Home > Analys: OMXS30 laddar för uppgång?

Analys: OMXS30 laddar för uppgång?

OMXS30 ligger långsiktigt i en uppåtgående trend. Kortsiktigt ligger dock indexet i en konsoliderande kraftsamlingsfas mellan en stödnivå vid ca 1318 och ett motståndsområde vid ca 1376. Det troligaste, trots oro för läget både i Ukraina och i Kina, är att indexet förr eller senare får nya köpsignaler genom ett utbrott på uppsidan.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Under mars månad har Stockholmsbörsen mestadels befunnits sig i en slagig utveckling där utvecklingen i Ukraina och oro för tillväxten i Kina spelat stor roll. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 som skrivande stund står i 1346,45 har hittills mars i gått ner med 1,7 procent. I år är därmed uppgången på modesta 1,0 procent.

Förutsättningarna är emellertid goda för att indexet ska kunna nå betydligt högre höjder. OMXS30 har nämligen tidigare fått köpsignaler som indikerar en långsiktig uppgångspotential till minst ca 1460-1470, de långsiktiga trenderna är stabilt uppåtriktade och det finns fortfarande ett stort överskott av riskvilligt kapital på världens finansmarknader.

Hoten mot en fortsatt positiv utveckling är dock många. Men det brukar de alltid vara, så det är inget nytt. Jag har en god vän som är en erfaren aktieexpert och som alltid, alltid, och i alla börslägen brukar säga att: ”Men nu är börsläget extra osäkert”. I höstas var det till exempel betalningsinställelse för världens största ekonomi (USA) och en direkt konflikt i Syrien mellan kärnvapenländerna USA och Ryssland som hotade. Ändå gick börsen upp.

Den här gången är det framförallt en upptrappning av konflikten i Ukraina som är det mest aktuella hotet. Läget verkar i och för sig ha lugnat ned sig, men Ryssland rustar upp längs gränsen och provocerar hela tiden den mer eller mindre försvarslösa ukrainska militären. Historiska paralleller till detta är tyvärr alltför lätta att dra.

Nu verkar emellertid en uppgörelse vara på gång mellan Ryssland och USA. För EU eller Ukraina har inget att säga till om här. Troligen får då Ryssland garantier att Ukraina inte ska  gå med i Nato. Samtidigt kommer amerikanska bolag i praktiken få fritt spelrum att ta upp skifferolja och sälja genmanipulerat utsäde i Ukraina. Om det kan man tycka mycket, men det vore i alla fall klart börspositivt om en snarlik uppgörelse kunde träffas.

Tillväxttakten i Kinas ekonomi verkar också behöva skrivas ner ordentligt. Detta har dock ökat spekulationerna om nya stimulanspaket i Kina. Vilket i sin tur gjort att detta varit en god eller dålig nyhetsfaktor beroende på börsaktörernas dagshumör.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve fortsätter också att dra ner på sitt penningpolitiska stimulanspaket QE3. Nu är det ”bara” 55 miljarder nytryckta USD som ska pumpas ut i det finansiella systemet varje månad. Det är dock fortfarande oerhört mycket pengar som då fortsätter att, tillsammans med japanska centralbankens liknande åtgärder, skapa en flod av riskvilligt kapital som bara måste placeras någonstans. Då dessa pengar tyvärr inte i någon större utsträckning går till investeringar i nya fabriker och till nya arbetstillfällen så letar sig istället stora delar av detta kapital sig vidare till aktiemarknaderna.

För ränteläget är så lågt att det finns få andra placeringsalternativ som ger någon rimlig avkastning. Lagen om utbud och efterfrågan ser då till att detta ständiga överskott av riskvilligt kapital, som jagar ett tämligen konstant utbud av aktier, fortsätter att pressa upp aktiemarknaderna till successivt allt högre och högre nivåer.

Senare i år kan dock börsen komma in i ett betydligt känsligare läge om Fed fortsätter att trappa ner på sina penningpolitiska stimulanser. Då riskerar vi att inte ha samma krockkudde vid börsnedgångarna i form av ett ständigt flöde av nytryckt riskkapital. Då gäller det att öka vaksamheten på eventuella säljsignaler i OMXS30. För närvarande ser emellertid det långa uppåtgående trenden stabil ut. Särskilt så länge som OMXS30 håller sig över det viktiga stödet vid ca 1276.

En annan sak är att OMXS30, som inte justeras för utdelningar i de underliggande aktierna, rent automatiskt under vårens utdelningssäsong kommer att utsättas för en nedjusterande utdelningsfaktor som egentligen inte är reell. Så det kan vara en idé att under vårkanten även snegla på index som justeras för utdelningar innan man drar allt för stora växlar angående det generella börsklimatet från eventuella säljsignaler i OMXS30. Men i och med att OMXS30 är det mest uppmärksammade indexet på Stockholmsbörsen så brukar dock dess signaler, med eller utan utdelningseffekter, ha mycket stor betydelse.

Pengarna från aktieutdelningarna kommer dessutom till stor del återinvesteras i aktiemarknaden. Det stärker givetvis den uppåtgående trenden nu under vårkanten.

I den tekniska analysen ser man alltså att OMXS30 långsiktigt ligger i en tydligt uppåtgående trend. Topparna och bottnarna kommer hela tiden på allt högre och högre nivåer. 200 dagarsmedeltalskurvan, efter vars lutning vi definierar den långsiktiga trenden, har dessutom varit uppåtriktad ända sedan i början av år 2013.

Lite mer kortsiktigt ligger dock indexet i ett konsolideringsområde mellan ca 1318 och ca 1376 och samlar kraft inför ett utbrott antingen uppåt eller nedåt. Då den långa trenden är uppåtriktad är sannolikheten störst för att utbrottet ska ske uppåt. Etablerar sig OMXS30 över motståndet vid ca 1376 erhålls nya köpsignaler. I så fall siktar vi först och främst på en uppgång till ett motståndsområde vid ca 1390-1400. På lite längre sikt är dock målet minst ca 1460-1470 enligt ovan.

Skulle OMXS30 istället mot förmodan etablera sig under konsolideringsintervallets stödnivå vid ca 1318 får indexet kortsiktiga säljsignaler. Nedgången behöver emellertid inte nödvändigtvis bli så stor i alla fall. Särskilt om nedgången skulle ske under en relativt blygsam handelsvolym. Det finns nämligen ett antal stödnivåer redan vid ca 1300 som skulle kunna hålla emot.

Däremot skulle det bli en betydligt allvarligare säljsignal om OMXS30 skulle etablera sig under det viktiga stödet vid ca 1276. Mönstret med stigande bottnar och toppar skulle i så fall brytas. Inte bra. Dessutom skulle index också helt plötsligt ligga under 200 dagarsmedeltalskurvan. Inte heller särskilt bra. Extra allvarligt skulle det vara om allt detta skulle ske under en relativt hög börshandel. I så fall blir vårt långsiktiga mål på 1460-1470 ytterst osäkert. Istället kommer då sikta in oss på nedgångar ned till minst stödnivåerna kring ca 1205.

Vi fortsätter därför att rekommendera kortsiktigt inriktade aktörer att främst köpa OMXS30 vid någon av de så ständigt förekommande nedåtriktade rekylerna. Särskilt intressanta köptillfällen är då om indexet kommit ner till området för en stödnivå, Stochastic-indikatorn visar att marknaden blivit översåld och helst också om någon form av reversal- eller någon annan typ köpsignal kunnat erhållas. Det är emellertid hela tiden mycket viktigt med ett disciplinerat användande av stop losser så att risknivån kan hållas på en kontrollerbar nivå.

Om inte tidigare så är det väldigt viktigt att ha en stop loss utifall att OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1276. Dessutom är det en fördel om man hela tiden flyttar upp sin stop loss allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga placerare fortsätter vi också att rekommendera att vara beredd att sälja index och aktieinnehav på eventuella större och något överdrivna uppgångar de närmaste månaderna. Särskilt om OMXS30 då hunnit komma upp till 1450-1500 nivåerna. Aktiemarknaden är dopad av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik och kan därför också fortsätta att gå upp ett bra tag till. Men riskerna är stora då värderingarna redan är relativt höga och de mer långsiktiga och fundamentalt viktiga ekonomiska faktorerna världen över är väldigt osäkra.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto