Home > Analys: OMXS30 laddar för uppgång

Analys: OMXS30 laddar för uppgång

OMXS30 ligger i uppåtgående trender efter att tidigare ha fått flera starka köpsignaler. Uppgångspotentialen på dessa köpsignaler är till ca 1460, men vårt första målområde är ca 1390. Kortsiktigt ligger emellertid indexet nu i en konsolideringsfas mellan ca 1320 och ca 1338 och laddar inför nästa större rörelse. Det finns goda möjligheter att utbrottet kommer att ske på uppsidan.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

OMXS30 gick förra veckan upp med marginella 0,4 procent till 1329,84. Hittills i år har därmed indexet gått ner med 0,2 procent.

I diagrammen ser emellertid OMXS30 för närvarande väldigt starkt ut. Indexet har tidigare gått upp kraftigt och det vore därför naturligt med en vinsthemtagningsrekyl på i alla fall några procentenheter. Men icke. Hittills har rekylen på denna uppgång endast kunnat pressa ner indexet högst marginellt. Det är ett väldigt tydligt styrkebesked av börsen och det bådar också gott inför de närmaste månadernas utveckling.

Dessutom har OMXS30 tidigare fått en stark köpsignal när det bröt över det viktiga motståndet vid ca 1322 som kom i från årshögsta nivån år 2007. Uppgångspotentialen på den köpsignalen är upp till ca 1460-1470. Dessförinnan har emellertid OMXS30 motståndsnivåer vid ca 1392, ca 1445 och ca 1455 som kan komma att göra hack i uppgångskurvan.

En viktig faktor i denna analys är att handelsvolymmönstret varit så positivt de senaste månaderna. Börsomsättningen har nämligen ofta varit klart högre under uppgångsdagarna än under nedgångsdagarna. Det förstärker signalvärdet betydligt hos de köpsignalerna som nu erhållits. Vidare så är både den kortsiktiga trenden, som vi definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, och den långa trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, uppåtriktade. Och som lök på laxen så är också säsongsmönstret mycket positivt för fortsatta uppgångar de närmaste månaderna.

Den tekniska analysen, både på OMXS30 och på enskilda aktier, skvallrar också om att det finns ett stort överskott på riskvilligt kapital på marknaden. Det är också det som rimligtvis är fallet om man beaktar den oerhört expansiva penningpolitik som framförallt amerikanska Fed och japanska BoJ ägnar sig åt. Fed trycker nu 75 miljarder nya digitala dollar varje månad som till största delen fastnar hos bankerna och i det finansiella systemet. Även vårt europeiska ECB har tid från annan stimulerat marknaden med stora mängder nytryckta euros.

Räntorna är rekordlåga och placeringsalternativen som kan ge någon nämnvärd avkastning är få. En stor del av denna överlikviditet letar sig därför till aktiemarknaderna. Detta är den enskilt absolut viktigaste faktorn för de senaste årens börsuppgångar. Vi får se hur länge centralbankerna kommer hålla på med denna finansiella doping av finansmarknaderna. Läget är relativt känsligt. Skulle de dra ner på stimulanserna för hastigt riskeras nämligen den sköra ekonomiska återhämtning som man nu kan tyckas se.

De närmaste månaderna är det därför högst troligt att centralbankerna fortsätter med sin stimulativa penningpolitik. Samtidigt är det lätt att se det orimliga i längden med att trycka upp detta pengaberg som med tiden riskerar att helt urholka förtroendet för de stora världsvalutorna.

Att beakta är att sådana här likviditetsstyrda uppgångar kan hålla på under en förvånansvärt lång tid och samtidigt driva upp aktiekurserna till överraskande höga nivåer. Aktievärderingarna behöver då inte alls ha så mycket med mer långsiktigt hållbara fundamentala faktorer att göra. Börsläget blir sedan givetvis mycket känsligt för en ändrad penningpolitik.

Skulle centralbankerna lite senare i år välja att lite mer markant dra ner på sina stimulanser skulle börsklimatet snabbt bli sämre. Men det får bli ett senare bekymmer. För de närmaste månaderna ser läget relativt ljust ut för OMXS30.

Effekten av denna extremt expansiva penningpolitik är också att börsen nu är relativt okänslig och förlåtande för negativa nyheter. Samtidigt så har aktiemarknaden nu lätt att reagera väldigt starkt på eventuella positiva nyheter. Vi ser detta tydligt i aktier som Kinnevik och Eniro som får köpsignaler på köpsignaler och nästan exploderar på uppsidan. Det blir lätt så när ett överskott av pengar ska slåss om ett begränsat utbud av aktier…

Dessutom så har vi det förhållande att när börsen går upp så måste journalister och börskommentatorer förklara varför börsen gått upp. Det duger då givetvis inte lyfta fram några negativa nyheter. Nej, tvärtom. Man drar fram och betonar alla positiva saker som just hänt. På så sätt föder uppgång också fortsatt uppgång.

Inför den kommande rapportperioden kan allt detta vara bra att komma ihåg. Enskilda aktier kan i och för sig få tvära kast vid rapportbesvikelser men börsen som helhet har goda förutsättningar att klara rapportperioden relativt bra. I USA har rapportperioden nu kommit igång på allvar när Alcoa rapporterade i veckan. Resultatet var lägre än väntat men aktiekursen har nu hämtat igen en stor del av den initiala kursnedgången efter rapporten. I Sverige startar rapportperioden på allvar i och med SKFs rapport den 28 januari.

Kortsiktigt befinner sig dock OMXS30 i en konsolideringsfas mellan ett stödområde kring ca 1320-1322 och motstånd vid ca 1338. Det skulle verkligen inte vara så förvånande om indexet för eller senare skulle etablera sig över 1338 och få nya köpsignaler. Det ser snarast ut som om indexet laddar upp inför just detta.

Skulle OMXS30 däremot stänga under 1320 så erhålls en kortsiktig säljssignal. Indexet ser då framförallt ut att kunna leta sig ner till stödnivåerna vid ca 1300-1305 och ca 1285. Kanske skulle även den viktiga stödnivån vid ca 1253 då kunna komma att testas. Det ser i skrivande stund inte ut som indexet skulle gå ner under stödet vid ca 1320. Men skulle så ske så betraktar vi emellertid eventuella nedåtriktade rekyler endast som utmärka köptillfällen inför fortsatta uppgångar på OMXS30.

Det är först om OMXS30 skulle etablera sig under 1253 som några riktigt ordentligt starka säljsignaler erhålls. Särskilt om detta skulle ske under en ökad handelsaktivitet på börsen. I så fall siktar vi på att indexet också ska gå ner och testa stödnivåerna vid ca 1234 och ca 1205.

Vårt huvudsakliga scenario så länge som stödet vid ca 1253 håller är därför att OMXS30 under första halvåret ska upp till ca 1460-1470. Vi tar dock ett steg i taget och vårt första målområde är ca 1390.

För den kortsiktigt inriktade aktören fortsätter vi därför att rekommendera att ligga för uppgång och köpa OMXS30 på alla nedåtriktade rekyler. Sikta på uppgångar till i första hand ca 1390-1400. I andra hand till ca 1460-1470. Ett disciplinerat användande av stop losser är dock mycket viktigt för att ha en god riskkontroll. Ha särskilt en stop loss om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1253. Flytta också upp stop lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Den långsiktige placeraren fortsätter vi också att rekommendera att vara beredd att sälja aktier på alla större och överdrivna uppgångar de närmaste månaderna. Lägg dig sedan gärna relativt likvid och avvakta utvecklingen. Detta då börsuppgångarna framförallt drivna av centralbankernas finansiella doping och inte av ekonomisk fundamenta vilket gör att risknivån är relativt hög på lite längre sikt. Baksmällan på den här helt likviditetsstyrda uppgången riskerar att med tiden kunna bli synnerligen allvarlig.

OMXS30 (Dagsdiagram)
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto