Home > Analys: OMXS30 laddar för större rörelse

Analys: OMXS30 laddar för större rörelse

OMXS30 ligger i en konsolideringsfas och laddar för en större rörelse. Den långa trenden är uppåtriktad, börssäsongen är positiv och likviditetsflödena till börsen är starka. Därför är sannolikheten stor att utbrottet sker uppåt. Köpsignal erhålls om OMXS30 under hög handelsaktivitet etablerar sig över motståndsnivåerna vid ca 1700-1719. Stödnivåer finns vid ca 1654 och ca 1635.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har under mars haft en något oregelbunden utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 har hittills under mars backat 1,7 procent till 1662,56. Lägger vi däremot tillbaka förfallna aktieutdelningarna blir dock indexets utveckling under månaden bara minus 0,3 procent. Och hittills i år har OMXS30 haft en mycket kraftig uppgång på +13,5 procent och +15,2 procent räknat inklusive utdelningar.

Börsen under mars tagit igen sig och konsoliderat årets inledande uppgångar. OMXS30 har varit överköpt och då är det lätt hänt att placerarna gör vinsthemtagningar och avvaktar lite grann. Särskilt som nu inför påskledigheten och den kommande bolagsrapportsässongen i april.

Sedan finns det ytterligare en kortsiktigt viktig faktor. De amerikanska börsbolagen får nämligen inte köpa tillbaka sina egna aktier en månad innan respektive bolags rapport.

Börsbolagen i USA köpte förra året tillbaka sina egna aktier för över 2 miljarder dollar per dag. Så det är en mycket kapitalstark köparkategori som just nu tvingats att ta en paus.

Och de internationella kapitalmarknaderna är i mångt och mycket kommunicerande kärl. Så att även om detta givetvis har störst effekt på USA-börserna så påverkar det börserna i Europa också.

Man kan snarast se det som ett styrketecken att denna vinsthemtagningsperiod hittills inte fört OMXS30 djupare ner än som lägst 1634,8. Vilket bara motsvarar en nedgång på 4-5 procent från månadens högsta nivåer.

Denna underliggande styrka på börsen kommer framförallt i från den extremt expansiva penningpolitiken från centralbankernas sida.

Under mars så startade till exempel den europeiska centralbanken ECB sitt återköpsprogram där de köper obligationer för 60 miljarder nytryckta euros, ca 560 miljarder kronor, i månaden. För att den svenska kronan inte skulle gå upp för mycket gentemot euron, och på sätt hindra den svenska inflationen ifrån att ta fart, så triggade detta också den svenska Riksbanken till nya åtgärder under mars. Riksbanken sänkte då sin reporänta till -0,25 procent och att utökade sitt återköpsprogram av obligationer till 30 miljarder kronor.

Finansmarknaderna blir på så sätt dopade av låga räntor och ett stigande överskott av riskvilligt kapital som pressar ner räntorna och trendmässigt trycker upp börskurserna. Placeringsalternativen till aktier och fastigheter som kan ge en rimlig avkastning blir då också väldigt få.

Desto längre detta får fortgå desto mer kommer detta ”nya onormala” emellertid betraktas som helt normalt. Vi människor är nämligen väldigt anpassningsbara. Ska denna bubbelliknande situation kanske kunna fortsätta ända till hösten 2016? Så länge har nämligen ECB sagt att de minst ska fortsätta med sitt stora obligationsåterköpsprogram.

Till slut ger nog då även de mest realistiska placerarna upp och mer eller mindre tvingar sig själva att köpa aktier. När de sista pessimisterna svängt om och blivit optimister blir dock börsläget mycket känsligt. För vilka ska köpa aktier då, om alla redan köpt? En omsvängd pessimist blir dessutom också ofta en extra stark börsoptimist.

Men så länge centralbankerna pumpar ut nytryckta pengar och det finns gott om personer som inte vill hänga med på börsracet så finns det också goda förutsättningar för fortsatta kursuppgångar.

Se dock upp om en tidning, som normalt inte skriver om aktiemarknaden, på sin första sida någon gång det närmaste året har artiklar som med stora rubriker skriker ut budskap typ ”Aktier bara måste man ha!”. Då är vi troligen bara 1 till 3 månader kvar till en långsiktig börstopp.

Men i april kommer successivt aktieåterköpen i USA tillbaka allt eftersom bolagen lagt fram sina delårsrapporter. Samtidigt börjar den svenska utdelningssäsongen då komma igång ordentligt vilket skapar stora kapitalflöden till börsaktörerna. Så under april ser det ut som att det på rent kapitalflödesmässiga grunder finns mycket goda förutsättningar för att börsen på nytt ska kunna ta full fart uppåt.

OMXS30 har de senaste veckorna fått en del kortsiktiga köpsignaler och har då som högst gått upp till 1719,4. Indexet har dock sedan inte orkat fullfölja uppgångarna utan har istället gått ner och in i en konsolideringsfas.

Stochastic-indikatorn har också varit uppe på höga och överköpta nivåer för att sedan gå ner och få säljindikationer. Dessutom så har den senaste högre toppen på 1719,4 på OMXS30 inte resulterat i en ny högre topp på Stochastic-indikatorn. Istället fick vi där en negativ divergens som varnar för att kraften i uppgången inte var lika stor som tidigare.

I denna vinsthemtagningsfas har vi sedan fått en hel del styrketecken i OMXS30 men ännu har indexet inte riktigt orkat ta fart igen. Kortsiktigt viktiga stödområden finns främst vid ca 1654 och ca 1635. Motståndsområden finns vid ca 1700 och ca 1719.

Vi får nu se om OMXS30 i början av april ska orka bryta över motstånden. Kapitalflödesmässigt ser det alltså ut som att det finns goda förutsättningar för det.  Även säsongsmönstret talar för det. Slutet av mars brukar vara en kortsiktigt lite svagare period. Men sedan ser det betydligt starkare ut.

Börsen kommer då också in i slutfasen av den säsongsmässigt starkaste delen av året. På börsen brukar nämligen halvåret november-april vara klart bättre än halvåret maj-oktober.

Mer styrkefaktorer är att den långsiktiga trenden för OMXS30 fortfarande är tydligt uppåtriktad och att handelsvolymmönstret är fortsatt positivt. Dessutom har indexet tidigare fått långsiktiga köpsignaler med en betydande uppgångspotential. Vi siktar därför på uppgångar till minst 2190 på OMXS30 de kommande åren.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

OMXS30 får nya köpsignaler om indexet kan etablera sig över motståndsområdet vid ca 1700-1719. Särskilt intressant blir en sådan köpsignal om den skulle komma en relativt hög handelsaktivitet. I så fall siktar vi på kortsiktiga uppgångar till ca 1750-1800 på OMXS30.

Skulle istället OMXS30 etablera sig under stödnivåerna vid ca 1654 och ca 1635 erhålls kortsiktiga säljsignaler. En stödnivå finns sedan i och för sig redan vid ca 1625. Men risken finns att indexet då även ska leta sig ner till stödområdet vid ca 1600.

Har man en lite mer långsiktigt placeringshorisont kan man dock framför allt se eventuella nedgångar, särskilt om de sker under en relativt låg handelsaktivitet, som intressanta köptillfällen.

Däremot så skulle nedgångar som sker under en hög börsomsättning få oss att rekommendera en betydligt mer defensiv placeringsstrategi. Särskilt om detta vid ett senare tillfälle skulle kombineras med ett brott av det långsiktigt mycket viktiga stödområdet vid 1480-1525. För då får OMXS30 långsiktigt ganska starka säljsignaler.

Vårt huvudscenario är emellertid att eventuella nedgångar kommer att vara kortvariga och ske under relativt blygsamma handelsvolymer. Och att den stora kurspotentialen främst finns på uppsidan. Vi kommer dock att vara vaksamma på alla indikationer som varnar för att detta scenario hotas. Vi rekommenderar också att man har stort fokus på sina stoppar och sin övriga riskhantering då uppgångarna främst drivs av överskott av kapital och brist på placeringsalternativ.

För kortsiktigt inriktade aktörer rekommenderar vi därför liksom tidigare att man framförallt ska agera för uppgång. Det är nämligen betydligt lägre risk om man handlar i den långa trendens riktning.

Köp då gärna vid nedåtriktade rekyler, när marknaden hunnit bli översåld och efter det att någon typ av styrketecken och köpindikation erhållits.

Sätt sedan en stopp vid en lämplig nivå så att förlustrisken begränsas. Till exempel kan stoppen sättas strax under de senaste dagarnas lägsta kurs. Som till exempel nu vid 1654. Flytta sedan också upp stoppen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

För lite mer långsiktiga placerare rekommenderar vi också att främst ligga för uppgång. Vill man vara försiktig kan det emellertid under april och maj vara läge att överväga en del försäljningar av även lite mer långsiktiga placeringar. Det positiva säsongsmönstret toppar nämligen av då och den långsiktiga risknivån är hög på börsen. Det har skapats stora finansiella obalanser världen över och börsuppgångarna är helt beroende av centralbankernas stimulanser.

 

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto