Home > Analys: OMXS30 laddar för julrally

Analys: OMXS30 laddar för julrally

OMSX30 har fått kortsiktiga säljsignaler. Nedgången behöver dock inte nödvändigtvis bli särskilt stor. Viktiga stödnivåer finns redan vid ca 1424, ca 1396 och ca 1380. Nedgången har hittills skett under en relativt låg handelsaktivitet och kring julhelgen kommer börsen dessutom in i en säsongsmässigt mycket stark period.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen hade under förra veckan en lugn utveckling under låg handelsaktivitet. Förutom på fredagen då marknaden föll tillbaka relativt kraftigt. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 fick därför under veckan en nedgång på 3,3 procent och slutade på 1425,86. Hittills i år har därmed indexet gått upp med 7,0 procent. Lägger man till årets utdelningar är uppgången 10,9 procent.

Veckans stora samtalsämne har varit det fortsatt fallande oljepriset. Kortsiktigt har det en direkt negativ påverkan på oljebolag, dess underleverantörer och även på diverse oljeproducerande länder. Så det är givetvis inte så konstigt att oljeaktier går ner kraftigt.

Men i Sverige är dock inte inslaget av oljeaktier och dess underleverantörer så stort. Snarast borde aktiemarknaden här gynnas kraftigt av de mer långsiktigt positiva effekterna av oljeprisfallet. Skulle oljepriset vara kvar på dessa låga nivåer så innebär det nämligen en enorm förmögenhetsöverföring från oljeproducerande länder till de oljekonsumerande länderna och deras innevånare. Köpkraften går då kraftigt uppåt här vilket kan användas till annan konsumtion.

Dessa positiva effekter kommer dock med en viss eftersläpning. Kortsiktigt kan oljeprisfallet också stöka till det på finansmarknaderna på andra sätt. Till exempel så ska enligt uppgift en stor del, ca 15-20 procent, av den amerikanska junkbondsmarknaden bestå av obligationer utgivna av bolag som utvinner skifferolja. Oljeproduktion som nu snabbt blir olönsam. Och då riskerar amerikanska hedgefonder stora förluster på dessa skräpobligationer. Vilket i sin tur kan ge allvarliga följdeffekter om några av dessa hedgefonder fallerar.

Sedan har oron stigit angående kreditvärdigheten hos en del oljeproducerande länder. Norge med sin enorma oljefond är antagligen relativt stabilt. I och för sig riskerar vår stora export till grannlandet naggas i kanten.

Men det stora orosmolnet på sikt är nog Ryssland. Ryssland är starkt beroende av sina gas- och oljeintäkter, 70 procent av dess export är råvarubaserad. Landets officiella valutareserv är i och för sig fortfarande betydande, ca 444 miljarder USD för några veckor sedan, men minskar nu snabbt.

Dessutom har Ryssland olika finansiella institutioner, myndigheter och andra företag stora skulder, siffran 3000 miljarder USD har nämnts, till utlandet. Skulle läget förvärras och Ryssland då skulle säga ”vi betalar inte” så blir situationen snabbt ganska bekymmersam.

Men kan det finansiella systemet trots allt klara av dessa oljerelaterade påfrestningar så kan emellertid de långsiktiga positiva effekterna av ett fortsatt lågt oljepris bli betydande. Det skulle kunna bli starten på en mångårig tillväxtfas för OECD-länderna.

En sak som talar för att oljepriset skulle kunna fortsätta att vara lågt ett bra tag till är att det politiskt skulle passa väldigt bra in för USA och dess allierade. Det slår nämligen hårt mot Ryssland och Iran som båda utmanat USA både politiskt och militärt. Att det sedan även drabbar USAs oljeindustri är inte lika viktigt. Det har USA visat när de i början av 1980-talet var med och körde ner oljepriset för att pressa den dåvarande supermaktsrivalen Sovjetunionen. Trots att hundratusentals oljearbetare blev arbetslösa hemma i USA så var det då långt viktigare att de utrikespolitiska målen gynnades. Så kan det bli den här gången också.

Men kortsiktigt kan alltså det låga oljepriset vara ett orosmoment. Särskilt på de tidigare så överköpta aktiemarknaderna både i Sverige och i övriga världen. De var helt enkelt mogna för kortsiktiga nedåtriktade rekyler inom de mer långsiktigt uppåtgående trenderna. Hade det inte varit oljeprisnedgången, som egentligen långsiktigt borde betraktas som en oerhört positiv faktor, så hade det antagligen varit något annat som orsakat en rekyl.

Säsongsmässigt passar det också väldigt bra in med en kortsiktig nedgång just nu. Under vecka 50 till 51 brukar det nämligen vara lite sämre period på börsen. Botten brukar då infinna sig strax före julhelgen. Sedan brukar börsen ta fart och avsluta året starkt.

Som vi i tidigare analyser betonat behöver givetvis inte utvecklingen bli exakt så varje år, men det kan vara bra att ha en viss mental beredskap på att börsen grovt sett kan komma att följa ett sådant mönster.

Sedan indikerar det lite mer långsiktiga säsongsmönstret att börsen just nu är inne i stark period som brukar börja kring oktober/november och hålla i sig till ca april/maj. OMXS30 har dessutom tidigare givit ifrån sig köpsignalerna som indikerar en långsiktig uppgångspotential till minst ca 1500-1550.

Den långa trenden för OMXS30, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är också uppåtriktad. Även den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, ligger fortfarande i en uppgångsfas.

Så vårt huvudscenario är att OMXS30 senast i vår ska ha hunnit komma upp till ca 1500-1550. Resan dit behöver dock inte nödvändigtvis bli spikrak.

OMXS30 har till exempel nu fått kortsiktiga säljsignaler när stödet vid 1447 bröts. Nedgången hittills har emellertid skett under en relativt blygsam handelsaktivitet. Därför så hotar det inte vårt mer långsiktiga uppgångsscenario. Snarast öppnar det upp för intressanta köptillfällen för den lite mer långsiktige placeraren.

Viktiga stödnivåer finns nu vid ca 1424, ca 1396 och ca 1380. Agerar man med kortsiktiga strategier och köper vid stödnivåerna rekommenderar vi en stopp om indexet stänger under respektive stödnivå. Helst bör man dock avvakta att Stochastic-indikatorn blir ordentligt översåld och att någon form av köpsignal erhålls först innan köp görs för uppgång. Motståndsnivåer finns nu främst vid ca 1447 och ca 1475.

Skulle säljsignaler emellertid erhållas under en relativt hög handelsaktivitet, exempelvis med börsomsättningar på klart över 15 miljarder per dag, och då särskilt om det viktiga stödet vid ca 1380 skulle brytas, så finns det anledning att vara betydligt mer försiktig med att köpa indexet för uppgång.

För mer långsiktiga positioner rekommenderar att man av försiktighets skäl är beredd att sälja av index- och aktieinnehav på eventuella större uppgångar de närmaste månaderna. I synnerhet om OMXS30 då hunnit komma upp till 1500-1550-nivåerna. Det finns goda möjligheter att börsen i stort kan hålla sig uppe till kanske i alla fall april-maj nästa år.

Men det är viktigt att vara medveten om att de finansiella obalanserna världen över är stora och att börsuppgångarna är helt beroende av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto