Home > Analys: OMXS30 laddar för uppgång

Analys: OMXS30 laddar för uppgång

OMXS30 ser ut att ligga och ladda för nya uppgångar. Både OMXS30, andra börsindex och många aktier har tidigare fått långsiktiga köpsignaler. Dessutom är börssäsongen positiv och handelsvolymmönstret är svagt positivt. Om motståndet vid ca 1537 bryts under en relativt hög handelsaktivitet erhålls nya starka köpsignaler. Stödnivåer finns vid ca 1504-1515, ca 1480 och ca 1460.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen gick förra veckan upp trots oron efter de fruktansvärda terroristattackerna i Paris. Storbolagsindexet OMXS30 avancerade till 1521,87, vilket innebar en uppgång på 3,1 procent. I år har därmed OMXS30 gått upp med 3,9 procent. Lägger man också till aktieutdelningar så är indexet upp med 7,5 procent.

Att aktiemarknaderna världen över inte i någon större utsträckning reagerade negativt på terroristattentaten i Paris överraskade troligen de flesta marknadsbedömare. Tyvärr är det nog så att finansmarknaderna blivit luttrad av geopolitisk ångest och liknande tragedier de senaste 15 åren. De är hemska och chockartade rent mänskligt och politiskt men brukar inte längre betyda så mycket för ekonomin. Dessutom kanske sådana här potentiellt ekonomiskt lamslående attentat göra att centralbankerna känner sig tvingade att ytterligare stimulera ekonomin?

Angående centralbanker så reagerade den amerikanska börsen klart positivt på att det senaste Fedprotollet visade att det fanns en majoritet i styrelsen för att snart börja höja styrräntan. Äntligen reagerar börsen sunt och logiskt kan man tycka. För Fed anser i och med detta att ekonomin blivit så stark att den tål en viss räntehöjning. Och då borde också näringslivets vinster börja gå upp.

Sedan är ränteläget också såpass lågt att även om räntan går upp något är den kvar på historiskt mycket låga nivåer. Aktiemarknaden har inte heller tidigare riktigt tagit till sig dessa extremt nedpressade räntenivåer i sina aktievärderingar. Så en mindre ränteuppgång borde inte röra om särskilt mycket i aktieanalytikernas Excelark.

Dessutom innebär de numera så låga energipriserna en långsiktigt enorm stimulans för de flesta OECD-ländernas ekonomiska utveckling. Vi bedömer att detta är en underskattad faktor som kan komma att orsaka en hel del positiva överraskningar de kommande åren.

I den tekniska analysen kan man också konstatera att läget på medellångsikt ser mycket intressant ut. Den riktigt långa trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är emellertid fortfarande flack till nedåtriktad. Indexet behöver troligen etablera sig över 1600 för att den i närtid ska vända uppåt. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är dock tydligt uppåtriktad.

Däremot så har OMXS30 tidigare fått lite mer långsiktiga köpsignaler som indikerar en uppgångs potential till minst ca 1640. Troligen kommer detta i så fall ske inom de närmaste månaderna. Handelsvolymsambanden är också svagt positivt. Det vill säga att börsomsättningen under nedgångsdagar oftast är något lägre än under uppgångsdagarna. Det är positivt och stärker signalvärdet i de erhållna köpsignalerna.

Många indextunga aktier, dock inte ännu bankaktierna, och även en hel del betydelsefulla börsindex har också fått långsiktigt starka köpsignaler.

Säsongsmönstret är också i stort sett gynnsamt för börsuppgångar de närmaste månaderna. Särskilt innevarande vecka är rent statistiskt sett ofta en mycket stark börsvecka. Sedan i början/mitten av december brukar börsen nå en kortsiktig topp. Vinsthemtagningar pressar sedan vanligtvis ner börsen inför julhelgen. Och typ sista handelsdagen innan jul så vänder börsen upp och startar ett julrally som slutar i början av januari.

Det ska givetvis mycket till för att en sådan här börskarta ska stämma in exakt i minsta detalj. Men det kan vara bra att vara psykologiskt föreredd på något liknande. För i genomsnitt så brukar det kunna se ut så där.

I det mer kortsiktiga perspektivet har OMXS30 fastnat i ett konsolideringsområde mellan stödnivåer vid ca 1460 och motståndsnivåer vid ca 1537. Förra veckans nedgång bottnade till exempel också ut strax under 1460 och vände sedan snabbt uppåt igen.

Nya starka köpsignaler erhålls om OMXS30 etablerar sig över 1537, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet. Vi siktar i så fall på uppgångar upp till motstånden vi ca 1640 och ca 1660-1670. Men innan dess finns också motståndsnivåer vid ca 1560, ca 1570-1580 och ca 1600 som i alla fall tillfälligtvis kan störa uppgången.

På nedsidan finns det kortsiktiga stödnivåer vid ca 1510-1515, ca 1504, ca 1480. Men stödet vid ca 1460 är betydligt viktigare. Skulle OMXS30 etablera sig under 1460 under en relativt hög handelsaktivitet erhålls ganska kraftiga säljsignaler. Men det ser än så länge absolut troligast ut att utbrottet ur den nuvarande konsolideringsfasen kommer att ske på uppsidan.

Stochastic-indikatorn visar på att OMXS30 börjar närma sig överköpta nivåer. Men det är ännu inte överköpt. Dessutom om indexet blir överköpt är det ingen säljsignal i sig självt. Men börsen blir då känsligare för negativa nyheter som då lättare kan orsaka tillfälliga nedåtriktade rekyler.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den kortsiktigt inriktade aktören rekommenderar vi framförallt att agera på olika typer av köpsignaler som dyker upp. Till exempel ett brott av 1537 motståndet. Var försiktig med att agera på eventuella säljsignaler. Om de nu inte sker under en väldigt hög handelsaktivitet.

Även att köpa i närheten av stödnivåer vid tillfälliga nedgångar bedömer vi som väldigt intressant. Till exempel vid stödet ca 1504. Man kan i så fall först och främst sikta på en uppgång till ca 1530-1537. Sätt dock tajta stoppar. Förslagsvis strax under dagen innans lägsta nivå.

För mer långsiktiga strategier rekommenderar vi en relativt hög aktieandel de närmaste månaderna. Finns det utrymme över så passa gärna på att köpa mer aktierelaterade instrument vid eventuella nedåtriktade rekyler. Särskilt om dessa sker under en relativt uppgångarna låg handelsaktivitet. Sikta sedan på uppgångar till minst ca 1640-1670 på OMXS30.

Skulle viktiga stödnivåer, som den vid ca 1460, brytas under en hög börsomsättning, med till exempel med en börsomsättning på över 25 miljarder, så rekommenderar vi dock en stopp loss även för lite mer långsiktiga placeringar.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto