Home > Analys: OMXS30 kvar i en konsolidering

Analys: OMXS30 kvar i en konsolidering

OMXS30 ligger kvar i en kraftsamlande konsolideringsfas. Stöd finns vid ca 1654 och ca 1635 och motstånd vid ca 1714-1719. Det finns dock ett stort överskott av riskvilligt kapital, ränteläget är rekordlågt, den långa trenden är uppåtriktad och säsongsmönstret är fortfarande positivt. Så kommer inga större störningar från till exempel Grekland så finns det goda möjligheter för att indexet ska bryta ut uppåt.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen hade förra veckan till en början en lugn utveckling men avslutade veckan med en nedgång. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ned med 2,6 procent till 1655,7. I år har däremot OMXS30 gått upp med 13,0 procent. Tar man också hänsyn till förfallna utdelningar i indexets ingående aktierna så blir uppgången istället 15,6 procent.

Det var vinsthemtagningar på en vad många tycker är en högt värderad börs som tryckte ner OMXS30 mot slutet av veckan då främst oro för Grekland och men även en besvikelse över SKF:s rapport satte ner börshumöret.

Börsen har också gått upp kraftigt sedan i höstas. OMXS30 är upp ca 33 procent från den lägsta nivån i oktober. Detta i kombination med att många tycker att aktievärderingarna börjar bli lite väl höga gör att en hel del placerare verkar ligga och vänta på en större sättning på börsen. Detta är fullt naturligt i detta läget. Så när oron ökat för situationen i Grekland och SKF:s rapport blev en besvikelse så vare det lätt för många att trycka på säljknappen. Man säljer ju i alla fall med goda vinster så beslutet att sälja är nog lätt att fatta för många lite mer aktiva placerare.

Höga värderingar på aktier eller inte är emellertid nog främst en fråga om hur man ser på det nuvarande extremt låga ränteläget. Är det bestående eller inte? Skulle räntorna ligga på den här nivån också om ett år kommer man nog börja betrakta dessa räntenivåer som ett normalläge. Och då kommer man nog också tycka att aktievärderingarna som rådde våren 2015 var väldigt låga…

Vi får nu se hur den kortsiktiga fortsättningen blir. Kommer försäljningarna fortsätta eller inte? Ska Grekland klara sig ännu en gång eller blir det ett Grekexit?

Det finns emellertid goda förutsättningar för att eventuella nedgångar ska kunna bli relativt kortvariga både i procent och i tid. För överskottet av riskvilligt kapital är stort, och tack vare centralbankernas agerande också stigande, och placeringsalternativen som ger en rimlig avkastning är få i denna extrema lågräntemiljö.

I den tekniska analysen finns det också gott om långsiktiga styrketecken. OMXS30 och många viktiga aktier har fått långsiktiga köpsignaler som ofta indikerar en betydande kurspotential på lite sikt. För OMXS30 siktar vi till exempel långsiktigt på uppgångar till minst ca 2190. Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagarsmedeltalskurvan, är också tydligt uppåtriktad.

Kortsiktigt befinner sig emellertid OMXS30 i en konsolideringsfas där det finns stödområden vid ca 1654 och ca 1635 och motstånd vid ca 1714-1719. Indexet får en ny köpsignal om det etablerar sig över 1719. Skulle detta också ske under en relativt hög handelsaktivitet, helst en bit över 20 miljarder i börsomsättning, så siktar vi sedan på en kortsiktig uppgång till ca 1750-1800.

Etablerar sig OMXS30 istället under stöden vid ca 1654 och ca 1635 erhålls kortsiktiga säljsignaler. Sedan finns det dock intressanta stödnivåer redan vid ca 1625 och vid ca 1600-området. Så nedgångarna ser inte nödvändigtvis ut att behöva bli särskilt stora även om dessa säljsignaler skulle erhållas.

Vi ser snarast eventuella nedgångar, särskilt om de skulle ske under en relativt låg handelsaktivitet, främst som potentiella köptillfällen för den lite mer långsiktige placeraren. Skulle däremot nedgångarna börja ske under en relativt hög handelsaktivitet kan det emellertid vara läge att ta nedgångssignalerna på lite större allvar. Och då också bli betydligt mer försiktig med sina aktie- och indexexponeringar.

Så länge detta inte skett och så länge som den långsiktigt viktiga stödnivån vid ca 1480-1520 håller så är vi dock klart positiva till den långsiktiga börsutvecklingen.

Stochastic-indikatorn har gett en säljindikation då den gått ner från höga och överköpta nivåer. I samband med det gick OMXS30 också under de kortsiktiga stödnivåerna vid ca 1686 och ca 1667 som vi i förra veckans OMXS30-analys angivit som förslag på stopp nivåer för kortsiktiga uppgångspositioner.

Snart kan dock Stochastic-indikatorn komma ner i översålt område. Detta skulle i så fall öka möjligheten för att indexet ska kunna vända upp från stödnivån vid ca 1654 eller den vid ca 1635.

Säsongsmässigt är börsen också kvar en stark period där de kommande veckorna rent statiskt visar på en hög sannolikhet för uppgång. Vi har också många spännande rapporter på gång. Förhoppningsvis kan i alla fall en del av dom bli bättre bemötta än SKF:s.

Likviditetsmässigt så är läget också relativt gott då många utdelningar den närmaste tiden fyller på aktieägarnas kassor och då de amerikanska börsbolagen nu på nytt får börja köpa tillbaka sina egna aktier efter respektive bolags rapportpublicering.

Utöver det så rullar också ECB:s obligationsåterköps program på vilket tillför finansmarknaderna 60 miljarder nya euros varje månad. Även den japanska centralbanken är fortsatt flitig på att pumpa in nytryckta digitala yen till de internationella marknaderna.

Sedan har också de privata bankerna kommit igång med en ordentlig kreditexpansion både i USA och i Tyskland vilket inte har uppmärksammats varken i media eller hos analyskåren. Långsiktigt är detta en mycket intressant och positiv faktor för den ekonomiska utvecklingen. Särskilt om dessa pengar används till produktiva investeringar i den reala ekonomin.

Skulle OMXS30 nu få en reversal- eller någon annan typ av köpsignal vid stödnivåerna vid ca 1654 eller 1635 kan det i detta snart översålda läge bli ett intressant köpläge för den aktive placeraren. Sätt i så fall en stopp strax under den senaste tidens lägsta indexnivå. Sikta sedan på uppgångar först och främst upp till motståndsnivåerna vid ca 1714-1719. Flytta också upp stoppen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Vill man agera på eventuella säljsignaler med positioner för nedgång så tänk på att risknivån ofta är väldigt hög om man handlar i motsatt riktning till den underliggande trenden. Ta då helst lite mindre positioner än vanligt och sätt en extra tajt stopp. Sätt till exempel en stopp på dagen dessförinnans högsta nivå. Och flytta ner stoppen allt eftersom.

För mer långsiktigt inriktade aktie- och indexinnehav rekommenderar att man ligger positionerad för fortsatt uppgång. Det gäller emellertid att vara medveten om att situationen på finansmarknaderna är långsiktigt ytterst riskabel då det har byggts upp stora finansiella obalanser och då börsuppgångarna är helt beroende av centralbankernas oerhört expansiva penningpolitik.

Vill man därför vara försiktig kan man då vara beredd att sälja delar av sina långsiktiga innehav på större uppgångar den närmaste månaden. Sätt då gärna också en stopp utifall att OMXS30 helt plötsligt skulle börja gå ned under relativt stora handelsvolymer. Eller om indexet skulle stänga under det viktiga stödet vid ca 1480-1525.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto