1347.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en svag utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 gick ner 1,5 procent och slutade veckan på 1393,61. I år ligger därmed indexet på –3,7 procent men justerat för utdelningar på +0,2 procent.

Förra börsveckan inleddes med en uppgång men sedan tog vinsthemtagningar vid. Kanske inte helt överraskande då börsen var överköpt och då OMXS30 närmade sig det viktiga motståndsområdet vid ca 1432.

Under veckan stabiliserades emellertid det för det internationella börsläget så viktiga oljepriset. Vilket är bra. Internationellt sett så var det också stort fokus på hur man ska tolka olika uttalanden från Fed-ledamöter angående när Fed ska höja räntan nästa gång.

Personligen lutar jag emot att det utåt sett helt opolitiska Fed egentligen är ytterst genompolitiserat. Och därför kommer att vänta med räntehöjningar tills efter det amerikanska presidentvalet den 8 november.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I den tekniska analysen av OMXS30 så ser man att tidigare fått ett antal köpsignaler. Främst då indexet etablerade sig över sin 200 dagars medeltalskurva, som i dagsläget ligger vid ca 1381, och över det viktiga motståndsområdet vid ca 1380-1400.

Även om vissa mindre tendenser till ett positivt handelsvolymsamband funnits de senaste veckorna är dock generella mönstret att handelsvolymen vid uppgångsdagarna inte är särskilt mycket högre än den under nedgångsdagarna. Vilket gör att det långsiktiga signalvärdet av dessa köpsignaler är något osäkert.

Därför siktar vi först och främst bara upp till nästa viktiga motståndsområde efter varje köpsignal. Vilket i dagsläget är vid ca 1432.

Skulle dock ett motståndsområde, som till exempel det vid ca 1432, brytas under en relativt hög börsomsättning, gärna på en bra bit över 20 miljarder per dag, så blir det långsiktiga signalvärdet betydligt bättre. I så fall ökar möjligheten för att OMXS30 börjat en långsiktig uppåtriktad resa som med tiden ska kunna ta indexet till de gamla all time high nivåerna vid ca 1720.

Nu ligger dock OMXS30 i en kraftsamlande konsolideringsfas mellan ett stödområde vid ca 1380-1400 och ett motståndsområde vid ca 1425-1432.

Analys OMXS30

Kommer OMXS30 att få en ny köpsignal genom att bryta över 1432? Eller får indexet en säljsignal genom att etablera sig under 1380? Kring detta kan man ha välmotiverade åsikter för båda alternativen.

Bland annat har Stochastic-indikatorn fått en säljindikation ifrån det tidigare så överköpta läget. Börsens säsongsmönster varnar för svaghet nu i slutet av augusti. Och september brukar vara en väldigt dålig börsmånad.

Den långa trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på dess 200 dagars medeltalskurva, är också fortfarande nedåtriktad. Och trots sommarens uppgångar så finns det långsiktiga mönstret med successivt fallande toppar och bottnar kvar.

I det kortsiktiga perspektivet har OMXS30 dessutom fått säljsignaler då stöden vid ca 1420, ca 1410 och ca 1397 brutits.

Analys OMXS30

För ett mer optimistiskt scenario talar det faktum att OMXS30 trots Brexit, upptrappade terroristdåd i Europa och risk för en Trumpseger i USA lyckats gå upp kraftigt under sommaren. Och då även brutit över viktiga fallande trendlinjer, medeltalskurvor och andra motståndsområden.

Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är också tydligt uppåtriktad. Dessutom ligger 20 dagarskurvan vid ca 1390 och 200 dagarskurvan vid ca 1381. Dessa medeltalskurvor är viktiga stödområden för många börsaktörer.

För övrigt kanske säsongmönstret i år kan fortsätta att vara i otakt? Börsen gick ner kraftigt tidigare i år under den vanligtvis så starka börsperioden januari-februari. Så nu kanske den ska kompensera genom att gå upp under den annars vanligtvis så svaga börsperioden augusti-oktober?

Vi väljer dock att vänta och se åt vilket håll OMXS30 väljer att gå.

Skulle OMXS30 få köpsignaler genom att etablera sig över 1432 siktar vi på nya uppgångar. Sker genombrottet under en relativt hög handelsaktivitet siktar vi på relativt stora uppgångar. Avancemang till ca 1540-1550 ser då möjligt ut.

Är det däremot låg handelsaktivitet vid köpsignalen siktar vi alltså på en uppgång till först och främst det närmaste lite viktigare motståndsområdet. Som ligger vid ca 1460. Bryts sedan även detta motstånd under låg aktivitet siktar vi sedan på den psykologiskt viktiga 1500-nivån.

Om OMXS30 istället etablerar sig under stödet vid ca 1380-1383 erhålls nya säljsignaler. Är det låg börsomsättning, typ under 15 miljarder, vid nedgångsdagarna siktar vi då först och främst på ett test av stödnivåerna vid ca 1360 respektive ca 1347.

Skulle däremot omsättningen vara hög, exempelvis över 20 miljarder, när säljsignalerna erhålls ökar risken för ett test av både stödnivån vid ca 1270 och det långsiktigt mycket viktiga stödområdet vid ca 1240-1247.

Vill du förbättra din trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

För den kortsiktigt inriktade aktören kan det vara intressant att agera som köpare vid stödnivåerna kring ca 1380-1390 på OMXS30. Sikta sedan på uppgångar till motståndsområdet vid ca 1425-1432.

Skulle indexet stänga under 1380 gäller det emellertid att ha en stopp på uppgångspositionerna. Då kan man istället ta en position för nedgång. Sikta då på en nedgång till först och främst stödnivåerna vid ca 1360 och ca 1347. Var dock även i detta fall noggrann med att sätt stoppar. Om inte förr så i alla fall en stopp om OMXS30 stänger över motståndet vid ca 1397.

Flytta sedan också ner stoppen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst. Till exempel till strax över dagen innans högsta nivå.

För mer långsiktigt inriktade placerare har det de senaste veckorna börjat se bättre ut än tidigare. Detta då OMXS30 både orkat bryta över motståndsområdet vid ca 1380-1400 och även etablerat sig över sin 200 dagars medeltalskurva.

Viss försiktighet rekommenderas emellertid fortfarande. Handelsvolymsambanden är fortfarande tveksamma och börsen är inne i en säsongsmässigt dålig period. Köper man index och aktier mer långsiktigt så placera därför gärna en stopp ut i fall att OMXS30 återigen skulle etablerar sig under sin 200 dagars medeltalskurva.

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto