Home > Analys: OMXS30 laddar för större rörelse

Analys: OMXS30 laddar för större rörelse

OMXS30 ligger och laddar för en större rörelse. Indexet får starka köpsignaler om det under en relativt hög handelsaktivitet etablerar sig över motståndet vid ca 1510. En stark säljsignal erhålls om det istället bryter under stöden vid ca 1380-1405 under stor handel. Sker utbrotten under en relativt låg börsomsättning blir signalerna dock mer osäkra. Handelsvolymmönstret är hittills tyvärr negativt. Säsongsmässigt är också september och oktober mycket besvärliga börsmånader.

Stockholmsbörsen verkade förra veckan stå relativt stilla jämfört med utvecklingen de senaste veckorna. För vi har väl vant oss nu vid dramatiska rörelser på börsen. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick dock ned med hela 3,2 procent och slutade veckan på 1461,46. Årets uppgång har därmed försvunnit och indexet står nu på -0,2 procent hittills i år. Med aktieutdelningar medräknat ligger emellertid utvecklingen fortfarande på en uppgången på 3,2 procent.

Veckans nedgång följde på den internationella börsutvecklingen som också var en varannandags marknad med ömsom uppgångar och ömsom nedgångar. Börserna slits mellan konjunkturoro, Feds eventuellt kommande räntehöjningar och det extremt låga ränteläget som gör avkastningsmöjligheterna på alternativa placeringar blir väldigt dåliga.

Ytterliggare en faktor som snart kommer att spela in är osäkerheten inför rapportperioden i oktober. Dessutom får amerikanska börsbolag inte köpa tillbaka sina egna aktier 30 dagar innan de lägger fram sin delårsrapport. Så en köpkraft på drygt 2 miljarder USD per dag försvinner snart från den amerikanska börsen.

OMXS30 har tidigare under augusti fått ett antal säljsignaler. Särskilt då det viktiga stödet vid ca 1507 bröts. Indexet gick sedan raskt ner till vårt målområde vid 1380-1420 och vände uppifrån 1405. Därefter har OMXS30 fått både kortsiktiga köp- och säljsignaler om vartannat. Man kan också se det som att indexet nu ligger i en konsolideringsområde mellan ett stödområde kring ca 1380-1420, eller 1405 om man vill vara mer exakt, och ett motståndsområde vid ca 1507-1510.

Skulle OMXS30 etablera sig över 1510 under en relativt hög handelsaktivitet, gärna med börsomsättningar på minst 25 miljarder, erhålls en stark köpsignal. I så fall siktar vi på uppgångar till minst ca 1550-1580. Skulle sedan ett positivt handelsvolymmönstret hålla i sig borde indexet sedan ha goda möjligheter att med tiden gå betydligt högre än så.

Om däremot OMXS30 skulle etablera sig under stödområdet vid 1380-1420, och även då särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, erhålls istället starka säljsignaler. Nästa lite starkare stödområden ligger då vid ca 1320 och vid ca 1247.

Skulle däremot ett utbrott ur 1380-1420 till 1507-1510 området ske under en relativt låg handelsaktivitet blir den kommande rörelsen betydligt mer osäker. I så fall kanske det bara blir en tillfällig rörelse, som inte behöver vara särskilt stor, kanske bara 20-40 indexpunkter. Och sedan blir risken stor att indexet ganska snart går tillbaka in igen i det breda konsolideringsområdet 1380 till 1510.

Ser man på det lite mer kortsiktiga perspektivet har OMXS30 också intressanta stödnivåer vid ca 1460 och ca 1447. Ett näraliggande kortsiktigt motstånd finns vid ca 1488.

Den riktigt långa börstrenden, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan för OMXS30, är trots de senaste månadernas nedgångar fortfarande uppåtriktad. Stabil är även den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, fast den är däremot tydligt nedåtriktad.

Stochastic-indikatorn ger i dagsläget inte mycket ledtrådar. Indikatorn har tidigare gett en köpindikation men ligger nu i ett mer neutralt läge.

Handelsvolymmönstret på börsen är fortsatt negativt. Det vill säga att det finns en tendens att börsomsättningarna under nedgångsdagarna är högre än den under uppgångsdagarna. Detta indikerar en svaghet i det underliggande aktieefterfrågan och är inte bra. Detta mönster måste brytas innan vi riktigt kan lita på eventuella köpsignaler.

Börsens säsongsmönster är också inne i en besvärlig period. Visserligen är rent statistiskt denna vecka något positiv. Men som helhet visar september oftast upp en negativ börsutveckling. I oktober brukar det sedan förekomma stora nedgångar, men totalt sett brukar faktiskt denna så kraschtäta månad inte visa upp så stora nedgångar för hela månadens utveckling.

Oktober är snarast ofta en väldigt bra investeringsmånad för den något mer långsiktiga placeraren med goda nerver. Man köper i så fall efter större dipp så snart någon typ av köpindikation erhållits.

Ett troligt scenario är därför att utvecklingen för OMXS30 fortsätter att vara instabilt i en till två månader till. Risken ser ut att vara stor att indexet kommer att göra nya test av stödnivån vid ca 1380-1420. Men detta behöver inte nödvändigtvis innebära att stödet bryts.

Det kan emellertid lätt bli både fortsatt nervöst och svängigt på börsen. Sedan efter en eller flera nedgångar i oktober bottnar börsen ur och vi får en i stort sett uppåtgående börs till våren 2016. För börshalvåret november till april är statistiskt sett betydligt bättre än maj till oktober.

Problemet med detta scenario är att det verkar som att lite väl många är inne på ungefär samma sak. Det brukar nämligen inte bli som alla tror det ska bli. Så därför gäller det att noggrant bevaka vilka signaler och trender som verkligen kommer att dyka upp de närmaste månaderna.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den kortsiktigt inriktade aktören har därför mycket ”intressanta” dagar och veckor framför sig. Kursrörelserna ser ut kunna bli fortsatt stora. Både upp och ner. Ta därför gärna lite mindre positioner än vanligt och sätt tajta stoppar. För det är lätt att hamna fel när kasten är så stora och snabba.

Uppåtriktade rekyler under en relativt liten börshandel ser dock ut som bra lägen att blanka och ta positioner för nedgång på. Särskilt om OMXS30 då hunnit bli överköpt. Sätt emellertid då en tajt stopp. Till exempel strax över dagen innans högsta indexnivå.

Köper man på eventuella köpsignalerna så sätt förslagsvis en stopp strax under dagen innans lägsta indexnivå.

Agerar man med mer långsiktiga placeringshorisonter så avvakt gärna med större köp tills mycket tydliga köpsignaler, gärna under stor handelsaktivitet, först erhållits.

När vi sedan kommit in i oktober kan det emellertid vara läge att vara lite mer alert. Då brukar det nämligen kunna dyka upp intressanta långsiktiga köptillfällen vid större nedgångar. Vänta bara ut att OMXS30 blir ordentligt översålt och någon typ av vändningsindikation för uppgång först erhållits innan större köp görs.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto