Home > Analys: OMXS30 laddar för nya uppgångar

Analys: OMXS30 laddar för nya uppgångar

OMXS30 ligger i uppåtgående trender och ser ut att ligga och ladda för vidare uppgångar. Nya köpsignaler erhålls om indexet etablerar sig över motståndet vid ca 1301. Stödnivåer finns vid ca 1266-72, ca 1253 och ca 1234. Skulle OMXS30 mot förmodan stänga under 1234 erhålls dock en viktig säljsignal.

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick förra veckan upp med 0,3 procent och slutade på 1281,85. Årets uppgång ökades därmed på något till 16,0 procent.

Vad man också kan konstatera är att börsen nu har klarat av både en rapportperiod där vinsterna i Sverige haft en blandad utveckling jämfört med förväntan, där vinstprognoserna i många fall dessutom har dragits ner inför de kommande åren samt en säsongsmässigt mycket svag börsperiod på ett mycket positivt sätt. OMSX30 har till och med gått upp ca 3 procent de senaste tre månaderna. Allt detta är tecken på en mycket kraftig underliggande styrka i marknaden.

Denna styrka kommer framförallt ifrån den synnerligen expansiva penningpolitiken som centralbankerna i USA, Japan och EU bedriver. Nya digitala pengar trycks där som bekant i rekordtakt. Marknadsaktörerna är också väl medvetna om att det är denna finansiella doping som driver börserna. Därför kan det bli lätt nervöst ut i fall att det kommer mer och mer trovärdiga spekulationer om att amerikanska Federal Reserv ska trappa ner på sitt finansiella stödprogram Q3. Särskilt nu som både optimismen och aktiebelåningen på många håll nått nya toppnivåer. November brukar också kunna vara en något slagig börsmånad. Däremot brukar säsongen november till maj traditionellt vara en mycket stark börsperiod.

Centralbankerna har emellertid målat in sig i ett hörn där de inte radikalt kan skära ner på sina stimulanser utan att allvarligt störa sina ekonomiers sköra återhämtning. Så resultatet av dessa nedskärningsspekulationer blir troligen att Fed fortsätter sina stimulanser i minst några månader till. Vilket i så fall givetvis skulle vara väldigt gynnsamt för börsklimatet.

Går vi sedan över till trenderna på OMXS30 så ser vi att både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, för närvarande är uppåtriktade.

OMXS30 har viktiga motståndsnivåer vid ca 1301. Stänger indexet över 1301 får det nya köpsignaler som innebär att vi borde kunna gå upp och testa det starka motståndsområdet vid ca 1320. Det motståndsområdet kommer ifrån toppen den 13 juli 2007 på 1321,6.

Skulle OMXS30 dessutom i senare läge etablera sig över 1322 så siktar vi på uppgångar till minst ca 1400. Rent matematiskt borde till och med ca 1460-nivån då kunna nås. Särskilt om 1322-nivån bryts under en relativt hög handelsaktivitet.

Kortsiktigt så får vi dock vara beredda på att OMXS30 står och tvekar vid nuvarande nivåer ett tag till. Vi har tidigare också fått kortsiktiga svaghetssignaler på indexet. Till exempel så har Stochastic-indikatorn för snart två veckor sedan givit en säljindikation som förvarnat om att indexet behövt ta igen sig lite innan nya större uppgångar kan ske.

På nedsidan har OMXS30 nu de närmast liggande stödnivåerna vid ca 1266-1272 och ca 1253 där eventuella nedåtriktade rekyler lätt kan finna sina bottnar. Skulle däremot indexet, mot förmodan, stänga under de betydligt viktigare stödnivåerna vid ca 1234 och ca 1205 erhålls istället säljsignaler som skulle vittna om ett betydligt försämrat börsklimat. Särskilt om detta skulle ske till ökade handelsvolymer på börsen.

Agerar man med kortsiktiga strategier så fortsätter vi därför att rekommendera att köpa OMXS30 på alla eventuella nedåtriktade rekyler. Sikta sedan på uppgångar till först och främst ca 1300-1320 området, i andra hand minst ca 1400. Ett konsekvent användande av stop losser är då viktigt för att risktagandet ska vara kontrollerat. Ha särskilt en stop loss om OMXS30 skulle stänga under det viktiga stödet vid ca 1234. Flytta sedan upp stop lossen allt efter som positionerna visar mer och mer vinst.

För den lite mer långsiktiga placerare fortsätter vi att rekommendera att man använder alla större uppgångar till att successivt sälja av delar av sina aktieinnehav och lägga sig mer likvid. Börsuppgångarna är nämligen framförallt likviditetsstyrda och behöver därför inte alls ha något att göra med bolagens långsiktiga vinstpotential att göra. På lite längre sikt ser därför också risknivån ut att vara relativt hög på börsen. Särskilt om värderingarna skulle dras upp ännu mer de närmaste månaderna. En förtroendekris för centralbankernas expansiva penningpolitiken skulle till exempel snabbt kunna få allvarliga konsekvenser för hela världsekonomin.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto